Teknologi definert på nytt – Den nye MAN Lion's City

Bussholdeplass i Chicago

Utviklet med kunder for kunder.

Med den nye generasjonen til MAN Lion’s City introduseres en fullstendig nyutviklet bybuss for trange bygater som har beholdt de gode genene fra de tidligere MAN-bussene. Under utviklingen av den helt nye førerarbeidsplassen har vi samarbeidet tett med kundene våre.

MAN utvikling.

For at vi også i fremtiden skal kunne tilby deg kjøretøy i MAN-kvalitet, bruker vi mye tid på utvikling.

7års utviklingstid

I den nye MAN Lion's City ligger det sju år med utvikling. Det høres mye ut, men det er nødvendig for å få en perfekt bybuss. Til sammen har vi nådd noen milepæler under utviklingen.

18 prototyper, fem i langtidstest, åtte feltforsøkskjøretøy og 20 lanseringskjøretøy ble bygget i løpet av utviklingsprosessen. Alt dette for å gi deg utprøvd og velutviklet MAN-kvalitet, samt mange år med kjøreglede.

Mange års erfaring som lønner seg

MAN har vært aktiv i mange år innen området bybuss, og vår lange erfaring gjør at vi bygger kjøretøy av høy kvalitet og innovasjon. Fremfor alt viser dette seg i den nye MAN Lion’s City i modulariteten og de mange modellene. Vi har det riktige konseptet for ethvert bruksområde og behov og en kjøretøykonfigurasjon som passer.

Test-bevist dørsystem fra MAN

1mill. testsykluser

Masse gir klasse

I den nye Lion’s City blir det brukt et nytt dørsystem utviklet av MAN . Forskjellige tester som f.eks. en temperaturtrinntest eller korrosjonstest av de enkelte komponentene samt en kjøretøytest i Spania, Sverige og Østerrike ga nyttig informasjon.


MAN EfficientHybrid (start-stopp-automatikk)

Bedre driftsøkonomi og miljøvern for rutetrafikken: Med ekstrautstyret MAN EfficientHybrid sparer din MAN Lion’s City inn tre ganger så mye takket være intelligent energistyring – innenfor både drivstofforbruk, eksosutslipp og støy.

Fordelene med MAN EfficientHybrid

MAN EfficientHybrid gir din MAN Lion‘s City intelligent energistyring. Hovedkomponentene er en robust og slitasjefri elektromotor som monteres i drivlinjen mellom motoren og girkassen og fungerer som veivaksel-startergenerator. Takket være denne generatoren, et UltraCap-energilager plassert på taket og intelligent styring blir energieffektiviteten til kjøretøyet betydelig høyere. Ellers: MAN-bybusser med EfficientHybrid har offisiell godkjenning som hybridbusser.

MAN Lion's City med EfficientHybrid Modul

Gjenvinnings av bremseenergi

Din MAN Lion’s City med EfficientHybrid drar nytte av enhver nedbremsing. Veivaksel-startergeneratoren omdanner nemlig den tilgjengelige gjenvinningsenergien til elektrisk energi med det samme.

Stopp uten utslipp av skadelige stoffer og støy

Stopp-start-funksjonen slår automatisk av dieselmotoren i din MAN Lion's City på holdeplasser og ved røde lys, slik at passasjerene også får oppleve hybrid-teknologien. Drivstofforbruk og medfølgende utslipp av skadelige stoffer og støy synker mot null. Den intelligente energistyringen bruker den gratis energien som er lagret i UltraCap-modulen, for å forsyne det elektriske anlegget.

Kjøring med optimalisert drivstofforbruk og utslipp

Ettersom den lagrede elektrisiteten også brukes under kjøringen, trenger ikke dieselmotoren lage like mye energi. Dermed reduseres også drivstofforbruk og utslipp.

Robust, vedlikeholdsfritt system

Vår MAN EfficientHybrid-teknologi er robust og konstruert for å være vedlikeholdsfritt: Veivaksel-startergeneratoren arbeider uten børster og mekaniske inngrep. UltraCap-energilageret har svært lang levetid. Opptil 2,6 millioner stopp-start-runder er her uproblematisk for din MAN Lion’s City med EfficientHybrid.

