MAN koerst met ÖPNV (openbaarvervoersnetwerken Duitsland) naar de toekomst

MAN eMobility-oplossingen voor openbaar vervoer over korte afstanden

Wij rijden bij eMobiliteit voorop

Zodat ook in de toekomst iedereen wel bij vaart, vervoersbedrijven, passagiers en het milieu.

Brochure

Duurzaam busvervoer creëert kwaliteit van leven in de stad

Steden en metropolen groeien explosief. Mondiaal. Een prognose van de UNO over de wereldbevolking: tot 2050 zullen voor meer dan twee derde van alle mensen op de aarde de agglomeraties het thuisland zijn.

Om voor hen kwaliteit van leven te behouden, is een koerswijziging naar duurzaam stadsvervoer onvermijdbaar: geluid, fijnstof en schadelijke emissies moeten gereduceerd worden en langdurig volledig worden vermeden. Klimaatneutrale mobiliteitsoplossingen met ‘Zero Emission’ bepalen de concepten van de toekomst.

Elektrische mobiliteit speelt bij de toekomstbestendige vormgeving van het openbare personenvervoer een belangrijke rol. Bij MAN zijn wij daarvan overtuigd. Wij ondersteunen en adviseren vervoersbedrijven en gemeenten bij het overstappen op alternatieve mobiliteitsoplossingen: vandaag al, met de ontwikkeling van levensvatbare concepten zoals vandaag de dag natuurlijk ook met efficiënte, praktisch haalbare voertuigtechnologieën inclusief de betrouwbare MAN Services.

Elektrische mobiliteit in het ÖPNV

“In 2030 rijdt 60% van het openbaar vervoer over korte afstanden elektrisch, daarvan zijn wij bij MAN overtuigd.”

Joachim Drees, CEO MAN Truck & Bus AG

Overgang van ‘Low Emission’ naar ‘No Emission’

Klimaatbescherming komt op de eerste plaats

Met de overgang naar elektrische mobiliteit komt de overgang van ‘Low Emission’ naar ‘No Emission’ in het stadsverkeer binnen bereik.

Afname van de fijnstofemissies en geluidsoverlast in de steden

De kwaliteit van leven borgen

Door accu aangedreven voertuigen ontlasten de steden en hun bewoners. Zij reduceren de geluids- en fijnstofbelasting tot een minimum.

Duurzaam en efficiënt voor een leefbare toekomst

Toekomst mogelijk maken

Duurzaam en efficiënt: Met MAN-oplossingen voor eMobiliteit geven de gemeenten en vervoersbedrijven vorm aan het stadsvervoer van morgen.


Volledig advies voor een succesvolle overgang naar alternatieve aandrijfsystemen

De weg naar emissievrije mobiliteit stelt vervoersbedrijven, fleetowners en gemeenten voor een reeks uitdagingen die groter zijn dan het voertuig alleen.

Het omschakelen van het bestaande voertuigpark naar elektrische bussen stelt hoge eisen aan het management, het inrichten van de laadstructuur, de bedrijfsplanning en nog veel meer. Wij ondersteunen u daarbij met het aanbieden van onze volledige begeleiding:

met MAN Transport Solutions krijgt u een gespecialiseerd team met adviseurs voor individuele en economische transportoplossingen aan uw zijde. Samen met u ontwikkelen onze specialisten op maat geconfigureerde concepten en oplossingen, van de voertuigconfiguratie en optimalisatie van de route tot en met optimale laadstrategie en energieverzorging.

Ideale mix van het voertuigpark met aandacht voor alle factoren die van invloed kunnen zijn.

Probleemloze samenwerking

De betrouwbare en tegelijkertijd financieel geoptimaliseerde inzet van eBussen vereist een tot in detail nauwkeurige planning. Doorslaggevend hierbij is, de route op de specifieke eisen van de elektrische mobiliteit zo goed mogelijk aan te passen. Met behulp van simulaties en speciale analyses passen onze mobiliteitsexperts de actieradius en laadcycli van de voertuigen aan op de eisen van de route.

