Teknologi og kompetanse

Elektronisk bremsesystem

Elektronisk bremsesystem

Ett system – trippel sikkerhet: Det elektroniske bremsesystemet EBS omfatter komponentene antiblokkeringssystem (ABS) og antispinnregulering (ASR).

Antiblokkeringssystem (ABS)

 • Via sensorer registrerer ABS hastigheten til hvert hjul under kjøring, og regulerer bremsetrykket separat for hvert hjul.
 • Blokkering av hjulet hindres.

Kjøretøyets retningsstabilitet og styrbarhet opprettholdes selv ved full oppbremsing på glatt veibane.

Antispinnregulering (ASR)

 • ASR hindrer spinn på drivhjulene under igangkjøring eller akselerering.
 • Spinn på hjulene registreres av EBS-styreenheten ved hjelp av hjulhastighetssensorene.
 • I antispinnreguleringen kan EBS kombinere ASR-motorreguleringen med ASR-bremsereguleringen.
 • For ASR-motorreguleringen sender EBS-styreenheten et signal til motorstyreenheten EDC via kjøretøyets dataterminal FFR. Ved spinn på begge hjulene på drivakselen reduseres motorens dreiemoment og dermed skrensen.
 • I ASR-bremsereguleringen bruker EBS-styreenheten de samme hjulhastighetssensorene som for ABS, men reguleringen virker bare på drivhjulene. Hvis bare ett hjul på drivakselen spinner, reduseres skrensen ved at hjulet som spinner, bremses, og differensialen leder det gjenværende fremdriftsmomentet videre til det andre hjulet som har veigrep.

Fordeler

 • Bremsing med maksimalt fysisk mulig bremsekraft med svært kort reaksjonstid og dermed reduksjon av bremselengden allerede før bremsepedalen er trådd helt inn
 • Kontrollert bremsing med høy kjørestabilitet og styrbarhet også ved nødbremsing, og dermed maksimal bremsesikkerhet også ved varierende kvalitet på veidekket
 • Dekkene spares, ettersom dekkslitasjen fordeler seg jevnt over hele omkretsen.
 • Bedre trekkraft på glatt underlag som is, snø, løs grus eller brostein
 • Økt kjøresikkerhet: Ingen skrens på bakparten ved plutselig tap av trekkraft
 • Stor slitasje på dekkene på grunn av spinn hindres.