Teknologi og kompetanse

MAN AttentionGuard i bussen

Dobbel sikkerhet på lange strekninger: Oppmerksomhets-assistent pluss filovervåking

Turbuss kjører på motorveien. Markeringer viser hvordan videokameraet bak frontruten filmer avstanden mellom bussen og kjørefeltmarkeringen.

Ved turkjøring forekommer det ved lange og monotone strekninger på motorveien eller landeveien at sjåføren blir trøtt og mister konsentrasjonen. Resultatet er betydelig økt ulykkesrisiko. Lovpålagte kjøre- og hviletider beskytter bare til en viss grad mot dette. MAN AttentionGuard minimerer ulykkesrisikoen på lange strekninger ved at den registrerer det første tegnet på manglende konsentrasjon og tretthet før det oppstår kritiske situasjoner. MAN AttentionGuard er basert på MAN LaneGuard Systems (LGS) som ved hjelp av kamera overvåker at kjørefeltet blir overholdt.

Funksjon og betjening

MAN AttentionGuard benytter kameradataene til LGS samt andre relevante kjøretøydata. En matematisk modell analyserer antall kjørefeltovertredelser, og trekker ut fra det konklusjoner om mulig manglende konsentrasjon eller tretthet hos føreren. På displayet vises meldingen "Pause anbefales" i ca. 10 sekunder, i tillegg høres et akustisk og eventuelt også et haptisk signal. Systemet aktiveres automatisk ved hastigheter over 60 km/t og kan slås av og på med LGS-knappen.

Mens LGS varsler allerede ved én gangs overtredelse av kjørefeltet, reagerer AttentionGuard først ved flere gangers overtredelse når kjøreatferden forandrer seg påfallende sammenlignet med starten på turen. Begge systemene bidrar betydelig til å øke sikkerheten til fører og passasjerer på langturer – og selvfølgelig også ved kjøring om natten. Fordi ulykker unngås på en aktiv måte, reduseres også reparasjonskostnadene og driftsstansene. AttentionGuard pluss LGS – intelligent sikkerhet som lønner seg.