Truck  |  Corporate  |  MAN SE  |  Corporate Responsibility  |  Autobus 

Fabryka w RPA pierwszym zakładem produkcji pojazdów użytkowych MAN neutralnym pod względem emisji CO2

Planowe wdrożenie strategii klimatycznej

Pierwsza neutralna pod względem emisji CO2 fabryka pojazdów użytkowych MAN stała się rzeczywistością. Przedsiębiorstwo zrobiło kolejny duży krok w kierunku wdrożenia swojej strategii klimatycznej i przystosowało w całości zakład produkcji MAN Truck & Bus w Pinetown w RPA do korzystania wyłącznie z energii odnawialnych. W tym celu na dachach hal produkcyjnych o łącznej powierzchni 6.300 metrów kwadratowych zainstalowano ogromne ogniwa fotowoltaiczne. Instalacja ta może w ciągu roku wygenerować ok. 810.000 kWh energii. Taka ilość energii w zupełności wystarcza do pełnej obsługi fabryki, a nadmiar niezużytej energii ekologicznej zasila lokalną sieć energetyczną. Dzięki temu rozwiązaniu firma MAN ogranicza roczną emisję CO2 w ramach produkcji o 860 ton.

Przed montażem ogniw słonecznych na dachach hal fabrycznych zakład został gruntownie zmodernizowany przez specjalistów. Wykorzystano wszystkie możliwości montażu świetlików, aby w jak największym stopniu wykorzystywać światło dzienne. Równocześnie nowoczesna izolacja gwarantuje minimalne zużycie energii przez klimatyzację. Zamontowano także zbiorniki na wodę deszczową, która jest wykorzystywana do ekologicznej eksploatacji myjni pojazdów. Ścieki poddawane są recyclingowi.

„Pierwsza w Pinetown fabryka neutralna pod względem emisji CO2 jest ogromnym sukcesem w ramach wdrażania strategii klimatycznej i potwierdzeniem, że poważnie podchodzimy do naszych starań w zakresie ochrony klimatu. Projekt jest prawdziwym benchmarkiem zrównoważonego procesu produkcji pojazdów użytkowych w Afryce”, mówi Dr. Georg Pachta-Reyhofen, prezes zarządu MAN SE.

Celem firmy MAN w ramach przyjętej strategii klimatycznej jest ograniczenie do roku 2020 emisji CO2 o 25% w stosunku do roku 2008. Cel ten znajduje się w zasięgu ręki. Do końca roku 2014 przedsiębiorstwo zrealizowało już oszczędności na poziomie 19% – odpowiada to redukcji emisji CO2 o ok. 105.000 ton.