Truck  |  Autobus 

Czysta alternatywa dla ruchu miejskiego: MAN Lion´s City Diesel EEV i Euro 6 MAN Lio

Firma MAN Truck & Bus oferuje szczególnie ekologiczne alternatywy przeznaczone dla autobusów miejskich. Premiera technologii Euro 6 do autobusów miejskich w Kortrijk. MAN wprowadza w życie technologię Euro 6 z optymalizacją zużycia i systemem SCRT

Na targach Busworld 2011 w Kortrijk firma MAN Truck & Bus przedstawia swoim klientom całą gamę przyjaznych dla środowiska technologii przeznaczonych dla autobusów miejskich. Wszystkie mają jedną wspólną cechę: oferują szczególnie niskie emisje spalin przy wysokiej ekonomiczności i bazują na podstawowych komponentach, które sprawdzają się od lat w silnikach MAN. Na Busworld Kortrijk firma MAN po raz pierwszy prezentuje technologię Euro 6 dla autobusów miejskich z silnikami wysokoprężnymi. Prezentowany jest dwuosiowy MAN Lion´s City z silnikiem D2066 LUH o mocy 235 kW (320 KM) ze zintegrowanym oczyszczaniem spalin i systemem diagnostyki pokładowej zgodnym z wymogami normy Euro 6. Również w silnikach D0836 LOH i D2676 LOH oraz systemie SCRT (Selective Catalytic Reduction Technology) zastosowane są technologie Euro 6 firmy MAN. Przedstawiane silniki w technologii Euro 6 są reprezentantami szerokiej gamy silników i komponentów do autobusów miejskich, które firma MAN oferuje również zewnętrznym klientom oraz producentom autobusów i nadwozi.

EEV z technologią MAN PURE DIESEL®: najbardziej ekonomiczny wybór

Autobusy miejskie MAN spełniają wymagania aktualnie najsurowszej normy czystości spalin EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) bez stosowania dodatkowego materiału eksploatacyjnego (AdBlue®). Dlatego nie potrzebują one żadnej specjalnej infrastruktury i bazują na technicznie dojrzałej technologii, która charakteryzuje się małą częstotliwością serwisowania, dużym obciążeniem użytecznym i trwałością eksploatacyjną. Autobusy miejskie MAN spełniają wymagania normy EEV, wykorzystując system chłodzonej, regulowanej recyrkulacji spalin we współpracy z filtrem cząstek stałych MAN CRTec®. Skrót CRT oznacza Continuously Regenerating Trap (stale odnawialny system filtracji). Taki filtr zawiera tłumik ze zintegrowanym katalizatorem utleniającym. Powierzchniowy filtr najmniejszych cząstek stałych zmniejsza ich ilość nawet o 99 procent. Pojazdy EEV cechują się ok. 33-procentową redukcją zawartości cząstek stałych w spalinach w porównaniu z Euro 5 (z 0,03 do 0,02 g/kWh w European Transient Cycle). Ponadto zmętnienie dymu obniża się o około 70 procent w porównaniu z Euro 5. Filtr MAN CRTec® całkowicie zatrzymuje widoczne cząstki sadzy – niezależnie od temperatury spalin, a więc bezpośrednio po zimnym rozruchu. Do momentu oficjalnego wprowadzenia normy Euro 6 norma EEV stanowi więc uznawany standard w zakresie emisji cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych. Dzięki temu pojazdy EEV są ekologiczną alternatywą do stosowania w śródmiejskich strefach chronionego środowiska.

