Truck  |  Collectief  |  Bus 

2e Kwartaal: MAN-GROEP

Duidelijke winstverbetering toe te schrijven aan Commercial Vehicles

  • Positieve trend van ontvangen orders houdt aan
  • Omzet stijgt met 16%
  • Operationeel resultaat met name in de bedrijfstak Commercial Vehicles aanzienlijk verbeterd, stabiele ontwikkeling in de bedrijfstak Power Engineering
  • Winstgevende groei wordt ondersteund door de BRIC-strategie
  • Verwachting voor het hele jaar 2010: duidelijke stijging van de ontvangen orders, omzetgroei blijft boven 10%, omzetrendement naar verwachting op het niveau van de eerste zes maanden

De MAN-Groep heeft in het tweede kwartaal goed gepresteerd, de eerste tekenen van herstel aan het begin van het jaar zijn bevestigd en versterkt. De betere macro-economische ontwikkelingen en de verminderde onzekerheid in de financiële sector en de industrie hadden een positief effect op de vervoer- en energiemarkten. Vergeleken met het moeilijke jaar 2009 is sprake van een duidelijke verbetering van de belangrijkste prestatiecijfers van MAN. Tegelijkertijd is er op vele gebieden nog een lange weg te gaan voordat we ons weer bevinden op het hoge niveau van de bezettingsgraad uit de afgelopen recordjaren.

In het tweede kwartaal van 2010 heeft MAN orders verworven ter waarde van €3,7 miljard, een stijging van 6% vergeleken met het eerste kwartaal en van 64% vergeleken met het tweede kwartaal in het voorgaande jaar. In de eerste zes maanden is er in totaal voor €7,3 miljard aan orders geplaatst, een stijging van 59% vergeleken met dezelfde periode in het voorgaande jaar. Deze groei werd door beide bedrijfstakken Commercial Vehicles en Power Engineering gedragen, waarbij Commercial Vehicles in de eerste helft van 2010 een stijging liet zien van 70% vergeleken met dezelfde periode in het voorgaande jaar en Power Engineering 39% meer orders ontving. De bestendig stijgende lijn bij MAN Nutzfahrzeuge stimuleert bovendien onze verwachting van een duurzame positieve ontwikkeling. De in het tweede kwartaal ontvangen orders van MAN Latijns-Amerika overtroffen het historische record dat in het eerste kwartaal is behaald.

Vergeleken met dezelfde periode in het voorgaande jaar zag MAN Diesel & Turbo het aantal ontvangen orders in het tweede kwartaal toenemen met 41% en in de eerste zes maanden met 28%. Met €7,7 miljard was de orderportefeuille van de MAN-Groep in het eerste halfjaar 4% hoger dan aan het einde van het jaar 2009.

In het tweede kwartaal steeg de omzet met 16% naar een totaal van €3,6 miljard. Vergeleken met dezelfde periode in het voorgaande jaar kende de eerste helft van 2010 een stijging van 19% naar €6,7 miljard. Dit moet vooral worden toegeschreven aan het tweede kwartaal in de bedrijfstak Commercial Vehicles, terwijl de omzet in de bedrijfstak Power Engineering een geringe daling liet zien. In de strategische bedrijfseenheden Engines & Marine Systems en Turbo Machinery namen de zakelijke activiteiten af met respectievelijk 23% en 5%. Deze daling werd deels gecompenseerd door een omzetstijging van 57% in de strategische bedrijfseenheid Power Plants.

De opleving van de zakelijke activiteiten in de bedrijfstak Commercial Vehicles heeft geleid tot een sterke stijging van het operationele resultaat van de MAN-Groep, van €244 miljoen in de eerste helft van 2009 naar €404 miljoen in de eerste helft van 2010. Met €245 miljoen neemt de bedrijfstak Power Engineering hiervan nog steeds het grootste deel voor zijn rekening. MAN Diesel & Turbo en Renk behaalden wederom een hoog omzetrendement met dubbele cijfers. In de totale MAN-Groep werd met 6% een respectabel niveau behaald.

De soms zeer diverse ontwikkeling van de bedrijfstakken Commercial Vehicles en Power Engineering toont dat MAN cyclisch goed in balans is: in 2009 werd de zwakte in de bedrijfstak Commercial Vehicles gecompenseerd met de hoge orderportefeuille in de bedrijfstak Power Engineering, en thans zal de toenemende dynamiek op de bedrijfswagenmarkten als tegenwicht fungeren.

Dit evenwicht is ook van toepassing op de regionale verdeling van onze bedrijfsactiviteiten. Terwijl Europa op lange termijn rekening moet houden met relatief lage groeicijfers, keren de belangrijkste opkomende economieën terug naar hun oude groeidynamiek. Met name de vervoer- en energiemarkten maken momenteel een hoge groei door en blijven aanzienlijke mogelijkheden bieden. Ons bedrijf is met name in de sterk groeiende BRIC-landen reeds zeer sterk vertegenwoordigd. Hierdoor kan MAN een hogere winstgevende groei, extra synergieën en een betere risicospreiding realiseren.

De onzekerheid op de wereldmarkten is nog niet geheel verdwenen. Desondanks gaan wij ervan uit dat een sterkere binnenlandse en internationale vraag na 2010 de basis zal zijn voor positieve groei. Vanwege de aanhoudende groei in Brazilië zal MAN Latijns-Amerika een stabiele winstdrager blijven. De ordersituatie in de bedrijfstak Power Engineering zal laag maar stabiel blijven. De hoge orderportefeuille van de bedrijfstak zorgt wederom voor een winstverwachting met dubbele cijfers. Wij verwachten dat het omzetrendement van de MAN-Groep het niveau van de eerste zes maanden zal evenaren.