MAN SE  |  Bus 

Volkswagen is meerderheidsaandeelhouder van MAN

  • Toestemming van mededingingsautoriteiten maakt nauwe samenwerking van MAN met Volkswagen en Scania mogelijk
  • Alle eindvoorwaarden vervuld, aangeboden aandelen overgedragen
  • Substantiële synergieën op het gebied van Inkoop, Productie en R&D
  • Duidelijke verklaring van Volkswagen voor werknemers, vestigingen, bedrijfssectoren en zelfstandige merken

De meerderheidsovername van MAN SE door Volkswagen AG is afgerond. Met de goedkeuring van de transactie door de Chinese mededingingsautoriteit op 3 november 2011 is voldaan aan de laatste overgebleven voorwaarde voor de voltooiing van de verplichte openbare bieding van Volkswagen AG aan de aandeelhouders van MAN SE. De transactie was inmiddels al goedgekeurd door de Europese Commissie en vele andere instanties.

Nu zijn alle aandelen, die de aandeelhouders van MAN SE in het kader van de bieding van 31 mei 2011 hebben aangeboden aan Volkswagen AG, overgegaan op de nieuwe meerderheidseigenaar. Volkswagen bezit nu in totaal 55,90 procent van de stemmen en 53,71 procent van het nominaal aandelenkapitaal in MAN. Daarmee ligt de weg open voor samenwerking van MAN met Volkswagen en Scania.

De intensievere samenwerking tussen MAN, Volkswagen en Scania beoogt de groei van de in München gevestigde specialist op het gebied van voertuig- en machinebouw te stimuleren en de positie van Volkswagen als een van 's werelds toonaangevende Transport-Related Engineering-concerns verder te versterken. Samen vormen deze ondernemingen een van 's werelds leidende leveranciers van bedrijfsvoertuigen.

Dr. Georg Pachta-Reyhofen, woordvoerder namens het bestuur van MAN SE, verklaarde na afronding van de verplichte bieding: "We staan vandaag aan het begin van een nieuw hoofdstuk in de 253-jarige geschiedenis van onze onderneming en zetten deze voort met behoud van de bijzondere identiteit van MAN: ingenieurschap, innovatie en een internationale positionering. Het succes van MAN, Volkswagen en Scania vindt zijn grondslag in gezamenlijke waarden. Daarom delen wij de overtuiging van de industriële logica van een nauwe samenwerking en stappen met open vizier en met betrokkenheid in deze nieuwe partnership.

Dankzij de nauwere samenwerking zijn de voorwaarden gecreëerd voor het realiseren van enorme synergiemogelijkheden. De betrokken ondernemingen gaan ervan uit dat synergieën ter hoogte van ten minste 200 miljoen euro per jaar haalbaar zijn, waarvan een groot deel op het gebied van inkoop. Op de langere termijn liggen er verdere substantiële mogelijkheden in het verschiet dankzij een intensieve samenwerking op het gebied van productie en R&D.

Het partnership met het Volkswagen-concern biedt ook de werknemers van MAN aantrekkelijke perspectieven. De duidelijke verklaring van Volkwagen richting de merken, bedrijfsdivisies, vestigingen en werknemers van MAN is daarbij een helder signaal voor de stabiliteit, duurzaamheid en waardering van de onderlinge samenwerking. Het is niet de bedoeling dat de fusie gepaard gaat met een reductie van het aantal werknemers. Het hoofdkantoor van MAN blijft gevestigd in München, alle vestigingen blijven zonder wijzigingen gehandhaafd en de zelfstandigheid van de merken blijft gewaarborgd.