MAN Lion´s City Hybrid: Konsekwentna redukcja CO2 w miastach

Od 2010 roku firma MAN Truck & Bus oferuje innowacyjny miejski autobus, który już dziś spełnia wymagania technologii przyszłości: Lion´s City Hybrid. Ciągłe hamowanie i ruszanie z przystanków i na światłach w ruchu miejskim to optymalne warunki dla technologii hybrydowej. Podczas gdy w konwencjonalnych autobusach energia hamowania jest zamieniane w ciepło, MAN Lion’s City Hybrid gromadzi tę energię w superkondensatorach Ultracap, pozyskując energię napędową dla swoich dwóch silników elektrycznych. Precyzyjnie zgrany system zarządzania energią steruje jej przepływem i włącza silnik wysokoprężny na przykład w przypadku hamowania silnikiem i na postoju. Dodatkowe odbiorniki, takie jak klimatyzacja, są zasilane prądem z zasobnika energii zainstalowanego na dachu. Na przystanku miejski autobus hybrydowy nie emituje więc spalin i może ruszać z miejsca z użyciem napędu elektrycznego, a więc bardzo cicho. Taki pakiet technologiczny sprawia, że Lion´s City Hybrid stanowi rozwiązanie dostosowane do ruchu miejskiego, a przy tym najbardziej obiecujące, jeśli chodzi o emisję CO2 i nowoczesną technologię. Ten niskopodłogowy autobus z napędem hybrydowym może zaoszczędzić nawet 30 procent oleju napędowego i o tyle samo zredukować emisję CO2. Ponadto dzięki długim czasom wyłączania silnika i pracy w stałym idealnym zakresie prędkości obrotowej MAN Lion´s City Hybrid z silnikiem wysokoprężnym może osiągać jeszcze lepsze parametry w zakresie emisji spalin niż normalne pojazdy z silnikami diesla EEV.

CNG: Alternatywna technika napędowa już dzisiaj

Gaz ziemny i biogaz to ekologiczne, przyszłościowe alternatywy dla konwencjonalnego oleju napędowego – zwłaszcza w przypadku liniowych autobusów miejskich, które mogą korzystać z istniejącej infrastruktury gazowej. Firma MAN Truck & Bus jest liderem rynku, jeśli chodzi o miejskie autobusy z napędem na gaz ziemny. Oferuje ona autobusy Lion´s City CNG w wariantach jako autobus jednoczłonowy i przegubowy o długości od 12 do 18,75 m. Asortyment obejmuje również podwozia autobusów miejskich i dalekobieżnych oraz silniki CNG o mocy od 162 do 228 kW (od 220 do 310 KM). Dzięki swoim właściwościom gaz ziemny spala się bardzo czysto w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi. Dzięki temu emisje spalin są bardzo niskie. Zaleta systemów zasilanych gazem ziemnym: Silniki CNG emitują znacznie mniej zanieczyszczeń, niż dopuszcza aktualnie obowiązująca surowa norma EEV. Wartości emisji są niskie zwłaszcza w przypadku tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych – i to bez kosztownych urządzeń filtrujących i drogich dodatków do paliwa. Silniki CNG i autobusy MAN mogą być zasilane również uzdatnionym biogazem, a więc bez emisji CO2. Poza tym autobusy CNG jeżdżą wyjątkowo cicho, ponieważ w silniku na gaz ziemny, podobnie jak silniku benzynowym, zapłon jest inicjowany przez świece zapłonowe i odbywa się bardzo łagodnie. Oprócz tego silniki MAN na gaz ziemny cechują się małą częstotliwością serwisowania, są łatwe w utrzymaniu i nadają się w pełni do diagnozowania za pomocą MAN-Cats II.

Autobusy miejskie Euro 6: Technologia spełniająca wymagania norm przyszłości w zakresie emisji spalin

Od 1.1.2014 wszystkie nowo rejestrowane pojazdy będą musiały spełniać wymagania normy czystości spalin Euro 6 Dla producentów konstruowanie pojazdów użytkowych spełniających wymagania Euro 6 wiąże się z wysokimi wymaganiami, ponieważ ich celem jest możliwość zaoferowania klientom pojazdów o wysokiej sprawności i niezawodności. Firma MAN Truck & Bus prezentuje taką technologię już dzisiaj – na Busworld w Kortrijk. MAN Lion´s City w wersji Euro 6 pokazuje, jak taka technologia może być zintegrowana w autobusie miejskim. Silniki wysokoprężne MAN w wersji Euro 6: D2066 LUH (235 kW / 320 PS / 1600 Nm) i D0836 LOH (213 kW / 290 PS / 1100 Nm) i D2676 LOH (353 kW / 480 PS / 2300 Nm) to agregaty należące do technologii przyszłości. Nowo zaprojektowany, kompaktowy filtr SCRT jest wystawiany jako eksponat na targach. Razem z nowymi silnikami, zaawansowaną elektroniką i zasilaniem AdBlue jest częścią systemu Euro 6.

