MAN Transport Solutions

MAN Transport Solutions

Med oss drar du nytte av fordelene som alternative motorer har, enkelt og økonomisk

Avtal en fagsamtale Last ned brosjyre

Vi støtter deg fullt ut – for en vellykket overgang til alternative motorer

Miljøvennlighet og økonomi er av avgjørende betydning for offentlig transport. Bybusser med alternative motorer gir nye muligheter til å kombinere begge deler. Det er imidlertid ikke nok å bare bytte kjøretøy. Bare å finne ut hvordan du best mulig kan dra nytte av fordelene med å skifte til en hybrid-, gass- eller elektromotor, avhenger av mange forskjellige faktorer.

Derfor utvikler vi individuelle løsninger for deg og en skreddersydd trinnvis strategi. Med hjelp fra MAN Transport Solutions benytter allerede en hel rekke bedrifter de nye, fremtidsrettede motortypene vellykket i flåtene sine. Dra nytte av erfaringene og kunnskapen til våre ekspertteam også for din bedrift.

Nettverksanalyse og brukskonsept

Nettverksanalyse og brukskonsept

Vi analyserer den reelle tilstanden til din bedrift og bruken av flåten din. Ved hjelp av alle mulige påvirkningsfaktorer utvikler vi et skreddersydd brukskonsept for en kostnadseffektiv overgang til busser med alternative motorteknologier – steg for steg.

Planlegging av bruks- og ladeinfrastruktur

Planlegging av bruks- og ladeinfrastruktur

Basert på det tidligere utviklede brukskonseptet for alternativt drevne kjøretøy, planlegger vi en egnet ladestrategi og ladeinfrastrukturkonseptet. Dessuten utvikler vi en strategi for energiforsyning som er optimal for din bedrift.

Flåteintegrering og vedlikehold

Flåteintegrering og vedlikehold

Vi gir råd om bruk og vedlikehold av hele bussflåten din, vi hjelper deg med opplæring av dine medarbeidere og vi bistår dine serviceverksteder som kompetansepartner.

Dine behov - vår løsning for deg

Hvilken motor er et fremtidsrettet alternativ for meg?

Vår rutetrafikk må kjøre pålitelig og kostnadseffektivt - vi har ikke råd til en lang utprøving av ny teknikk og slett ikke en feilinvestering.

Nøyaktige analyser og tydelige fakta

Vi analyserer din aktuelle flåtebruk til minste detalj. Deretter kontrollerer vi ved hjelp av simuleringer hvilke motoralternativer og hvilken flåtemiks som er mulig og fornuftig for deg. Og vi utarbeider en tydelig sammenligning av forholdet mellom kostnad og bruk for dine aktuelle behov.

Hvilken motorteknologi er linjenettet mitt egentlig egnet for?

Rekkevidden har hittil ikke vært noe tema for oss. Nå må jeg imidlertid kunne ta en avgjørelse om en elbuss i det hele tatt kan brukes på rutene mine.

Detaljert planlegging av nett og bruk

Vi kontrollerer hele rutenettet ditt og alle relevante faktorer. Så kan vi gi deg entydig informasjon om og hvordan du kan bruke elektro-, hybrid- og gassmotorer på en miljøvennlig og økonomisk måte.

Er blandet bilparkmodus praktisk?

For oss er det viktig å gå inn i en fremtidsrettet mobilitet. Men tjenestene for kjøretøyforberedelse og vedlikehold av forskjellige motortyper må ikke forstyrre driftsprosessene våre.

Flåteintegrering og planlegging av depot

Vårt initiativ er helhetlig. Vi integrerer kjøretøyene med alternative motorer i din driftshverdag på en slik måte at hele flåten fungerer smidig allerede i overgangsfasen. For elbusser sørger vi også for oppbygging av en ladeinfrastruktur som er optimalt egnet, og støtter deg under planleggingen av brukstider og ladesykluser.

{{main-headline}}

{{lead}}

{{hex-1}}

{{hex-2}}

{{hex-3}}

{{hex-4}}

{{hex-5}}

{{hex-6}}

Vi gjør bussflåten din sikker for fremtiden

Vårt MAN ekspertteam støtter deg hele veien. Vi gir deg fakta for drifts- og kostnadsoptimale avgjørelser ved overgang til alternative motorer. Vi er der for deg – fra den første informasjonen til en vellykket implementering av konseptet.

