Teknologi og kompetanse

MAN BrakeMatic

Hastighetsreduksjonssystemet MAN BrakeMatic gjør det mulig å holde en hastighet som er angitt med cruisekontrollen eller bremsepedalen i nedoverbakker, ved at tilleggsbremsene automatisk aktiveres tilsvarende:

  • Aktivering av tilleggsbremsene med cruisekontroll: Tilleggsbremsfunksjonen til MAN BrakeMatic aktiveres 2 km/t over hastigheten som er stilt inn med cruisekontrollen. Hastigheten holdes i nedoverbakker ved bruk av intarderen eller retarderen som er montert som standard.
  • Aktivering av tilleggsbremsene via tilpasningsbremsing: Når kjøretøyet bremses med bremsepedalen i nedoverbakker, lagres hastigheten kjøretøyet hadde da bremsen ble løst. Den innstilte hastigheten holdes på en pålitelig måte i nedoverbakker av MAN BrakeMatic ved bruk av intarderen eller retarderen som er montert som standard.
  • Aktivering av tilleggsbremsene ved at topphastigheten nås via Maximum Speed Control (MSC): Når den maksimalt tillatte topphastigheten på 100 km/t nås, griper standardtilleggsbremsene inn og holder kjøretøyets hastighet under topphastigheten.


Fordeler

  • Høyere kjøresikkerhet, ettersom førerens oppmerksomhet ikke blir avledet fordi tilleggsbremsen må aktiveres
  • Bedre driftsøkonomi, ettersom bruken av tilleggsbremsene øker
  • Tillatt topphastighet på 100 km/t overholdes pålitelig (selvpålagt forpliktelse for tyske produsenter)