Bus Of The Year

Tittelen "Bus of the Year" er en utmerkelse for "Årets buss" som hvert år deles ut etter fastsatte kriterier av en internasjonal jury (journalister fra 19 fagtidsskrifter). I oddetallsår blir by- og intercitybusser testet, og i partallsår blir turbusser testet.