MAN fører den offentlige transporten inn i fremtiden

MAN e-mobilitetsløsninger for offentlig transport

Vi er i forkant med e-mobilitet

For at alle skal kunne kjøre sikkert inn i fremtiden – transportfirmaer, passasjerer og miljøet.

Brosjyre

Bærekraftig busstrafikk skaper urban livskvalitet

Byer og storbyer vokser kontinuerlig. Over hele verden. Verdens befolkningsrapport fra FNs prognoser: I 2050 vil storbyområder være hjemmet til over to tredjedeler av jordens befolkning.

For å ivareta livskvaliteten er en trafikkendring mot bærekraftig bytrafikk absolutt nødvendig: Støy, fint støv og utslipp av skadelige stoffer må reduseres, og på lang sikt må man unngå det helt. Klimanøytrale mobilitetsløsninger med nullutslipp bestemmer fremtidens konsepter.

Elektromobilitet spiller en nøkkelrolle i utformingen av den offentlige persontrafikken i fremtiden. Dette er vi hos MAN helt overbevist om. Vi hjelper og gir råd til transportfirmaer og kommuner ved overgang til alternative mobilitetsløsninger: allerede i dag med utviklingen av bærekraftige konsepter, og i fremtiden selvfølgelige også med effektive, praktiske kjøretøyteknologier – inklusive pålitelige tjenester fra MAN.

Elektromobilitet i offentlig transport

"I 2030 kjører 60 % av den offentlige transporten elektrisk – det er vi i MAN overbevist om"

Joachim Drees, CEO MAN Truck & Bus SE

Overgang fra lavutslipp til nullutslipp

I forkant med miljøvern

Ved å gå over til elektromobilitet blir overgangen fra lavutslipp til nullutslipp i bytrafikken oppnåelig.

Redusert utslipp av finstøv og støyreduksjon i byene

Sikrer livskvalitet

Batteridrevne kjøretøy avlaster byene og innbyggerne der. De reduserer støy og fint støv til et minimum.

Bærekraft og effektivitet for en fremtid det er verdt å satse på

Gjør fremtiden mulig

Bærekraftig og effektiv: Med MAN-løsninger for e-mobilitet utformer kommuner og transportfirmaer morgendagens bytrafikk.

MAN-buss M-PULSE

MAN M-PULSE: Bærekraftig mobilitet og effektive transportløsninger

Med innovasjonsmottoet Motto M-PULSE er MAN en visjonær og veiviser som angir de avgjørende impulsene for fremtidens transport. Det som står i fokus, er bærekraftig mobilitet, en utslippsfri fremtid og utforskning av hvordan effektive og økonomiske transportløsninger kan omsettes i praksis.


Helhetlig veiledning for en vellykket overgang til alternative motorer

Veien til utslippsfri mobilitet gir transportfirmaer, flåteselskaper og kommuner flere utfordringer som går utover det egentlige kjøretøyet.

Å omstille en eksisterende flåte til elbusser stiller store krav til styring av flåten, oppbygging av ladeinfrastrukturen, driftsplanlegging og mye mer. Vi hjelper deg med vårt helhetlige tilbud om rådgivning:

Med MAN Transport Solutions har du tilgang til et rådgivningsteam med spesialister for individuelle og økonomiske transportløsninger. I samarbeid med deg utvikler våre spesialister skreddersydde konsepter og løsninger – fra kjøretøybruk og ruteoptimering til optimale ladestrategier og strømforsyning.

Ideell flåtestruktur som tar hensyn til alle påvirkningsfaktorer

Problemfri drift

En pålitelig og samtidig kostnadseffektiv bruk av elbusser krever detaljert planlegging. Det avgjørende er at man tilpasser rutenettet eller kjøretøydriften best mulig til de spesifikke kravene som elektromobiliteten stiller. Ved hjelp av simuleringer og stedsspesifikke analyser tilpasser våre mobilitetseksperter kjøretøyenes rekkevidde og ladesykluser til rutekravene.

På denne måten kan eksisterende bussruter og -runder allerede i dag problemfritt bytte til elektriske busser, mens det i andre tilfeller kan være nødvendig med en tilpasning av ruten eller runden. Utover dette vil anbefalingene fra våre eksperter gjøre det mulig å mellomlade batteriet for å øke den daglige kjørelengden.

Behovstilpassede ladeteknologier og energistyring

Ladeteknologier og energistyring

Flåtestyring og energiforsyning har en stor betydning for elektromobiliteten. Her spiller utviklingen av en individuell ladestrategi en avgjørende rolle. Dette muliggjør en kostnadseffektiv utbygging av lade- og energiinfrastrukturen for transportfirmaene og gjør at man unngår dyre strømtopper.

Utover dette kan transportselskapene dra nytte av lave strømpriser med et intelligent ladesystem og dermed senke driftskostnadene. Våre simuleringer av drifts- og ladeprosesser gir deg informasjon om behovsrettede ladeteknologier og om hva slags utstyr kjøretøydepotene trenger. Ved hjelp av disse dataene utvikler vårt MAN rådgivningsteam individuelle løsninger for ladestrategi og energistyring.

