Teknologi og kompetanse

Cruisekontroll med avstandsregulering (ACC)

Sikkerhet og betjeningskomfort

Hastigheten undervurderes ofte og avstanden til bilen foran overvurderes dermed lett. ACC-systemet er i stand til å tilpasse både hastigheten og avstanden til kjøretøyet foran selvstendig, innenfor rammene av de forhåndsinnstilte verdiene.

Det kan benyttes ved hastigheter over 25 km/t. Det brukes imidlertid hovedsakelig ved kjøring på store veier og motorveier.

ACC-radarføleren har ca. 150 meter synsvidde og gjenkjenner avstanden og gjennomsnittshastigheten til kjøretøyet foran i samme kjørefelt. ACC-styreenheten bruker følerdataene til å regne ut beste tilnærming basert på lastebilens egen retningsføring, hastighet og førerens handlinger og styrer motorhastigheten og bremsestyringen (permanent- og driftsbrems). Kjøretøyets hastighet, akselerasjon og forsinkelse reguleres aktivt, og dermed opprettholdes avstanden til kjøretøyet foran.