Teknologi og kompetanse

Nødbremsassistent (EBA)

Nødbremsassistent (EBA)

Den nye generasjon nødbremsassistent EBA (Emergency Brake Assist) gjør MAN-busser enda sikrere og reduserer ulykkesrisikoen betraktelig. Denne nyutviklingen kombinerer informasjon fra radarsensoren i fronten av bussen med informasjon fra kameraet i frontruten. Ved hjelp av denne sensorfusjonen kan systemet oppdage faresituasjoner enda raskere og med større sikkerhet og sette i gang nødbremsing enda tidligere.

Ved nødbremsing aktiveres i tillegg til bremselysene også nødbremssignalet ESS (Emergency Stopping Signal) – varselblinklysene signaliserer nødssituasjonen til andre trafikanter med økt blinkefrekvens og reduserer dermed risikoen for påkjørsel.

Nødbremsassistent med sensorfusjon er standardutstyr på alle MAN-busser som fra november 2015 må oppfylle utstyrskrav ved førstegangsregistrering. Teknologien oppfyller allerede i stor grad de skjerpede EU-kravene som vil gjelde fra november 2018. Dermed vil MAN-kunder allerede nå ha fordel av et fremtidssikkert og verdibevarende system.