Truck  |  MAN SE  |  Investor Relations  |  Autobus 

Dynamiczny wzrost zysków MAN

Zakończona sukcesem realizacja przez MAN Truck & Bus programu PACE2017 i niezwykle korzystne prognozy na 2018 r.

Podsumowanie roku obrotowego 2017

 • 16,1 mld € – Znaczący wzrost zamówień
  [ 2016: 14,4 mld € ]
 • 14,3 mld € – Obroty istotnie powyżej poziomu z ubiegłego roku
  [ 2016: 13,6 mld € ]
 • 566 mln € – Dynamiczny wzrost zysków
  [ 2016: 204 mln€ ]
 • 3,9% – Duża poprawa rentowności działalności operacyjnej
  [ 2016: 1,5 % ]
 • -0,5 mld € – Ujemne przepływy pieniężne netto
  [ 2016: 0 mld€ ]

Zysk z działalności operacyjnej MAN w roku 2017 znacznie wzrósł, osiągając poziom 566 mln €. Motorem wzrostu stały się rosnące obroty oraz realizacja przez MAN Truck & Bus programu PACE2017. Na obszarze Ameryki Łacińskiej wiodącym rynkiem w segmencie pojazdów ciężarowych powyżej 5 ton była Brazylia. Znacząco wzrósł wolumen zamówień w dziale MAN Diesel & Turbo. Rentowność działalności operacyjnej spółki Renk ponownie przekroczyła 10%. W 2018 r. zysk z działalności operacyjnej MAN będzie zbliżony do poziomu z poprzedniego roku.

W roku 2017 gospodarka globalna przyspieszyła dzięki wzrostowi aktywności handlowej na całym świecie. Popyt w segmencie komercyjnym na samochody dostawcze, pojazdy ciężarowe oraz autobusy i autokary był w większości najważniejszych regionów wysoki. Po obserwowanej rok wcześniej odbudowie europejski rynek pojazdów użytkowych pozostawał na niezmiennie wysokim poziomie. Gospodarka w obszarze Ameryki Łacińskiej odbiła się od dna, zaś brazylijski rynek pojazdów użytkowych odnotował w drugiej połowie 2017 r dynamiczny trend w górę. Również w Rosji odnotowano wzrosty, podobnie jak na rynkach Chin i Indii.

W segmencie technologii energetycznych sytuacja również uległa nieznacznej poprawie. Rynek morski oraz maszynowy odnotował wzrost na umiarkowanym poziomie. Rynek ten pozostał pod dużym napięciem w segmencie największych statków handlowych. Pozytywny wpływ na całą sytuację miał wysoki popyt na statki turystyczne oraz specjalne jednostki realizowane na zamówienia państwowe. W dalszym ciągu widoczny jest trend w stronę napędu gazowego w statkach. Rynek technologii energetycznych odnotował nieznaczny wzrost popytu zarówno w segmencie kogeneracji, jak i technologii gazu ziemnego.

W przedstawionych powyżej okolicznościach cała grupa MAN odnotowała za rok 2017 pozytywne wyniki: spółka nie tylko utrzymała, lecz nawet umocniła swoją pozycję lidera na wszystkich obsługiwanych rynkach. Wysoki udział innowacyjnych koncepcji, a także jakość produktów i usług w połączeniu z orientacją na potrzeby klienta przełożyły się na wyraźną przewagę MAN. Pracownicy MAN tworzą zgrany zespół, który potrafi inicjować zmiany i uruchamiać nowe przedsięwzięcia, jednocześnie realizując systematycznie nowe projekty.

W 2017 r. Grupa MAN zwiększyła wolumen zamówień o 12% do poziomu 16,1 mld EUR. Obroty ze sprzedaży w analizowanym roku wyniosły 14,3 mld EUR, co oznacza solidną stopę wzrostu 6%.

W roku 2017 udało się także znacząco podnieść wyniki działalności operacyjnej z poziomu 362 mln EUR do poziomu 566 mln EUR zysku. Dzięki temu odnotowano dynamiczny wzrost rentowności działalności operacyjnej z 1,5% do 3,9%.