Hybrid, gass eller helelektrisk? For å finne ut med hvilke motorkonsepter du optimaliserer bussflåten din på en best mulig måte, må man foreta detaljerte analyser av det konkrete bruksformålet. Det som er avgjørende for å sette sammen en optimal flåtemiks er rekkevidden som er nødvendig på de aktuelle busslinjene - spesielt med den helelektriske motoren.

Med MAN Lion’s City E kan du allerede i dag kjøre opptil 270 km uten å lade. Men du må også ta hensyn til andre faktorer når du vurderer bruksmuligheter og økonomi.

Elbusser kjører f.eks. mest økonomisk med en gjennomsnittshastighet på mellom 14 og 18 km/t. Men antall oppstarter og bremsinger, antall passasjerer eller topografi langs linjene dine påvirker også rekkevidden. Spesielt når det er minustemperaturer kan dessuten oppvarmingen redusere elbussens mulige kjørestrekning merkbart.

Å integrere alternativt drevne busser i flåten din – for bedriften din betyr det mer enn å skifte ut ett eller flere kjøretøy. Det er et steg inn i fremtidens mobilitet – med alle fordelene det innebærer. Det er spesielt de "Elektriske" som medfører en rekke endringer i bedriften din - fra planlegging av bruken via optimal kjørestil til utrustning av verkstedet.

Vårt oppdrag er å gjøre overgangen til alternative motorer til en suksess fra første dag. I samarbeid med MAN Academy kurser vi medarbeiderne dine, slik at alle nye kjøretøy kan brukes optimalt. Vi informerer om mulige risikoer og riktig behandling av kjøretøyene ved en ulykke eller ved en defekt. Og vi bistår interne eller eksterne serviceverksteder - som kompetansepartner i alle spørsmål om den alternative motorteknologien.

For at du skal kunne oppnå innsparinger ved overgang fra dieselflåte til elbuss-flåte, er i stor grad avhengig av utformingen av strømtilførselen. Vi prøver ut alle mulige virkemidler for at du skal oppnå kostnadsbesparelser. For eksempel hvordan du målrettet gjør bruk av rimelig kjøp av strøm og dermed unngår belastningstopper. Eller hvor mye du kan redusere energikostnadene din ved å bruke egenstrøm.

Kjøretøybatteriet er en annen nøkkelkomponent for bærekraftig effektivitet til e-mobilitet. For hvert batteri taper kapasitet og ytelse etter hvert som det blir eldre. Det er mulig å påvirke hvor raskt og kraftig disse effektene kommer. Faktorer som kjøreegenskaper, vedlikehold og ladehyppighet spiller en viktig rolle. En optimal batteristyring er derfor en fast integrert bestanddel i konseptene våre for bruk av elbusser i flåtemiksen din.

Du kan dra bærekraftig og kostnadseffektiv nytte av fordelene med e-mobilitet bare hvis depotet ditt disponerer en tilpasset ladeinfrastruktur. Effektive ladeforløp i depotet er like viktig som at elbussene er maksimalt tilgjengelig i linjedrift.

Våre eksperter utvikler ladestrategier og ladetidsplaner som er optimalt tilpasset din flåtedrift. De planlegger type og antall ladepunkter samt den ideelle plasseringen i ditt depot. Hvert konsept simuleres i en praktisk test for å bevise at det fungerer i praksis.

Ellers: MAN satser kun på den standardiserte CCS-ladeteknikken (Combined-Charging-System). Den muliggjør lading som er uavhengig av produsent og kjøretøy, og gir størst mulig fleksibilitet og planleggingssikkerhet.

Sammen med våre partnere hjelper vi deg med den riktige ladeinfrastrukturen

Helhetlige ladeinfrastrukturløsninger

Vi tilbyr den riktige ladeinfrastrukturen til din elektrisk drevne buss. I samarbeid med våre partnere finner vi den perfekt tilpassede ladeinfrastrukturen som oppfyller dine behov. Om ønskelig tilbyr vi også installasjon og vedlikehold fra samme leverandør.

I samarbeid finner vi fram til den riktige løsningen

Din forespørsel

Når du går til anskaffelse av et elektrisk drevet kjøretøy, undersøker vi med deg om det er behov for å installere løsninger for lading. Din MAN-representant vil koordinere riktig ladeinfrastruktur for ditt kjøretøy deg og vurdere dine behov og installasjonsstedet i samarbeid med deg.

