Bus 

Bussen Den Haag rijden op Groen gas Rijden op brandstof van afvalresten vermindert CO2-uitsto

Terwijl de wereldleiders in Kopenhagen vergaderen over het terugdringen van de CO2-uitstoot, geeft de Gemeente Den Haag alvast het goede voorbeeld. Vanaf maandag 14 december rijden alle aardgasbussen in het politieke centrum van Nederland op Groen gas, dat gewonnen wordt uit vergist afval.

Daarmee neemt de CO2-uitstoot van de gasbusvloot in éen klap af met zeventig procent. Nu al rijden 45 van de totaal voorziene 135 stadsbussen op aardgas en vervangen ze de oude vuile dieselbussen. Het gebruik van Groen gas in alle aardgasbussen past in de ambitie om van Den Haag een klimaatneutrale stad te maken. Omdat Groen gas gewonnen wordt uit restafval, is deze brandstof vrijwel CO2-neutraal en interfereert niet met de voedselketen. Daarnaast hebben de gasvoertuigen een positief effect op de luchtkwaliteit. Zij stoten aanzienlijk minder stikstofoxiden uit dan dieselvoertuigen en vrijwel geen fijnstof. Tevens zijn de aardgasbussen een stuk stiller. Overheid stimuleert vervoer op Groen gas In Nederland rijden steeds meer voertuigen op Groen gas en (de fossiele variant) aardgas. Verspreid over het hele land zijn er nu ongeveer vijftig aardgas-/Groen gas tankstations, een aantal dat mede door overheidssubsidies snel zal oplopen. Onlangs verlaagde de overheid de BPM op aardgasvoertuigen met 500 euro om deze schone en klimaatvriendelijke manier van vervoer te stimuleren. In Groningen en Zeeland rijden al langer bussen op Groen gas. De overheden en marktpartijen bundelen kun krachten Voor de certificering van Groen gas in Haaglanden werkt HTM samen met energiebedrijf Essent. Ook het Klimaatfonds Den Haag leverde een bijdrage om Groen gas dat wordt gewonnen uit GFT-afval, mest en rioolslib aan de Haagse bussen te koppelen. De bussen in deze grootste concessie van Europa zijn van het type MAN Lions City.

MAN Lions City bussen rijden in Den Haag op Groen gas, wat een vermindering oplevert van CO2-uitstoot met 70 procent.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Raymond Gense, manager duurzame ontwikkeling namens MAN, telefoon 06 – 10 74 53 76.