Teknologi og kompetanse

Sporassistentsystem LGS (Lane Guard System)

Sporassistentsystem LGS (Lane Guard System)

Bedre sikkerhet ved kjøring i tettbygde strøk takket være enda mer nøyaktig feltdeteksjon: Med den nyeste kamerateknologien overvåker LGS at man holder seg i kjørefeltet bedre enn noen gang før. Hvis bussen bryter en feltmarkeringslinje uten at blinklyset er slått på, varsler sporskifteassistentsystemet føreren med lydsignal og bidrar på denne måten til å hindre ulykker.

Assistansesystemet aktiveres automatisk fra en hastighet på 60 km/t og sørger også for at mange førere av nyttekjøretøyer holder seg på riktig side av kjørefeltet - i land med høyrekjøring på høyre kant - og varsler på denne siden senere Systemet stiller seg om automatisk avhengig av om man kjører i land med venstre- eller høyrekjøring. Dette gir føreren en adaptiv varslingsfilosofi.