Klienci będą mogli zamawiać MAN Lion´s City w wersji Euro 6 z silnikiem wysokoprężnym w ciągu roku 2012, a dostawy rozpoczną się na początku roku 2013. Firma MAN jest więc gotowa sprostać zapotrzebowaniu użytkowników autobusów miejskich, którzy chcieliby mieć autobusy z Euro 6 wcześniej, niż jest to wymagane. Spełnia ona wymagania w zakresie emisji obowiązujące dla zastosowań miejskich, cechując się przy tym wysokimi walorami ekonomicznymi. Autobusy w klasie Euro 6 będą również wystawiane podczas targów IAA 2012 i wejdą do sprzedaży od 2013 roku.

Euro 6 firmy MAN: dopracowane komponenty, nowa architektura

Kluczowe technologie AGR (system recyrkulacji spalin) i SCR (selektywna redukcja katalityczna) niezbędne do spełnienia wymagań Euro 6 firma MAN z powodzeniem stosuje już od wielu lat w pojazdach użytkowych, na przykład technika SCR jest stosowana seryjnie w samochodach ciężarowych od 2005 roku. Na tej podstawie firma MAN w sposób racjonalny połączyła i dostosowała te zaawansowane technologie na potrzeby Euro 6. Dla technologii Euro 6 prezentowanej przez MAN na Busworld Kortrijk 2011 oznacza to, że: silniki Euro 6 są równie moce dynamiczne jak wcześniejsze modelerównież te zspełniające standard EEV. Dalsza redukcja zużycia paliwa była szczególnie ważnym celem dla konstruktorów. Najważniejszym czynnikiem sukcesu prac rozwojowych nad Euro 6 było więc przezwyciężenie zasadniczego konfliktu fizycznego między redukcją NOx a zmniejszeniem zużycia paliwa, a tym samym emisji CO2. W ubiegłych latach firma MAN stale zmniejszała zużycie paliwa w swoich silnikach – jednocześnie dostosowując się do rosnących wymagań w zakresie redukcji emisji tlenków azotu. W celu dokonania przejścia z Euro 5 / EEV na Euro 6 konstruktorzy firmy MAN zoptymalizowali system wtryskiwania i spalania w taki sposób, że przebiega on optymalnie pod względem zużycia paliwa i emisji cząstek stałych. W ramach testów seryjnych i terenowych uzyskiwane były i są dokładne dane o zużyciu paliwa. MAN zakłada, że zużycie paliwa przez autobusy miejskie MAN w klasie Euro 6 powinno być tak samo niskie jak w modelach EEV. Dodatkową zaletą takiego spalania jest niska zawartość cząstek stałych w spalinach. W porównaniu z normą Euro 5 norma Euro 6 wymaga redukcji emisji NOx o 80 procent – z 2 g/kWh wg Euro 5 do 0,4 g/kWh wg Euro 6. Firma MAN Truck & Bus spełnia już te wymogi dzięki połączeniu regulowanej recyrkulacji spalin z katalizatorem SCR do oczyszczania spalin. Podział zadań między systemami AGR + SCR to najbardziej optymalne rozwiązanie, jeśli chodzi o niskie zużycia paliwa i AdBlue®. Wewnętrzny system silnika AGR umożliwia optymalizację emisji niefiltrowanych związków NOx. W rezultacie pozwala to obniżyć zużycie AdBlue® i zredukować NOx w systemie SCR. Połączenie AGR + SCR umożliwia efektywną redukcję NOx w klasycznych cyklach pracy autobusów miejskich. Firma MAN stawia zatem na niskie zużycie paliwa i AdBlue® oraz wysoki poziom niezawodności eksploatacyjnej.

Masa cząstek stałych musi zostać zredukowana o 66 procent w porównaniu z Euro 5. Oprócz tego dla Euro 6 po raz pierwszy trzeba zachować wartość graniczną liczby cząstek. Dlatego MAN łączy katalizator SCR z zamkniętym filtrem cząstek włącznie wyposażonym w czujniki, tworząc kompaktowy system SCRT [2], który mieści się w tłumiku wydechowym. Cała technologia Euro 6 jest więc zintegrowana w miejskim autobusie w taki sposób, że w porównaniu z autobusem z silnikiem wysokoprężnym EEV nie trzeba likwidować żadnych miejsc siedzących. Inżynierom udało się również zachować w znacznym stopniu dotychczasową zaletę autobusów miejskich MAN z technologią MAN PURE DIESEL®: dodatkowy ciężar systemu Euro 6 w autobusie miejskim wynosi około 150 kg w porównaniu do EEV.

