MAN SE 

Statement van MAN SE betreffende speculatie in de pers over een mogelijke samenwerking tussen MAN SE

Betreffende de aanhoudende speculaties in de pers over een mogelijke samenwerking tussen MAN SE en Scania AB bericht MAN SE als volgt: "Het is algemeen bekend dat MAN en Scania op zoek zijn naar een nauwere industriële samenwerking om aanmerkelijke kansen tot synergie te realiseren. Beide ondernemingen zijn hierover in gesprek met elkaar. Beide partijen zijn gefocust op waardecreatie voor hun aandeelhouders en andere belanghebbenden en streven dit na met vriendschappelijke intenties over en weer. Tegelijkertijd zijn beide partijen vastbesloten om de huidige uitvoerende businesses van beide bedrijven te behouden evenals de unieke merkwaarden. Dit zou de basis moeten zijn voor elke mogelijke optie, nagestreefd door MAN. Op dit vroege moment in de besprekingen is de uitkomst nog open en zijn er nog geen beslissingen genomen."