MAN fører den offentlige transporten inn i fremtiden

MAN e-mobilitetsløsninger for offentlig transport

Vi er i forkant med e-mobilitet

For at alle skal kunne kjøre sikkert inn i fremtiden – transportfirmaer, passasjerer og miljøet.

Brosjyre

Bærekraftig busstrafikk skaper urban livskvalitet

Byer og storbyer vokser kontinuerlig. Over hele verden. Verdens befolkningsrapport fra FNs prognoser: I 2050 vil storbyområder være hjemmet til over to tredjedeler av jordens befolkning.

For å ivareta livskvaliteten er en trafikkendring mot bærekraftig bytrafikk absolutt nødvendig: Støy, fint støv og utslipp av skadelige stoffer må reduseres, og på lang sikt må man unngå det helt. Klimanøytrale mobilitetsløsninger med nullutslipp bestemmer fremtidens konsepter.

Elektromobilitet spiller en nøkkelrolle i utformingen av den offentlige persontrafikken i fremtiden. Dette er vi hos MAN helt overbevist om. Vi hjelper og gir råd til transportfirmaer og kommuner ved overgang til alternative mobilitetsløsninger: allerede i dag med utviklingen av bærekraftige konsepter, og i fremtiden selvfølgelige også med effektive, praktiske kjøretøyteknologier – inklusive pålitelige tjenester fra MAN.

Elektromobilitet i offentlig transport

"I 2030 kjører 60 % av den offentlige transporten elektrisk – det er vi i MAN overbevist om"

Joachim Drees, CEO MAN Truck & Bus SE

Overgang fra lavutslipp til nullutslipp

I forkant med miljøvern

Ved å gå over til elektromobilitet blir overgangen fra lavutslipp til nullutslipp i bytrafikken oppnåelig.

Redusert utslipp av finstøv og støyreduksjon i byene

Sikrer livskvalitet

Batteridrevne kjøretøy avlaster byene og innbyggerne der. De reduserer støy og fint støv til et minimum.

Bærekraft og effektivitet for en fremtid det er verdt å satse på

Gjør fremtiden mulig

Bærekraftig og effektiv: Med MAN-løsninger for e-mobilitet utformer kommuner og transportfirmaer morgendagens bytrafikk.

MAN-buss M-PULSE

MAN M-PULSE: Bærekraftig mobilitet og effektive transportløsninger

Med innovasjonsmottoet Motto M-PULSE er MAN en visjonær og veiviser som angir de avgjørende impulsene for fremtidens transport. Det som står i fokus, er bærekraftig mobilitet, en utslippsfri fremtid og utforskning av hvordan effektive og økonomiske transportløsninger kan omsettes i praksis.

Vi støtter deg for en vellykket overgang til alternative motorer

E-mobilitet og flere alternative motorteknologier leder flåten din konsekvent mot fremtiden. Våre eksperter støtter deg – fra den første informasjonen til vellykket supplering av flåten din. MAN Transport Solutions er din kompetansepartner for kostnads- og bruksoptimert flåteintegrering av busser med el-, hybrid- og gassmotor.

MAN Transport Solutions

MAN Transport Solutions

Vi hjelper deg med å bruke fordelene med alternativer motorer strategisk og kostnadseffektivt.

  • Individuell planlegging av bruken av kjøretøyet og flåteintegrering
  • Planlegging av ladeinfrastrukturen og energiforsyningen
  • Medarbeiderkurs og støtte til serviceverkstedet ditt

MAN Transport Solutions

MAN ebusser fører den offentlige transporten inn i fremtiden

MAN tilbyr praktiske og effektive mobilitetsløsninger til transport- og flåteselskaper – Det gjelder for dieselbusser og kjøretøy med alternative motorer som for eksempel i det nye elbuss-segmentet.

Man Lion’s City E, den helelektriske bybussen fra MAN, går foran med et godt eksempel. Med MAN Lion’s City E tilbyr MAN kundene et økologisk og økonomisk verdifullt totalkonsept som i tillegg til det helelektriske kjøretøyet også omfatter rådgivning om infrastruktur, tjenester og service.

Skreddersydd ladeteknologi

Elbusser må også takle sin daglige rute i rutetrafikken. For å sikre den rekkevidden som er nødvendig, er derfor en intelligent ladestrategi helt uunnværlig: Valg av ladeteknologi er derfor like viktig som å optimere rutene i rutenettet.

Fleksibel bruk med Depot-Charging

Det viktigste kriteriet for elbusser i rutetrafikk er støyfri bruk med en rekkevidde under reelle forhold på inntil 20 mil. Under disse forutsetningene er opplading av kjøretøybatteriene i løpet av levetiden i depotet den mest økonomiske og pålitelige løsningen.

Forutsetningen for dette er optimering av rutenettet og en intelligent ladestrategi. Et alternativ til depot-lagring er Oppurtunity-Charging, hvor rekkevidder kan forlenges vilkårlig. Denne metoden krever imidlertid store startinvesteringer i ladeinfrastrukturen på bekostning av fleksibiliteten i bruken av elbussene i kjøretøyflåten.

MAN depot-lagring

• Lading i løpet av levetiden i depotet

• Ingen investeringer i ekstra ladeinfrastruktur langs rutene

• Mer fleksibel bruk siden det ikke er nødvendig med kjøring til og opphold på faste mellomladestasjoner

Enhetlige standarder for områdedekkende elektromobilitet

I fellesprosjektet eBusCS jobber våre spesialister sammen med utviklere og produsenter samt andre ekspertteam for å etablere enhetlige standarder for grensesnitt og ladeteknologi. Vi hos MAN er overbevist: Standarder er en forutsetning for områdedekkende elektromobilitet.

Enhetlige produsentstandarder og standarder på tvers av landegrensene

Enhetlige produsentstandarder og standarder på tvers av landegrensene er en forutsetning for at elektromobilitet i offentlig bytrafikk skal bli en suksess. Felles standarder innen lade- og minneteknologi kan gi operatører av bybussflåter, spesielt blandingsflåter, nødvendig fleksibilitet, interoperabilitet og planleggingssikkerhet.

MAN-spesialister for elektriske motorer er aktivt involvert i de forskjellige komiteene med utvikling og etablering av en felles teknologibase for e-mobilitetsløsninger.

Fellesprosjektet "eBusCS"

I forbindelse med eBusCS-prosjektet, som støttes av det tyske nærings- og teknologidedepartementet ("Bundesministerium für Wirtschaft und Energie"), utvikler kjøretøyprodusenter, systemtilbydere og forskningspartnere felles løsninger for lading av elbusser. Grunnlaget for dette er Combined-Charging-systemet (CCS) som med hell allerede er innført for personbilsegmentet. Med den domenespesifikke videreutviklingen av grensesnittene og protokollene gir prosjektpartnerne et viktig bidrag for å etablere internasjonale standarder. MAN deltar intensivt i denne utvekslingen på tvers av produsentene.

Vi er blant annet med i de respektive komiteene til VDA, VDV og UITP. Og vi støtter aktivitetene i den europeiske komiteen for elektroteknisk standardisering CEN/CELEC.

Vil du vite mer om MAN og elektromobilitet?

Kontakt oss. Vi er der for deg. I tillegg har vi mer informasjon klar for nedlasting lenger ned.