Według Joachima Dreesa, Prezesa (CEO) spółki MAN SE: „W 2017 r. ponownie odnotowaliśmy znaczący postęp pod względem rentowności. Wyniki MAN Truck & Bus ponownie wzrosły. Motorem zysku był wdrożony z sukcesem program PACE2017, a także systematyczna realizacja naszej strategii FUTURE LION. Dodatkowym czynnikiem okazała się dobra koniunktura w segmencie pojazdów użytkowych.”

W 2018 r. Grupa MAN koncentruje się na dalszym optymalizowaniu procesów i struktury kosztów. Dbając o zapewnienie ciągłej poprawy i wewnętrzną doskonałość procesów operacyjnych, Grupa MAN tworzy warunki do osiągania wyższych wyników także w przyszłości. Na przykład dział Diesel & Turbo realizuje w tym celu program Base Camp 3000+ zgodnie z przyjętymi wytycznymi tego programu.

Jednocześnie MAN przygotowuje się do największych wyzwań nadchodzących czasów, między innymi digitalizacji, automatyzacji i elektryfikacji. Sposoby poruszania się w przyszłości będą zupełnie inne niż znane nam obecnie. Nowoczesne technologie napędowe stanowią jeden z najważniejszych czynników zmiany, a innowacyjne pojazdy torują dzisiaj drogę pod przyszłe pojazdy autonomiczne.

Cały czas obserwujemy zapotrzebowanie na nowe koncepcje i godne zaufania pomysły w obszarach technologii napędowych i pojazdów użytkowych. MAN zamierza wykorzystać wszystkie szanse płynące z takiej transformacji. W tym celu współpracuje blisko ze swoimi klientami.

Kluczem do sukcesów w przyszłości w tak dynamicznych okolicznościach jest utrzymanie dynamiki dzisiaj. Oznacza to szybkie a jednocześnie elastyczne działanie. Dodatkowo MAN kreuje trendy w poszczególnych segmentach oraz wspomaga rozwój nowych technologii poprzez innowacje i inteligentne podejście do przyszłych oczekiwań klientów.

MAN podejmuje starania na rzecz bardziej efektywnych technologii transportowych i energetycznych, bardziej ekologicznych rozwiązań i zwiększonego bezpieczeństwa, co wymaga dalekosiężnego patrzenia na innowacje i inwestowania w przyszłość. MAN Truck & Bus zainwestuje w ciągu pięciu lat ok. 2,4 mld EUR w program rozbudowy swoich zakładów, tak aby do 2020 r. zapewniały najwyższy poziom efektywności i jakości wyrobów w dłuższym horyzoncie czasowym.

Stworzona przez MAN marka RIO jest kolejnym przykładem możliwości innowacyjnych firmy. RIO jest otwartą platformą cyfrową działającą w chmurze, przeznaczoną dla wszystkich uczestników branży transportowej, którzy korzystają z rozwiązań Volkswagen Truck & Bus. Usługa RIO została uruchomiona pod koniec 2017 r. i przyczyni się do lepszego ugruntowania pozycji MAN także w 2018 r.

W ramach Grupy Volkswagen Truck & Bus realizowano bliską współpracę pomiędzy zespołami MAN Truck & Bus, MAN Latin America oraz Scanią. Zgodnie ze strategiczną koncepcją technologiczną, międzybranżowe zespoły pracują razem nad rozwojem technologii napędowych. W ramach tej współpracy tworzone są wszechstronne platformy do montażu silników, przekładni, osi i układów wydechowych, które poszczególne marki będą mogły adaptować do swoich potrzeb. Inicjatywa ta obejmuje także prace nad technologią napędu elektrycznego oraz autonomicznym prowadzeniem pojazdów. Istotną rolę odgrywają tutaj takie czynniki, jak efektywność technologii, zerowe emisje i ekologia.

W 2018 r. Grupa MAN prognozuje nieznaczne wzrosty w osiąganych obrotach z działalności operacyjnej, do których z pewnością przyczyni się każdy dział. Umiarkowany wzrost jest przewidywany w liczbie sprzedanych pojazdów komercyjnych, podczas gdy liczba zamówień w segmencie technologii energetycznych pozostanie na zbliżonym do zeszłego roku poziomie. W 2018 r. zysk z działalności operacyjnej Grupy MAN osiągnie poziom analogiczny jak w poprzednim roku, a rentowność działalności operacyjnej powinna się nieznacznie obniżyć.