Firma MAN wytycza przyszły kierunek rozwoju publicznego transportu pasażerskiego

Rozwiązania firmy MAN w zakresie eMobility dla publicznego transportu pasażerskiego

Jesteśmy lidereme-mobility

Czysty transport z korzyścią dla wszystkich – zakładów komunikacyjnych, pasażerów i środowiska.

Broszura

Zrównoważona komunikacja autobusowa przyczynia się do poprawy jakości życia w mieście

Miasta i metropolie nieustannie się rozrastają. Na całym świecie. W swoim raporcie na temat sytuacji ludnościowej na świecie ONZ przewiduje: do 2050 r. ponad dwie trzecie wszystkich mieszkańców Ziemi będzie mieszkać w aglomeracjach miejskich.

Aby utrzymać wysoką jakość życia, niezbędne jest przeobrażenie publicznego transportu pasażerskiego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju: ograniczenie – a w dłuższej perspektywie całkowite wyeliminowanie – hałasu, pyłu i emisji zanieczyszczeń. Koncepcje przyszłości są oparte na neutralnych dla klimatu pojazdach o zerowej emisji zanieczyszczeń.

Elektromobilność będzie odgrywać kluczową rolę w publicznym transporcie pasażerskim przyszłości. Jako firma MAN jesteśmy o tym przekonani. Zapewniamy zakładom komunikacyjnym i władzom miast doradztwo i wsparcie w przejściu na alternatywne rozwiązania transportowe: już teraz przez opracowywanie realistycznych koncepcji oraz w przyszłości przez dostarczanie efektywnych, dostosowanych do praktycznych potrzeb technologii pojazdów – włącznie z niezawodnym serwisem firmy MAN.

Elektromobilność w publicznym transporcie pasażerskim

„Do 2030 r. 60 procent wszystkich pojazdów używanych w publicznym transporcie pasażerskim będzie zasilanych elektrycznie – jako firma MAN jesteśmy o tym przekonani.”

Joachim Drees, CEO MAN Truck & Bus SE

Przejście z „Low Emission” na „No Emission”

Promowanie ochrony klimatu

Dzięki elektromobilności możliwe staje się przejście z poziomu „Low Emission” na „No Emission” w miejskim transporcie pasażerskim.

Ograniczenie emisji cząstek stałych i hałasu w miastach

Zapewnienie wysokiej jakości życia

Pojazdy elektryczne z napędem akumulatorowym odciążają miasta i ich mieszkańców. Redukują one hałas i zanieczyszczenie pyłem do minimum.

Zrównoważony rozwój i efektywność – dla bardziej zadowalającej przyszłości

Pomyślna przyszłość staje się możliwa

Zrównoważony rozwój i efektywność: dzięki rozwiązaniom firmy MAN w zakresie elektromobilności władze miast i zakłady komunikacyjne mogą tworzyć transport pasażerski przyszłości.

Autobus MAN M-PULSE’

MAN M-PULSE: Zrównoważona mobilność i efektywne rozwiązania transportowe

M-PULSE — jako wizjoner przyszłości firma MAN promuje pod tym hasłem innowacyjność w świecie transportu. W centrum zainteresowania znajdują się zrównoważona mobilność, bezemisyjna wizja przyszłości, a także badanie oraz skuteczne wdrażanie skutecznych i ekonomicznych rozwiązań transportowych.

Pomagamy naszym klientom zmienić kurs na alternatywne źródła napędu.

Dzięki elektromobilności i innym alternatywnym technologiom napędowym Twoja flota pozostanie na stałym kursie na cel. Nasi eksperci służą pomocą zarówno w zakresie wstępnych informacji, jak i efektywnym rozbudowywaniu floty. MAN Transport Solutions to profesjonalny pakiet rozwiązań, umożliwiający opłacalną i korzystną integrację autobusów z napędem elektrycznym, hybrydowym i gazowym.

MAN Transport Solutions

MAN Transport Solutions

Pomagamy naszym klientom wykorzystać zalety alternatywnych źródeł napędu w sposób strategiczny i opłacalny.