Sama redukcja emisji tlenków azotu wymagana w Euro 6 odpowiada mniej więcej rzędowi wielkości wszystkich pięciu poprzednich wersji Euro razem wziętych. Dla Euro 6 systemy po raz pierwszy muszą monitorować podczas pracy na bieżąco zachowanie granicznych wartości (In-Use-Compliance). Rozszerzone wymagania co do kontrolowania NOx podczas pracy wymagają nowej, bardziej skomplikowanej elektroniki i sensoryki w pojazdach.

Centralne komponenty technologii Euro 6 w miejskim autobusie MAN

Główne komponenty związane z Euro 6 od strony silnika to układ wtryskowy Common Rail, regulowana recyrkulacja spalin z chłodzeniem, dwustopniowe turbodoładowanie oraz oczyszczanie spalin w systemie SCR ze zintegrowanym katalizatorem utleniającym oraz filtr CRT (Continous Regenerating Trap). Elektroniczne czujniki monitorują stale zdolność filtra do wchłaniania cząstek stałych. Z systemem SCRT zintegrowana jest również sensoryka do kontrolowania NOx.

Układ wtryskowy Common Rail jest stosowany w firmie MAN seryjne od 2002 roku, silniki Euro 5, EEV i Euro 6 wykorzystują już system Common Rail trzeciej generacji. Dopiero dzisiejsze systemy Common Rail z całkowicie zmiennym sterowaniem wtryskiem umożliwiają wykonanie fizycznego szpagatu i zapanowanie nad tlenkami azotu, cząstkami stałymi i zużyciem w każdym momencie pracy. Inżynierowie z działów rozwoju udoskonalili układ wtryskowy Common Rail dla klasy Euro 6 do tego stopnia, że uzyskiwane jest ciśnienie wtrysku do 1800 bar, czyli na poziomie silników Euro 5 / EEV. Nowa koncepcja spalania opracowana na potrzeby Euro 6, zmierzająca w kierunku zwiększenia temperatury spalania i zmniejszenia zużycia oleju napędowego, jest najważniejszym, kluczowym komponentem nowych silników

Jeśli chodzi o turbodoładowanie, dla Euro 6 stosowane jest połączenie dwustopniowego turbodoładowania z chłodzeniem pośrednim i głównym powietrza. Przy tym dwa silne turbosprężarki w kompaktowym module doładowującym regulują ilość powietrza wlotowego i ciśnienie doładowywania i wykorzystują konsekwentnie energię zawartą w spalinach. Stopień wysokociśnieniowy, czyli mała turbosprężarka napędzana spalinami z przepustnicą do spalin (waste-gate) zapewnia w dolnym zakresie obciążenia i prędkości obrotowej szybkie wytwarzanie ciśnienie doładowania i tym samym wysoki moment ruszania z miejsca. Już przy niskich prędkościach obrotowych dostępny jest konieczny stosunek powietrza do spalania z niską emisją cząstek stałych. W górnym zakresie obciążenia i prędkości obrotowej urządzenie niskociśnieniowe zapewnia konieczną ilość powietrza i charakteryzuje się wyjątkowo dużym współczynnikiem sprawności, czego wynikiem są bardzo korzystne wartości zużycia paliwa i spalanie o znikomej emisji cząstek stałych. Z jednej strony taka strategia doładowania zapewnia również w silnikach Euro 6 typową dla marki MAN siłę ciągu we wszystkich zakresach obrotów. Z drugiej strony świadomie nadal stawia ona na dwie solidne i niezawodne turbosprężarki, zamiast na bardziej złożone ze zmienną geometrią turbiny. Główna konstrukcja silnika, otwór i skok nie zmieniają się. Również wielkość konstrukcyjna i układ chłodzenia silnika pozostają bez zmian.

Recyrkulacja spalin z chłodzeniem (AGR) jest stosowana przez firmę MAN seryjnie już od roku 2000. System AGR w połączeniu z chłodzeniem recyrkulowanych spalin zapewnia niższą temperaturę mieszanki świeżego powietrza i spalin w cylindrze – dzięki temu już na etapie spalania ilość powstających tlenków azotu jest mniejsza. Dzięki regulacji układu recyrkulacji spalin (AGR) sondą lambda optymalna wydajność układu recyrkulacji spalin (AGR) jest ustawiana dla każdego punktu pracy silnika również w warunkach dynamicznych. Zapewnia to szczególnie wysoką sprawność i niskie zużycie paliwa.