Serviceprosesser og rådgivningstjenester

Serviceprosesser og rådgivningstjenester

MAN Transport Solutions gir råd til trafikkselskaper og flåteselskaper om hvilke serviceavtaler som garanterer nødvendig sikkerhet og pålitelighet for den konkrete brukssituasjonen. Hvis vedlikeholds- og reparasjonsarbeid skal utføres av eget verkstedpersonell, må medarbeiderne være kvalifisert i høyspenningsteknologi. MANs spesialister tilbyr kurs, utvikler serviceprosesser og gir deg råd om hvordan depot- og verkstedsinfrastrukturen skal utstyres:

• Life-Cycle-Management batterier

• Depotutrustning

• Karantenekonsept

• Diagnose skadde batterier

• Oppbevaring av batterier

• Opplæring av medarbeidere

Kontakt MAN Transport Solutions Team


MAN ebusser fører den offentlige transporten inn i fremtiden

MAN tilbyr praktiske og effektive mobilitetsløsninger til transport- og flåteselskaper – Det gjelder for dieselbusser og kjøretøy med alternative motorer som for eksempel i det nye elbuss-segmentet.

Man Lion’s City E, den helelektriske bybussen fra MAN, går foran med et godt eksempel. Med MAN Lion’s City E tilbyr MAN kundene et økologisk og økonomisk verdifullt totalkonsept som i tillegg til det helelektriske kjøretøyet også omfatter rådgivning om infrastruktur, tjenester og service.

Skreddersydd ladeteknologi

Elbusser må også takle sin daglige rute i rutetrafikken. For å sikre den rekkevidden som er nødvendig, er derfor en intelligent ladestrategi helt uunnværlig: Valg av ladeteknologi er derfor like viktig som å optimere rutene i rutenettet.

Fleksibel bruk med Depot-Charging

Det viktigste kriteriet for elbusser i rutetrafikk er støyfri bruk med en rekkevidde under reelle forhold på inntil 20 mil. Under disse forutsetningene er opplading av kjøretøybatteriene i løpet av levetiden i depotet den mest økonomiske og pålitelige løsningen.

Forutsetningen for dette er optimering av rutenettet og en intelligent ladestrategi. Et alternativ til depot-lagring er Oppurtunity-Charging, hvor rekkevidder kan forlenges vilkårlig. Denne metoden krever imidlertid store startinvesteringer i ladeinfrastrukturen på bekostning av fleksibiliteten i bruken av elbussene i kjøretøyflåten.

MAN depot-lagring

• Lading i løpet av levetiden i depotet

• Ingen investeringer i ekstra ladeinfrastruktur langs rutene

• Mer fleksibel bruk siden det ikke er nødvendig med kjøring til og opphold på faste mellomladestasjoner

Enhetlige standarder for områdedekkende elektromobilitet

I fellesprosjektet eBusCS jobber våre spesialister sammen med utviklere og produsenter samt andre ekspertteam for å etablere enhetlige standarder for grensesnitt og ladeteknologi. Vi hos MAN er overbevist: Standarder er en forutsetning for områdedekkende elektromobilitet.

Enhetlige produsentstandarder og standarder på tvers av landegrensene

Enhetlige produsentstandarder og standarder på tvers av landegrensene er en forutsetning for at elektromobilitet i offentlig bytrafikk skal bli en suksess. Felles standarder innen lade- og minneteknologi kan gi operatører av bybussflåter, spesielt blandingsflåter, nødvendig fleksibilitet, interoperabilitet og planleggingssikkerhet.

MAN-spesialister for elektriske motorer er aktivt involvert i de forskjellige komiteene med utvikling og etablering av en felles teknologibase for e-mobilitetsløsninger.

Fellesprosjektet "eBusCS"

I forbindelse med eBusCS-prosjektet, som støttes av det tyske nærings- og teknologidedepartementet ("Bundesministerium für Wirtschaft und Energie"), utvikler kjøretøyprodusenter, systemtilbydere og forskningspartnere felles løsninger for lading av elbusser. Grunnlaget for dette er Combined-Charging-systemet (CCS) som med hell allerede er innført for personbilsegmentet. Med den domenespesifikke videreutviklingen av grensesnittene og protokollene gir prosjektpartnerne et viktig bidrag for å etablere internasjonale standarder. MAN deltar intensivt i denne utvekslingen på tvers av produsentene.

Vi er blant annet med i de respektive komiteene til VDA, VDV og UITP. Og vi støtter aktivitetene i den europeiske komiteen for elektroteknisk standardisering CEN/CELEC.

Vil du vite mer om MAN og elektromobilitet?

Kontakt oss. Vi er der for deg. I tillegg har vi mer informasjon klar for nedlasting lenger ned.