  • Spersonalizowane planowanie zastosowania pojazdów i integracji floty
  • Planowanie infrastruktury ładowania i dostarczania energii elektrycznej
  • Szkolenie pracowników i wsparcie Twojego serwisu warsztatowego

MAN Transport Solutions

E-busy firmy MAN wytyczają przyszły kierunek rozwoju publicznego transportu pasażerskiego

Firma MAN oferuje zakładom komunikacyjnym i operatorom flot praktyczne i efektywne rozwiązania w zakresie mobilności – obejmują one autobusy z silnikiem Diesla i pojazdy z napędami alternatywnymi, np. nowy segment autobusów elektrycznych.

Dobrym przykładem jest MAN Lion's City E, całkowicie elektryczny autobus miejski firmy MAN. Autobus MAN Lion's City E to kompletne ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie dla naszych klientów, w którego skład, poza pojazdem z pełnym napędem elektrycznym, wchodzi także doradztwo w kwestii infrastruktury, usług i serwisu.

Technologia ładowania dostosowana do potrzeb

Autobusy elektryczne obsługujące linie komunikacji miejskiej muszą niezawodnie pokonywać codzienne trasy. Aby zapewnić wymagany zasięg, nieodzowna jest inteligentna strategia ładowania: wybór technologii ładowania jest przy tym równie ważny co optymalizacja sieci tras.

Elastyczne wykorzystanie pojazdów dzięki ładowaniu w zajezdni

Ważnym kryterium w przypadku autobusów elektrycznych eBus obsługujących linie komunikacji miejskiej jest możliwość bezproblemowego pokonania dziennie do 200 kilometrów w warunkach rzeczywistych. Ładowanie akumulatora pojazdu podczas postoju w zajezdni jest obecnie najbardziej ekonomicznym i niezawodnym rozwiązaniem.

Jest to możliwe pod warunkiem zoptymalizowania sieci tras i wprowadzenia inteligentnej strategii ładowania. Alternatywą dla ładowania w zajezdni jest ładowanie okazjonalne, które pozwala dowolnie zwiększać zasięg. Metoda ta wymaga jednak dużych inwestycji początkowych w infrastrukturę ładowania i ogranicza elastyczność wykorzystania autobusów elektrycznych eBus w ramach floty.

MAN Depot Charging

• Ładowanie w czasie postoju w zajezdni

• Brak inwestycji w dodatkową infrastrukturę ładowania wzdłuż tras

• Większa elastyczność wykorzystania autobusów, ponieważ nie jest konieczne dojeżdżanie do stałych punktów doładowywania i postój w nich

Jednolite standardy dla elektromobilności

W ramach projektu eBusCS nasi specjaliści wspólnie z projektantami i producentami oraz innymi zespołami ekspertów pracują nad wdrożeniem jednolitych standardów dla interfejsów i technologii ładowania. Jako firma MAN jesteśmy przekonani: standaryzacja jest warunkiem upowszechnienia elektromobilności.

Jednolite standardy wspólne dla wszystkich krajów i producentów

Jednolite standardy wspólne dla wszystkich krajów i producentów są warunkiem sukcesu elektromobilności w miejskim transporcie pasażerskim. Wspólne standardy w zakresie technologii ładowania i magazynowania energii mogą zapewnić operatorom miejskich flot autobusowych – zwłaszcza flot mieszanych – niezbędny poziom elastyczności, interoperacyjności i bezpieczeństwa planowania.

Specjaliści od napędów elektrycznych z firmy MAN aktywnie uczestniczą w różnych gremiach zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem wspólnej bazy technologicznej dla rozwiązań w zakresie eMobility.

Wspólny projekt „eBusCS”

W ramach projektu eBusCS finansowanego przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii (BMWi) producenci pojazdów, dostawcy systemów i partnerzy ze świata nauki opracowują wspólne rozwiązania w zakresie ładowania autobusów elektrycznych. Podstawą jest pomyślnie wprowadzony system ładowania samochodów osobowych Combined Charging System (CCS). Przez rozwijanie specyficznych dla tej branży interfejsów i protokołów partnerzy projektowi w istotny sposób przyczyniają się do ustanawiania międzynarodowych standardów. Firma MAN intensywnie współpracuje w tym zakresie z różnymi innymi producentami.

Udzielamy się m.in. w odpowiednich gremiach organizacji VDA, VDV i UITP. Oprócz tego wspieramy działania Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CEN/CELEC.

Chcesz dowiedzieć się więcej o firmie MAN i elektromobilności?

Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy tu właśnie dla Ciebie. Ponadto udostępniliśmy dodatkowe informacje do pobrania poniżej.