Teknologi og kompetanse

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)

Det elektroniske stabilitetsprogrammet ESP (Electronic Stability Program) hjelper føreren i kritiske kjøresituasjoner som skrens eller fare for velt ved kjøring med høy hastighet i svinger. Et kjøretøy med ESP utstyres i tillegg med en styrevinkel-, yaw- og akselerasjonssensor. En ESP-styreenhet med disse to funksjonene integreres i elektronikkarkitekturen:

Dynamisk stabilitetsprogram (DSP)

Det dynamiske stabilitetsprogrammet hindrer understyring (skyving over forhjulene) ved at bakhjulet innerst i en sving bremses. Overstyring (skrens på bakparten) unngås ved at forhjulet ytterst i en sving bremses.

Veltebeskyttelse (ROP, Roll-Over Prevention)

Før kritisk tverrakselerasjon reduseres hastigheten preventivt ved at motormomentet reduseres eller kjøretøyet bremses.


Fordeler

  • Preventiv senkning av hastigheten ved kritisk tverrakselerasjon hindrer farlige trafikksituasjoner.
  • Sterk oppbremsing av hele kjøretøyet ved at det innerste hjulet i en sving heves hindrer velt, som ofte medfører alvorlige personskader og materielle skader.
  • Kompensasjonsbremsing hjelper føreren i kritiske situasjoner.
  • Å unngå uhell betyr også å redusere avbrudd i driften, bringe passasjerene trygt til bestemmelsesstedet og ikke utsette føreren, passasjeren og andre trafikanter for fare.