MAN ProfiDrive® - Tjenester

MAN ProfiDrive®

MAN ProfiDrive® - profesjonell kjøreopplæring i persontrafikk

Virkeligheten for kommersiell persontransport forandrer seg stadig raskere, og innovativ teknologi definerer kravene til sikkerhet og effektivitet kontinuerlig, dette gjelder også lover og regler. På grunn av denne utviklingen, blir yrkessjåfører, bussjåfører eller kjørelærere hele tiden stilt overfor store utfordringer for hele tiden å kunne garantere sikkerheten til passasjerene.

MAN ProfiDrive® tilbyr deg et kvalifisert opplæringssystem som setter førerens behov i førersetet og som samtidig tar hensyn til kravene fra entreprenører og passasjerer. Tilbudet omfatter både teoretisk videreutdanning basert på tyske yrkessjåfør-kvalifikasjonsloven (BKrFQG) og profesjonelle og praksisorienterte kurs for å gjøre sjåførens hverdag både sikrere og mer økonomisk. I tillegg drar alle deltakerne nytte av mer enn 30 års erfaring med å formidle teoretisk og praktisk kunnskap vedrørende sikkerhet og økonomi i veitrafikken.


Videreutdanning basert på den tyske yrkessjåfør-kvalifikasjonsloven (BKrFQG)

Yrkessjåfører fra førerkortklasse D1 må hvert femte år gjennomgå en videreutdanning på til sammen 35 timer som totalt omfatter fem moduler hver på 7 timer i de tre kunnskapsområdene kjøreatferd, forskrifter samt trafikk- og miljøsikkerhet. Innholdet i den tyske loven om kompetansebevis for yrkessjåfører (BKrFQG) danner grunnlaget for innholdet i de teoretiske og praktiske kursene.

MAN ProfiDrive® tilbyr deg å gjennomgå alle lovpålagte videreutdanningstiltak som bidrar til å øke sikkerheten til yrkessjåføren samt å redusere belastningen på miljøet. Ved behov finner du kurs enten der du er eller ved et MAN-senter nær deg. Du må gjerne kontakte oss hvis du ønsker å avtale individuelle frister eller deltakerantall.

Kunnskapsområder iht. tysk lov om kompetansebevis for yrkessjåfører

 • Kunnskapsområde 1 – Forbedre den rasjonelle kjøreegenskapen basert på sikkerhetsreglene
 • Kunnskapsområde 2 – Bruk av forskriftene
 • Kunnskapsområde 3 – Helse, trafikk- og miljøsikkerhet, tjenester, logistikk


Kjøretøyteknikk

 • Presentasjon og forklaring av tekniske nyheter
 • Riktig betjening og håndtering av teknikken i kjøretøyet
 • Økonomisk kjøring (teori)
 • Hybridteknologi


Kjøre- og hviletider, transportdokumenter, digital fartsskriver

 • Forklaring av lovbestemmelser, retningslinjer og rammebetingelser for yrkesmessig persontrafikk
 • Innføring og håndtering av digital fartsskriver
 • Fjennomføring av undervisningsplikten til eieren iht. lov om fartsskrivere iht. art. 33 VO (EU) nr. 165/2014


Kjøretøyinstruksjoner

 • Bli kjent med og bruke de forskjellige teknikkene og funksjonene
 • Effektiv bruk av innovative komponenter, nye elektroniske systemer og mer effektiv teknikk
 • Bli kjent med og bruke de forskjellige teknikkene og funksjonene


Kort om fordelene med en MAN ProfiDrive® opplæring

 • Enda mer økonomisk kjøring takket være MAN ProfiDrive® opplæring også for proffer
 • Spar drivstoff og reduser slitasjen og vedlikeholdskostnadene med riktig bruk av cruisecontrol, intarder, gasspedal og brems
 • Etter fullført opplæring er inntil 15 % av strekningen mulig i ren skyvedrift med minimalt dieselforbruk
 • Opptil 30 % kostnadsbesparelse hvis man regner både slitasje og forbruk.

Økonomisk kjøring (teori og praksis)

 • Prinsipper for økonomisk kjørestil
 • Kjøreøvelser for å optimalisere en sikker og drivstoffbesparende kjørestil

Grunnlag for sikkerhetsreglene og bagasjesikringen

 • Lovpålagte bestemmelser og sikkerhetsforskrifter for sikring av bagasje
 • Oppdatering av kunnskapen om lasting av kjøretøy og sikring av bagasje


Handlemåte i nødssituasjoner, helse på arbeidsplassen

 • Riktig handlemåte i nødssituasjoner, berging av skadde ved en ulykke
 • Hovedregler for ergonomi og en sunn, balansert ernæring


Veitrafikk- og miljøsikkerhet, kriminalitet, tjenester

 • Bevissthet om farene i trafikken, om arbeidsulykker og kriminalitet
 • Hovedregler, kjennetegn og fremgangsmåte for et positivt bedriftsimage


Sikkerhetskurs

 • Praksisøvinger for å kunne reagere bedre i kritiske kjøresituasjoner som bremsing i svinger eller unngå plutselige hindringer som oppstår
 • Suveren beherskelse av kjøretøyet for å kunne tilby passasjerene maksimal sikkerhet

Høyhastighetskurs

Varighet: 2 dager, 1. dag Sikkerhetskurs og 2. dag høyhastighetskurs

Sikkerhetskurs

 • Praksisøvinger for å kunne reagere bedre i kritiske kjøresituasjoner som bremsing i svinger eller unngå plutselige hindringer som oppstår
 • Suveren beherskelse av kjøretøyet for å kunne tilby passasjerene maksimal sikkerhet

Høyhastighetskurs

 • Skifte kjørefelt i en nødssituasjon: Skift kjørefelt og få kjøretøyet tilbake i kjørefeltet fra ca. 80 – 100 km/t
 • Innhenting og stabilisering av et kjøretøy som skjener ut
 • Bli kjent med og beherske fysikken for å kunne styre kjøretøyet på en suveren måte


Intensivkurs

Train-the-trainer-prinsipp

 • Kurs for å supplere eksisterende kunnskap innen områdene kjøretøyteknikk og økonomi
 • Kjøreøvelser for å optimalisere en sikker og økonomisk kjørestil
 • Egen kjøretøyinstruksjon av tredjeperson og videreføring av grunnlag for økonomisk kjøring


Kombikurs

 • Økonomi- og sikkerhetskurs iht. retningslinjene i DVR
 • Utvide kunnskapen og ferdighetene for sikker og økonomisk kjøring

Videreutdanning av kjørelærere

Videreutdanning iht. § 33a FahrlG

 • Bussjåførlærere er lovpålagt å gjennomføre en tre dagers videreutdanning i løpet av fire år
 • Mottak av nødvendig tillatelse iht. § 33 i kjørelærerloven


BG-seminar "Frisk og sikker"

 • Program til bransjeorganisasjonen for utarbeiding og formidling av løsningsstrategier for belastninger i yrkeshverdagen
 • Sertifisering innenfor rammen for videreutdanning av yrkessjåfører