Nowy system oczyszczania spalin SCRT charakteryzuje się połączeniem katalizatora SCR z katalizatorem utleniającym oraz zamkniętym, sterowanym elektronicznie powierzchniowym filtrem cząstek stałych. Filtr cząstek stałych był już stosowany wcześniej w autobusach miejskich EEV (filtr CRTec®, Continuously Regenerating Trap). System ten jest w całości zintegrowany w końcowym tłumiku wg Euro 6. Nowy jest również układ zbiornika paliwa: Zbiornik na olej napędowy i zbiornik na AdBlue® w autobusie MAN Lion´s City znajdują się z prawej strony pojazdu. 20-litrowy zbiornik na Adblue jest umieszczony obok zbiornika na olej napędowy i oznaczony niebieską zakrętką z celu zabezpieczenia przed pomyłką. Temperatura zamarzania AdBlue® wynosi minus 11,5 stopni Celsjusza. Dlatego zbiornik, przewody i moduł dozowania AdBlue® posiadają ogrzewanie zapewniające niezawodną pracę systemu oczyszczania spalin również w bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej.

Zgodnie z przepisami Euro 6 systemy diagnostyki OBD (On-Board Diagnostics) muszą realizować znacznie więcej zadań – elektroniczny system musi teraz stale monitorować wartości emisji. System OBD ostrzega kierowcę w przypadku wykrycia błędu. Dodatkowo i niezależnie od tego, przepisy Euro 6 wymagają od pojazdów systemu kontroli NOx („anti-tampering”). System ten będzie monitorował, czy AdBlue® dostarczane do systemu SCR jest zgodne z przepisami (ilość i jakość). W przypadku wystąpienia niezgodności kierowca najpierw otrzyma ostrzeżenie, później dojdzie do redukcji momentu obrotowego, a wreszcie nastąpi ograniczenie prędkości. Po raz pierwszy konieczne jest przestrzeganie wartości pomiarowych, zgodnych z „Worldwide Harmonized Duty Cycles”, a zatem również podczas zimnego rozruchu i w trybie małego obciążenia. Na producentów nałożono także obowiązek trwałości systemu przez 700 000 kilometrów lub 7 lat. Widać zatem wyraźnie, jak duże są wymagania Euro 6 w zakresie projektowania i wytwarzania pojazdów.

W uproszczeniu zasadę działania systemu SCRT można opisać tak: W strumieniu spalin najpierw jeden katalizator utleniający z powloką z metalu szlachetnego zamienia limitowane składniki HC i CO na nieszkodliwy CO2 i H20. Większość tlenków jest zamieniana z NO na NO2. Powierzchniowy filtr cząstek stałych (CRT) wychwytuje do 99 procent masy tych cząsteczek ze strumienia spalin. W filtrze CRT nagromadzone cząstki sadzy są spalane katalitycznie za pomocą wcześniej wytworzonego NO2 lub zamieniane na CO2. Elektroniczny czujnik kontroluje zanieczyszczenie filtra cząstek stałych, a więc również skuteczność filtracji. Informacje te przepływają także do wyświetlacza terminów serwisowania pojazdu. Warunki eksploatacji wpływają na częstotliwość serwisowania. Wykrywają to czujniki, a elektronika pokładowa informuje kierowcę o stanie filtra. W dalszej części katalizator SCR za pomocą wtryskiwanego środka redukującego AdBlue® obniża zawartość tlenków azotu poniżej granicznej wartości wynikającej z Euro 6, która wynosi 0,4 g/kWh.

Technologia SCR umożliwia w silniku spalanie w wysokich temperaturach z małą emisją cząstek stałych. Projektanci silników MAN uzyskali więc spalanie z optymalnym zużyciem paliwa. Redukcja powstających tlenków azotu odbywa się przez selektywną katalityczną redukcję za pomocą dodatku AdBlue®. Ten bezpieczny środek redukujący jest dozowany w zależności od potrzeby i wtryskiwany przed katalizatorem SCR. Ostatnim elementem w strumieniu spalin jest katalizator zatrzymujący amoniak. Zamienia on ewentualne resztki środka redukującego NH3 (amoniak) powstającego w katalizatorze SCR w azot i wodę.