Verantwoord ondernemersschap 

MAN publiceert Corporate Responsibility Rapport 2010

Voortgangsrapportage VN Global Compact en onafhankelijk accountantsrapport De MAN Groep, een van de toonaangevende Europese ondernemingen op het gebied van transporttechniek, heeft in München zijn eerste Corporate Responsibility Rapport uitgebracht.

In dit rapport committeert MAN zichzelf aan een CR-strategie met ambitieuze doelen, zoals het voor 2015 certificeren van alle productielocaties volgens de internationale milieumanagementnorm ISO 14001 en implementatie van een groepsbrede strategie met concrete doelen voor emissiereductie. Bovendien zal Corporate Responsibility (CR) geïntegreerd worden in opleiding en bijscholing en in management development. De eerste groepsbrede enquête onder medewerkers gaat een dezer dagen van start bij MAN. Met prestatie-indicatoren in de vier CR-gebieden - corporate governance, integratie, economie en mens en samenleving - worden de duurzaamheidprestaties gemeten, gestuurd en gepresenteerd. ”Corporate Responsibility is alleen geloofwaardig als je transparant en duidelijk informeert”, zegt Jörg Schwitalla, Directeur Human Resources bij MAN SE en verantwoordelijk voor CR. Een internationale enquête onder stakeholders, voorafgaand aan dit rapport, vormde de basis voor de selectie en aansluitende analyse van de belangrijkste duurzaamheidthema’s. Uit extern en intern oogpunt zijn voor MAN met name de volgende punten relevant: compliance en governance, productveiligheid en productgerelateerde en productiegerelateerde milieubescherming, gevolgd door personeelsgerelateerde thema’s. Voor alle relevante thema’s presenteert het rapport een uitgebreid CR-programma. Het rapport werd opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) voor duurzaamheidrapportage en voldoet aan het op een na hoogste toepassingsniveau: B+. Het hoofdstuk over CR-strategie en de indicatoren werd gedetailleerd gecontroleerd door accountantskantoor PricewaterhouseCoopers AG. Het rapport is tevens MAN’s eerste voortgangsrapportage aan het Global Compact van de Verenigde Naties, waar de onderneming zich in december 2010 bij aangesloten heeft. Daarmee heeft MAN zich verplicht de tien Global Compact-principes te respecteren en hun toepassing binnen de onderneming en bij zijn toeleveranciers te bevorderen. “Samen met onze CR-strategie speelt voortdurende en transparante verslaglegging een grote rol bij het duurzaam op hoog niveau naleven van deze verplichting”, legt Yvonne Benkert, Senior Manager Corporate Responsibility bij MAN, uit. Zie voor het rapport en aanvullende informatie:

http://www.man.de/MAN/de/CR/