Collectief 

MAN opgenomen in klimaatbeschermingsindex Carbon Disclosure Project

Investeerdersgroep beloont transparante CO2-rapportage van MAN Het Carbon Disclosure Project, een internationale investeerdersgroep, heeft voor de eerste maal MAN opgenomen in de gerenommeerde Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) van Duitse ondernemingen.

In de CDLI staan uitsluitend ondernemingen vermeld die op een bijzonder transparante en gedetailleerde manier rapporteren over het omgaan met kansen en risico’s die voortvloeien uit de klimaatverandering. Van de 122 Duitse ondernemingen die dit jaar de vragenlijst over hun CO2-management hebben ingevuld kwalificeerden zich 30 bedrijven voor de CDLI. MAN behaalde 65 van de 100 mogelijke punten en scoorde daarmee duidelijk beter dan het gemiddelde van de sector industriële ondernemingen, dat 44 punten bedroeg. “Wij verheugen ons erover dat we zijn opgenomen in deze belangrijke index. Het geeft ons de bevestiging dat we met onze Corporate Responsibility-activiteiten op de goede weg zijn”, zegt Jörg Schwitalla, directeur Human Resources van MAN SE. “We zullen ook in de toekomst open en helder blijven rapporteren over onze vorderingen op het gebied van klimaatbescherming.” “We willen onszelf duidelijke doelen stellen op het gebied van klimaatbescherming”, vult Yvonne Benkert, senior manager Corporate Responsibility bij MAN, aan. “Daarom zullen we volgend jaar een klimaatstrategie ontwikkelen die onze doelstellingen en maatregelen op het gebied van klimaatbescherming voor het gehele concern bindend vastlegt.” Het Carbon Disclosure Project vertegenwoordigt 534 institutionele beleggers met een vermogen van circa 64 biljoen Amerikaanse dollar in beheer. Investeerders kunnen de CDL-index gebruiken als beoordelingsinstrument voor klimaat- en emissiecijfers.