Teknologi og kompetanse

MAN EfficientCruise®

GPS-støttet cruisecontrol

Den nye generasjonen til MAN EfficientCruise®

Den GPS-støttede cruisecontrolen EfficientCruise® registrerer strekningen med stigninger og helninger inntil tre kilometer på forhånd. På denne måten kan den alltid tilpasse kjøretrinn og hastighet til en økonomisk kjørestil. Nedgiringer undertrykkes ‒ alltid når det er fornuftig.

Den nye generasjonen EfficientCruise® tillater nå enda mer forutseende kjøring. En myk og forbruksorientert inngriping i girvalget gjør at man ikke bare unngår store avbrudd i trekkraften, men det gir føreren også et meget harmonisk kjøreinntrykk. Føreren velger ganske enkelt ønsket hastighet og stiller inn et av de fire trinnene til mulig hastighetstoleranse (ECO Level I - IIII). Level I er det minste avviket fra satt hastighet, Level IIII det største. Sistnevnte muliggjør maksimal drivstoffbesparelse, og er ideelt for liten trafikk på motorveier og landeveier. Med en vippebryter kan ECO Level alltid under kjøring tilpasses den aktuelle trafikksituasjonen.

EfficientRoll ‒ Intelligent rulling ved hjelp av situasjonsbetinget aktivering

Takket være innovativ teknologi, styres rullingen intelligent med GPS-forhåndsvisning. Her har MAN enda en gang tydelig utvidet potensialet for drivstoffbesparelse. Selv i svake hellinger skifter girkassen automatisk til nøytralstilling "N" – riktignok bare når det virkelig er drivstoff å spare. På denne måten blir svingen tatt med, og kjøretøyet mister ikke så fort hastighet som når et gir er lagt inn. Med den intelligente aktiveringen brukes den sjeldnere, men samtidig mer effektivt.

Innovativ MAN-teknologi ‒ En fordel for fører og miljø

Den nye generasjonen til MAN EfficientCruise® sparer takket være kombinasjonen med EfficientRoll enda mer drivstoff enn tidligere, slik at kjøretøyet kan kjøre mer miljøvennlig enn noen gang langs veien. Myk inngriping til cruisecontrolen øker komfortfaktoren for sjåføren enormt, og gir dermed optimal avlastning. Dermed kan føreren i fremtiden få det enda mer komfortabelt og nesten uten noe tidstap kan vedkommende konsentrere seg helt og holdent om kjøringen.