Truck  |  Bus 

15 April 2011: Officiële opening MAN TopUsed Nijmegen

Op 15 april 2011 opent MAN TopUsed officieel haar vestiging aan Bijsterhuizen 11-14 in Nijmegen. In deze, internationaal gezien, jongste MAN TopUsed vestiging staat een mix van gebruikte, voornamelijk, MAN trekkers, bouwvoertuigen en bakwagens, maar ook touringcars en streekbussen van de MAN bussengroep.

MAN TopUsed is het label waaronder de MAN organisatie streng geselecteerde MAN trucks en bussen aanbiedt. Om voor dit merklabel in aanmerking te komen moeten de voertuigen voldoen aan een aantal strenge eisen en dient de historie volledig inzichtelijk te zijn, moeten de voertuigen over relatief lage kilometerstand te beschikken en de uitgebreide inspectie bij de MAN dealer te doorstaan. Is hier aan voldaan en de onderhoudsgeschiedenis bekend, wordt het voertuig toegevoegd aan de brede MAN TopUsed selectie. Optioneel kunnen de voertuigen onder bepaalde omstandigheden geleverd worden met een passende TopUsed garantie. In principe gaat het om de uit het Nederlandse MAN netwerk afkomstige voertuigen van MAN klanten en dealers. Wanneer de Nijmeegse inkoopstaf echter op het internationale MAN TopUsed netwerk aantrekkelijke voertuigen voor de Nederlandse markt aantreft, kunnen deze aangekocht worden. Voor potentiële klanten is er ook een complete database op internet ( www.man-topused.nl) beschikbaar. Op deze internetsite staat de actuele voorraad en kunnen bezoekers een eerste keus maken. In Nijmegen kan men vervolgens de voertuigen nader bekijken en zonodig testen. Bij aankoop kan gekozen worden voor een garantie, die de koper verzekerd van nationale en internationale service onderweg via het Europese MAN dealernetwerk. Het verkoop klaarmaken van de voertuigen vindt veelal plaats bij het naastgelegen dealerbedrijf MAN Nijmegen waar, gelijktijdig met de opening van het TopUsed centrum, een state-of-the-art inpandige TruckWash in gebruik wordt genomen. Deze installatie is ook opengesteld voor omliggende transportbedrijven voor het compleet in-, en uitwendig reinigen van alle soorten bedrijfswagens. www.truckwash-nijmegen.com

MAN TopUsed biedt een mix van gebruikte, voornamelijk, MAN trekkers, bouwvoertuigen en bakwagens, maar ook touringcars en streek

Truckwash Nijmegen opent haar deuren voor het compleet in-, en uitwendig reinigen van alle soorten bedrijfswagens.