Truck  |  Bus 

MAN SE formeert Power Engineering tot tweede strategische business naast de Nutzfahrzeuge Groep

MAN Diesel SE en MAN Turbo AG gaan in de toekomst nauwer samenwerken met als doel vennootschapsrechtelijk te fuseren. Door het aanvullende productassortiment te combineren, streeft de gefuseerde onderneming naar verdere groei, optimalisatie van de kosten en een versterking van de positie in haar respectievelijke marktsegmenten.

"Daarmee bundelt de MAN Groep de know-how van de dieselmotorendivisie op het gebied van motoren en energiecentrales met de compressor- en turbinetechnologie van de divisie turbomachines. Zo ontstaat voor de lange termijn een sterke unit Power Engineering", zegt Håkan Samuelsson, Voorzitter van de raad van bestuur van MAN SE. MAN Diesel is 's werelds grootste leverancier van grote dieselmotoren voor de scheepsvaart en energiecentrales, terwijl MAN Turbo gespecialiseerd is in de ontwikkeling en bouw van compressoren, gas- en stoomturbines. Door beide sectoren te combineren, zal de gefuseerde onderneming in de toekomst haar klanten productpakketten kunnen aanbieden zoals kant-en-klaar opgeleverde DCC-centrales (Diesel Combined Cycle = gecombineerde diesel-turbine-krachtinstallatie) en afvalwarmte-terugwinningssystemen voor maritieme toepassingen. "Naast de uitbreiding van het productassortiment levert de integratie van beide MAN-divisies nog meer voordelen op, zoals kostenbesparingen. Voorbeelden zijn de gezamenlijke wereldwijde inkoop en het gezamenlijk gebruik van bestaande productielocaties", zegt Dr.-Ing. Georg Pachta-Reyhofen. De voorzitter van de raad van bestuur van MAN Diesel SE zal deze functie ook bij een samenvoeging vervullen. De voorzitter van de raad van bestuur van MAN Turbo AG, Klaus Stahlmann, zal vice-voorzitter worden. Ook hij ziet veel voordelen in de fusie: "Onze wereldwijde concurrentiepositie wordt door de samenwerking duidelijk versterkt. Er ontstaan diverse synergieën, bijvoorbeeld door gezamenlijke verkoopactiviteiten, door een verbeterde kennistransfer en door een gestandaardiseerde after sales service onder de merknaam MAN |PrimeServ." Zoals voor alle leden van de raad van bestuur geldt ook voor beide genoemde leden een voorbehoud van toestemming door de desbetreffende organen. De overname van de bedrijfswagenactiviteiten van VW in Brazilië - nu MAN Latin America - per 1 januari 2009 heeft geleid tot een aanzienlijke versterking van het bedrijfswagensegment in de MAN Groep. De fusie van MAN Diesel en MAN Turbo vormt in dit opzicht nu een adequaat tegenwicht. De nieuwe combinatie zal een jaarlijkse omzet van ongeveer vier miljard euro behalen en wereldwijd aan rond 12.000 medewerkers werk bieden. Het hoofdkantoor komt in Augsburg.