Zij oriënteren zich daarbij altijd op de maximale waarden van de desbetreffende startpositie. Daarbij behoren bijvoorbeeld het verkeersvolume of het aantal passagiers dat vervoerd moet worden. Op deze manier zorgen ze ervoor dat de eBussen uw vervoersopdracht absoluut betrouwbaar kunnen uitvoeren. Het MAN-adviesteam ontwikkelt bovendien klantspecifieke bedrijfsmodellen.

Op behoefte afgestemde laadtechnologieën en energiemanagement

Laadtechnologieën en energiemanagement

Bij de elektrische mobiliteit worden hoge eisen gesteld aan het management van het wagenpark en de bijbehorende energieverzorging. De ontwikkeling van een individuele laadstrategie is hierbij doorslaggevend. Door de eBussen volgens een intelligent systeem chronologisch verspreid te laden, kunnen energiepieken worden voorkomen.

Op deze wijze profiteren vervoersbedrijven van voordeligere tarieven bij het inkopen van stroom, maar ook bij het inrichten van de vereiste energievoorzieningen wordt bespaard. Onze simulatie van de bedrijfs- en laadprocessen geven u uitsluitsel over de op behoefte afgestemde laadtechnologieën en de vereiste uitrusting van de remises. Met behulp van deze gegevens ontwikkelen de adviseurs van MAN individuele oplossingen voor laadstrategieën en energiemanagement.

Serviceprocessen en adviesdiensten

Serviceprocessen en adviesdiensten

MAN Transport Solutions adviseert vervoerders en fleetowners welke serviceverdragen voor de betreffende concrete toepassing, de vereiste veiligheid en betrouwbaarheid kunnen waarborgen. Indien de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden ook door eigen werkplaatspersoneel moet worden uitgevoerd, is het een vereiste dat de medewerkers gekwalificeerd zijn voor hoogvolttechnologie. De specialisten van MAN bieden de bijbehorende scholingen aan, ontwikkelen serviceprocessen en adviseren u bij het inrichten van de depot- en werkplaatsinfrastructuur.

• Life-Cycle-Management accu’s

• Depotuitrusting

• Quarantaineconcept

• Diagnose van beschadigde accu's

• Opslag van accu's

• Training van de medewerkers

Contact opnemen met MAN Transport Solutions Team


MAN eBussen koerst met ÖPNV (openbaarvervoersnetwerken Duitsland) naar de toekomst

MAN biedt aan vervoersbedrijven en fleetowners op de praktijk gerichte en efficiënte mobiliteitsoplossingen, dat geldt voor dieselbussen en voertuigen met alternatieve aandrijfsystemen zoals bijvoorbeeld in het nieuwe segment van de elektrische bussen.

U profiteert daarbij onder andere van onze jarenlange ervaringen met de elektrische aandrijflijnen van onze hybride voertuigen. Een serie prototypes van onze MAN eBussen start in 2018 bij onze ontwikkelingspartners in de praktijk. Een jaar later, eind 2019, gaan onze puur op accu aangedreven stadsbussen in serieproductie.

Laadtechnologie op maat

Ook elektrische bussen moeten in het lijnverkeer hun dagelijkse route betrouwbaar kunnen afwikkelen. Zonder intelligente laadstrategie kan de vereiste actieradius niet worden gewaarborgd: de keuze van laadtechnologie is daarom net zo belangrijk als het optimaliseren van de route in het lijnennet.

Flexibiliteit bij inzet met depot-charging

Een belangrijk criterium voor eBussen in het stedelijke lijnverkeer is een storingsvrije inzet met een reële actieradius tot 200 kilometer. Onder deze voorwaarden is laden van de voertuigaccu's tijdens stilstand in de remise momenteel de meest economische en betrouwbare oplossing.

Voorwaarde hiervoor is een optimalisering van het lijnennet en een intelligente laadstrategie. Een alternatief voor depot-charging is het oppurtunity-charging, waardoor actieradius naar behoefte kan toenemen. Deze methode verlangt echter hoge startinvesteringen in de laadstructuur en gaat ten koste van de inzetflexibiliteit van de integratie van eBussen in het wagenpark.

