Truck  |  Bus 

MAN Nutzfahrzeuge en AKTIV-partners sluiten vierjarig onderzoeksproject af

Projectpartners ontwikkelen intelligente verkeersmanagement-systemen, die in de toekomst het file- en ongevallenrisico op wegen belangrijk kunnen verminderen. Op 23 juni 2010 presenteerden de onderzoekspartners in het AKTIV-project op het testterrein van de TÜV Rheinland in Mendig de resultaten van hun vier jaar durend onderzoek.

De AKTIV-groep concentreerde zich op de thema’s veiligheid en het vermijden van files door middel van car2car-communicatie. MAN Nutzfahrzeuge heeft zich in het kader van AKTIV intensief bezig gehouden met de geïntegreerde rijstrookhulp en het actief remmen bij gevaar door een automatische remingreep. Een ander belangrijk onderzoeksthema was het gedrag van de chauffeur en de aandacht van de chauffeur als er assistentiesystemen toegepast worden. “Voor ons staat veiligheid altijd bovenaan, samen met de vraag hoe wij kunnen bijdragen aan een efficiënter verkeer. Met de in AKTIV ontwikkelde systemen zouden we vandaag al een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van ongelukken en files”, zegt Eberhard Hipp, Advanced Development Manager bij MAN Nutzfahrzeuge en tevens programmacoördinator van AKTIV. “Om de hier ontwikkelde systemen snel in serieproductie te nemen, moeten industrie en politiek samen werken aan de verdere verwezenlijking. Voor de klant zijn hulpsystemen alleen dan aantrekkelijk als ze behalve het veiligheidsaspect ook een economisch voordeel hebben”, benadrukt Hipp. Actief remmen bij gevaar Bij actief remmen bij gevaar krijgt de chauffeur op tijd optische en akoestische signalen als er een kop-staartbotsing dreigt. Om actief remmen bij gevaar te demonstreren, werd een MAN TGX 18.540 uitgerust met radar- en videosensoren. Daarnaast herkent dit systeem stilstaande hindernissen en begint het aan een automatische remingreep als de chauffeur op de eerdere waarschuwingen niet gereageerd heeft. Vooral bij gevaarlijke situaties als de staart van een file op de snelweg gebeuren telkens weer zware kop-staartbotsingen, die door het gebruik van actief remmen bij gevaar in de toekomst vermeden zouden kunnen worden. Om een zo groot mogelijke acceptatie door de chauffeur te bereiken, wordt in de berekening van de momenten waarop gewaarschuwd wordt en het moment waarop geremd wordt meegenomen hoe alert de chauffeur op dat moment is en hoe de situatie op de naastgelegen rijstroken is. Geïntegreerde rijstrookhulp De door MAN Nutzfahrzeuge ontwikkelde geïntegreerde rijstrookhulp houdt de vrachtauto automatisch in een vooraf gedefinieerde positie binnen de rijstrook. Om dat te bereiken registreert een camera het verloop van de rijstrook en de positie van de vrachtauto. Afwijkingen van de vooraf gedefinieerde positie worden met een dwarsregeling door voortdurende stuuringrepen vermeden, resp. tot een aanvaardbaar minimum teruggebracht. Bovendien wordt met behulp van digitale kaarten de positie van de vrachtauto binnen de rijstrook aangepast aan de bochten die hij nadert. Tevens registreert een radarsensor tegemoetkomende vrachtauto’s, waarna de positie van het eigen voertuig opschuift naar de rand van de rijbaan. Rijstrookhulp bij wegwerkzaamheden Het verkeer in de grote stedelijke gebieden van Europa zit nu al aan de capaciteitsgrenzen van het wegennet. Bovendien verminderen verkeers-hindernissen, zoals wegwerkzaamheden aan de snelweg, de capaciteit van het wegennet en veroorzaken ze vaak lange files. Vooral voor vrachtauto’s, die breder zijn dan personenauto’s, blijft er op de smallere rijstroken bij de wegwerkzaamheden weinig speelruimte over. Op een prototype testte MAN een “hulp bij wegwerkzaamheden”. De automatische rijstrookhulp voor vrachtauto’s kan