Coach Of The Year

Tittelen "Coach of the Year" er en utmerkelse for "Årets buss" som hvert år deles ut etter fastsatte kriterier av en internasjonal jury (journalister fra 22 fagtidsskrifter). I oddetallsår blir by- og intercitybusser testet, og i partallsår blir turbusser testet.