MAN Depot Charging

• Laadprocedure tijdens stilstand in de remise

• Geen investeringen in extra laadinfrastructuur langs de routes

• Meer inzetflexibiliteit, omdat geen aanrijtijd en stilstand bij vaste tussenlaadstations noodzakelijk is

Uniforme standaard voor breed verspreide elektrische mobiliteit

In het samenwerkingsproject eBusCS werken onze specialisten samen met ontwikkelaars en fabrikanten maar ook andere teams met experts om een uniforme standaard voor interfaces en laadtechnologie tot stand te brengen. Wij bij MAN zijn overtuigd: een standaard is een voorwaarde voor breed gedragen elektrische mobiliteit.

Uniforme, fabrikant- en landgrensoverschrijdende standaard

Uniforme, fabrikant- en landgrensoverschrijdende standaard is de voorwaarde voor het succes van de elektrische mobiliteit in het openbare stadsverkeer. Een gezamenlijke standaard op het gebied van laad- en opslagtechnologieën kunnen de uitvoerders van de stadsbussen, met name de gemengde wagenparken, de vereiste mate aan flexibiliteit, interoperabiliteit en planningszekerheid bieden.

MAN-specialisten voor elektrische aandrijfsystemen nemen actief deel aan verschillende commissies op het gebied van ontwikkeling en totstandbrenging van een gemeenschappelijke basis voor technologie voor eMobility-oplossingen.

Samenwerkingsproject „eBusCS“

In het door het ministerie van Economische Zaken en Energie (BMWi) gesubsidieerde project eBusCS, ontwikkelen voertuigfabrikanten, systeemaanbieders en wetenschappers gezamenlijk oplossingen voor het laden van elektrobussen. De basis daarvoor is de bij personenauto’s al succesvol ingevoerde Combined-Charging-System (CCS). Dankzij de domeinspecifieke doorontwikkeling van de interfaces en protocollen leveren de projectpartners een belangrijke bijdrage om een internationale standaard tot stand te brengen. MAN werkt intensief mee aan deze overkoepelende uitwisseling tussen fabrikanten.

Wij maken onder andere deel uit van de overeenkomstige commissies van VDA (Verband der Automobilindustrie), VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) en de UITP (International Association of Public Transport). Tevens ondersteunen wij de activiteiten van de Europese commissie voor elektrotechnische normering (CEN/CELEC).

Van ontwerp naar de praktijk

Bij de ontwikkeling van lijnbussen met alternatieve aandrijfsystemen werkt MAN al jaren nauw samen met vervoersbedrijven en fleetowners. MAN heeft daarom al diverse innovatiepartnerschappen met steden en exploitanten. Daarom starten MAN eBussen 2018 in op de serieproductie gelijkende versies in de praktijk.

eBus ontwikkeling bij MAN

Vanaf 2020 biedt onze stadsbusfamilie Lion's City behalve de beproefde voertuigserie ook economisch draagkrachtige en uitgewerkte oplossingen met alleen elektrische aandrijving geleverd door accu's.

Vanaf de verkoopintroductie ondersteunen wij de vervoersbedrijven en fleetowners bij het omschakelen op elektrische mobiliteit met een eBus-portofolio, dat zowel 12 m solo- maar ook 18 m geledebussen met lage vloer omvat.

2016: Introductie van de MAN eBus de technologische drager op de IAA
2018: Introductie van de nieuwe Lion’s City stadsbusgeneratie, het platform van de MAN eBus
2018: Praktijktest bij onze ontwikkelingspartners voor dagelijks gebruik
2019: Voorbereidingen en start van de serieproductie
2020: Marktintroductie

(Stand: 01.01.2018)

In het binnenstadsverkeer zijn de elektrische bussen al binnen enkele jaren niet meer weg te denken. Want de elektrische aandrijvingstechnologie en de energieterugwinsystemen van de MAN eBussen kunnen specifiek in het stadsverkeer hun efficiëntie volledig benutten.

Wij zijn daarvan overtuigd: Nog voor 2030 zal meer dan de helft van de MAN stadsbussen emissievrij aangedreven zijn.

Generatie eBus

U wilt meer informatie over MAN en elektrische mobiliteit?

Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor u klaar. Bovendien hebben wij hieronder nog meer informatie gereed om te downloaden.