Systemkomponenter og funksjonsmåte

Veivaksel-startergenerator
Veivaksel-startergeneratoren montert på svinghjulhuset i motoren har to funksjoner i MAN EfficientHybrid-systemet: Når kjøretøyet senker farten og bremser, fungerer den som generator: Den bruker den tilgjengelige mekaniske energien for å produsere strøm (gjenvinning). Og ved oppstart arbeider veivaksel-startergeneratoren som elektrisk starter: Den omdanner den elektriske energien som tidligere er gjenvunnet, til bevegelsesenergi.

UltraCap-energilager
UltraCap-energilageret på 48 volt inneholder flere enkeltceller med høyeffektive kondensatorer. Til forskjell fra vanlige batterier blir den elektriske energien her generert rent elektrostatisk og blir dermed lagrete uten kjemiske prosesser. Kondensatorene kan svært raskt lagre og gi fra seg høye strømmengder. Og er samtidig lettere og mer kompakt enn vanlige batterier.

Intelligent energistyring
MAN EfficientHybrid-teknologi bruker den lagrede energien fortløpende slik at kjøretøyet oppnår sitt maksimale innsparingspotensial med tanke på drivstofforbruk og utslipp av skadelige stoffer. Den selvlærende energistyringen prioriterer energien automatisk: Systemet prioriterer forsyning av det elektriske anlegget under stopp. Dersom det er lagret nok energi i UltraCap-modulen, avgir systemet også strøm til det elektriske anlegget under kjøring og bistår dermed dieselmotoren med elektrisk drivkraft.

MAN Lion's City på tur med EfficientHybrid

Kjøresyklusen for MAN Lion's City med EfficientHybrid Modul

Når kjøretøyet senker farten før stopp ved rødt lys eller neste holdeplass, omdanner veivaksel-startergeneratoren den tilgjengelige bremseenergien til elektriske energi (1). Den gjenvunne strømmen lagres sikkert i UltraCap-modulens høyeffektive kondensatorer.

Når kjøretøyet står stille, stopper MAN EfficientHybrid-systemet forbrenningsmotoren (2). Samtidig overtar UltraCap-lageret forsyningen av det elektriske anlegget. Alle funksjoner som åpning og lukking av dørene, kupébelysningen eller ventilasjonen drives nå med strøm fra lageret.

Når turen fortsetter, bruker veivaksel-startergeneratoren energien som finnes i UltraCap-kondensatorene, for å starte forbrenningsmotoren.

Dersom det er tilstrekkelig med energi lagret i UltraCap-modulen, forsyner EfficientHybrid-systemet også det elektriske anlegget med strøm under kjøring (3). I tillegg kan veivaksel-startergeneratoren bruker overflødig lagerenergi for å avlaste forbrenningsmotoren som komplementær hybridmotor.

MAN EfficientHybrid-System - tekniske data

Lagerkapasitet UltraCap-energilager 40 Wh
Veivaksel-startergeneratoren (KSG)
eller integrert startegenerator (ISG)
3-faset reluktansmaskin
Kjøling Luftkjølt
Maks. effekt 12 kW
Maks. dreiemoment 220 Nm
Mervekt 170 kg
Godkjenning som hybridkjøretøy Ja
Stopp-start-funksjon Ja
Forsyning elektrisk anlegg Ja
Støtte forbrenningsmotor Ja
MAN-buss M-PULSE

MAN M-PULSE: Bærekraftig mobilitet og effektive transportløsninger

Med innovasjonsmottoet Motto M-PULSE er MAN en visjonær og veiviser som angir de avgjørende impulsene for fremtidens transport. Det som står i fokus, er bærekraftig mobilitet, en utslippsfri fremtid og utforskning av hvordan effektive og økonomiske transportløsninger kan omsettes i praksis.


Vi er der for deg

Kontaktskjema
Kontaktskjema

Har du spørsmål om MANs tjenestetilbud? Ta kontakt med oss. Vi gir deg gjerne råd.

Kontakt oss
Finn en lokal MAN partner
Finn en lokal MAN partner

Med verksteds- og forhandlersøket finner du den riktige MAN kontaktpersonen i nærheten.

Din lokale MAN partner