de chauffeur op smalle rijstroken helpen en verhinderen dat hij afwijkt van de rijstrook. Dit gebeurt door actieve ingrepen in de besturing van het voertuig. Ongelukken door ongewild verlaten van de rijstrook moeten hierdoor in de toekomst voorkomen worden. Inhalen van vrachtwagens door personenwagens, wordt hierdoor duidelijk veiliger en het verkeer kan op deze plaatsen sneller doorstromen. Om dit te bereiken wordt met behulp van een zogenaamde road side unit informatie over het verloop van de bouwplaats, met name de afstanden tussen de afzetting en de rijstrook, doorgegeven aan het voertuig. Bovendien meet een laserscanner in het voertuig voortdurend de afstand van de vrachtauto tot de afzetting. De speciale rijstrookhulp voor wegwerkzaamheden zorgt er dan met actieve stuuringrepen voor dat het voertuig precies binnen de rijstrook blijft. Het systeem schakelt zichzelf automatisch uit zodra de chauffeur zijn handen niet op het stuurwiel heeft. Zodoende blijft de volle aandacht van de chauffeur altijd bij het voertuig. De aandacht van de chauffeur vasthouden Bij de ontwikkeling van nieuwe hulpsystemen is de acceptatie door de chauffeur en hoe hij met de systemen omgaat van wezenlijk belang. Daarom heeft MAN Nutzfahrzeuge in de MAN-vrachtautosimulator van de TU München (in Garching) chauffeurs proefritten laten rijden die sterk leken op de rijomstandigheden zoals die zich dagelijks voordoen in het internationale transport. Daarbij werd gekeken of zich bij langere ritten met assistentiesystemen veranderingen voordoen in de alertheid. Het doel van dit project is om assistentiesystemen zó te ontwerpen dat het gevaar dat de chauffeur te weinig prikkels krijgt, waardoor zijn aandacht verslapt, zo klein mogelijk gemaakt wordt. Daarom heeft MAN in de rijsimulator onderzocht hoe het niveau en de aard van de automatisering de alertheid van de chauffeur beïnvloeden; op grond hiervan werden ontwerpkenmerken voor assistentiesystemen vastgesteld. Over het onderzoeksproject AKTIV: De afkorting AKTIV staat voor ‘Adaptive und Kooperative Technologien für den Intelligenten Verkehr’. Aan dit Duitse onderzoeksproject nemen 28 partners deel: auto- en auto-onderdelenfabrikanten, elektronica-, telecommunicatie- en softwareproducenten, onderzoeksinstituten en de autoriteiten op het gebied van wegen en verkeer. Met als doel het verkeer van de toekomst veiliger en productiever te maken, hebben de partners gezamenlijk nieuwe chauffeurs-assistentiesystemen en oplossingen voor een efficiënter verkeersmanagement en voor een geschikte car2car-, resp. car2infrastructure-communicatie ontwikkeld. De partners van AKTIV zijn: Adam Opel GmbH, Audi AG, AZT Automotive GmbH, BMW Group, Bundesanstalt für Straßenwesen, Continental, Daimler AG, Ericsson, Ford Forschungszentrum Aachen GmbH, Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, IBEO, ifak e.V. Magdeburg, MAN Nutzfahrzeuge AG, PTV AG, Robert Bosch GmbH, Siemens AG, Technische Universität Braunschweig, Technische Universität München, Tele Atlas Deutschland GmbH, Transver GmbH, Universität Kassel, Vodafone Group R&D Germany en Volkswagen AG. Als onderaannemers werken bovendien talrijke universiteits- en onderzoeksinstituten en kleinere en middelgrote ondernemingen mee aan de projecten.

Minder file met de rijbaanbewaker, de dwarsregeling voor trucks zorgt er met actieve stuuringrepen voor dat de truck exact in het spoor blijft.

Actieve noodremming, het systeem herkend staande objecten en remt automatisch af, de MAN truck werd daarvoor met video- en radarapparatuur uitgerust.

De door MAN ontwikkelde geintegreerde dwarsgeleiding zorgt ervoor dat de truck automatisch op een gedefenieerde plaats op de weg blijft.

Voor meer informatie, zie:
www.aktiv-online.org