Teknologi og kompetanse

TyreManagement

Økt kjøresikkerhet: TyreManagement (dekkontroll) for busser fra MAN omfatter dekktrykkovervåkingen TPM og dekkreparasjonssettet RRK, samtidig som reservehjulet bortfaller.

Dekktrykkovervåking (TPM)

Med dekktrykkovervåkingen kan føreren hele tiden kontrollere dekktrykket, også under kjøring, og varsles når et minimumstrykk er underskredet:

 • TPM (Tyre Pressure Monitoring)
 • Trykksensor på alle felgene
 • Trykksignalene sendes til styreenheten på rammen via radiosignaler, og vises på displayet via CAN-bussen for kjøretøyet.
 • Automatisk varsling ved underskridelse av innstilt trykk med 20 prosent og overskridelse av innstilt trykk med 40 prosent
 • Mulig å vise trykket når som helst manuelt

Dekkreparasjonssett (RRK)

 • Dekkreparasjonssettet gjør det mulig å tette skader i slitebanen – uten at dekket må skiftes.
 • Dekktetningsmiddelet PREMIUM-SEAL fylles på gjennom ventilåpningen i dekket, og tetter permanent hull på opptil dem millimeter i slitebanen – også ved snikende lufttap.
 • Etter tettingen kan dekket fylles på igjen via kjøretøyets trykkluftsystem ved bruk av trykkluftsettet.
 • Det er mulig å kjøre opptil 1 000 km med det tettede dekket.

Fordeler

Dekktrykkontrollsystem (TPM)

 • Økt komfort og redusert tidsforbruk for sjåføren ettersom den omstendelige kontrollen bortfaller
 • Økt sikkerhet: Opptil 99 % av alle punkteringer på grunn av snikende trykktap unngås
 • Å unngå uhell betyr også å redusere opphold i driften, transportere passasjerene trygt til bestemmelsesstedet og ikke utsette føreren for fare.
 • Redusert drivstofforbruk fordi for lavt dekktrykk unngås
 • Lengre levetid for dekkene

Dekkreparasjonssett (RRK)

 • Høyere nyttelast, ettersom det ikke er behov for reservehjul (sparer ca. 100 kg)
 • Økt sikkerhet, ettersom risikofylt dekkskift, spesielt på motorvei, ikke er nødvendig ved punktering
 • Tetningsmiddel på vannløselig basis kan vaskes bort ved senere dekkreparasjon