Tilbud på ladeinfrastrukturløsninger fra våre partnere

Innhente riktig tilbud

I tett samarbeid med våre sertifiserte samarbeidspartnere finner frem til den riktige ladeinfrastrukturløsningen for deg og din vognpark. Din MAN-kontaktperson forblir din kontaktperson under hele prosessen.

Sammen diskuterer vi mulige ladeinfrastrukturløsninger.

Bestille ønsket ladeløsning

MAN-kontaktpersonen din vil presentere de foreslåtte løsningene for deg sammen med vår ladeinfrastrukturpartner og diskutere detaljene med deg. Du tar avgjørelsen om hvilken løsning du ønsker implementert.

Installasjon av ladeinfrastrukturløsningen

Installasjon utføres av ladeinfrastrukturpartneren

Etter at bestilling er mottatt, vil din MAN-kontaktperson avtale dato for installasjon og igangkjøring av ladeinfrastrukturen hos deg. Dette er den enkleste og mest praktiske måten å komme i gang med elektromobilitet.

Riktig ladeløsning for dine behov

I tett samarbeid med anerkjente partnere som Heliox og SBRS leverer MAN komplette løsninger – så enkelt, trygt og kostnadseffektivt som mulig. Du får alt fra en og samme leverandør – fra det elektriske kjøretøyet til den riktige ladeinfrastrukturen og selve installasjonen. På forespørsel kan vi også ta hånd om vedlikehold av ladeløsningen din.

Med våre ladeløsninger kommer du raskt i gang.

Vi tilbyr komplette ladeløsninger over hele Europa, perfekt tilpasset dine behov og våre kjøretøy. Våre produkter dekker et bredt spekter: Fra mobile ladere til permanent installerte løsninger for store kjøretøyflåter.

  • Ladestasjoner med 40 til 150 kW ladeeffekt
  • Multi-uttak: Lader to tilkoblede kjøretøy med full effekt på hver utgang
  • Forebyggende vedlikehold: Periodisk vedlikeholdsarbeid koordinert med kundespesifikk driftsplanlegging
  • Nettbaserte tjenester for fjerndiagnose og fjernvedlikehold for stabil drift


MAN Lion’s City E

MAN Lion’s City E: like økologisk som økonomisk.

Den helelektriske MAN Lion’s City E setter nye standarder: Utslippsfri og stillegående gir den byen din bedre livskvalitet. Motor med lang rekkevidde klarer 270 km per dag uten mellomlading. Den fremtidsrettede designen utvendig og innvendig er ganske enkelt elektrifiserende!

Til Lion's City E
MAN Lion’s City G

MAN Lion’s City G: Ren, effektiv, velprøvd.

Stig på. Til de miljøbevisste alternativene til diesel: MAN Lion’s City G som går på naturgass, kjører videre med lavt utslipp. Den nyutviklede gassmotoren E18 garanterer utmerkede verdier når det gjelder forbruk og ytelse. I kombinasjon med MAN EfficientHybrid kjører din Lion’s City G like miljøvennlig og effektivt som ingen annen tradisjonell konstruksjon.

Til Lion's City G

Har du fortsatt spørsmål?

Vårt MAN ekspertteam hjelper deg slik at du drar mest mulig nytte av fordelene med de alternative motorene. Avtal gjerne nå en fagsamtale om MAN Transport Solutions.

Fremtidsmobil gjennom byen med MAN

MAN eTGE

Den nye MAN eTGE

Den første helelektriske varebilen fra MAN: Utslippsfri og stillegående hører den hjemme i enhver miljøsone, og den er en gevinst for enhver by. MAN eTGE er like pålitelig og romslig som sine utprøvde varebil-kolleger fra MAN.

MAN eTGM

Den nye MAN eTGM

Vår første heleelektriske MAN eTruck gjør byens distribusjonstrafikk utslippsfri og stillegående. Og den har samme nyttelast som modeller med tradisjonelle forbrenningsmotorer.

MAN CitE

Den nye MAN CitE

Ergonomisk, sikker, ren: Vår helelektriske City-Truck definerer den urbane transporttrafikken fullstendig på nytt - fra bedre sikkerhet via ergonomi og design via optimal kjørekomfort til en utslippsfri motor.