MAN koerst met ÖPNV (openbaarvervoersnetwerken Duitsland) naar de toekomst

MAN eMobility-oplossingen voor openbaar vervoer over korte afstanden

We boeken vooruitgang bij emobiliteit

Zodat ook in de toekomst iedereen wel bij vaart, vervoersbedrijven, passagiers en het milieu.

Brochure

Duurzaam busvervoer creëert levenskwaliteit in de stad

Steden en metropolen groeien explosief. Mondiaal. Een prognose van de UNO over de wereldbevolking: tot 2050 zullen voor meer dan twee derde van alle mensen op de aarde de agglomeraties het thuisland zijn.

Om voor hen kwaliteit van leven te behouden, is een koerswijziging naar duurzaam stadsvervoer onvermijdbaar: geluid, fijnstof en schadelijke emissies moeten gereduceerd worden en langdurig volledig worden vermeden. Klimaatneutrale mobiliteitsoplossingen met ‘Zero Emission’ bepalen de concepten van de toekomst.

Elektrische mobiliteit speelt bij de toekomstbestendige vormgeving van het openbare personenvervoer een belangrijke rol. Bij MAN zijn wij daarvan overtuigd. Wij ondersteunen en adviseren vervoersbedrijven en gemeenten bij het overstappen op alternatieve mobiliteitsoplossingen: vandaag al, met de ontwikkeling van levensvatbare concepten zoals vandaag de dag natuurlijk ook met efficiënte, praktisch haalbare voertuigtechnologieën inclusief de betrouwbare MAN Services.

Elektromobiliteit in het openbare vervoer over korte afstanden

„In 2030 rijdt 60% van het openbare vervoer over korte afstanden elektrisch, daarvan zijn wij bij MAN overtuigd.“

Joachim Drees, CEO MAN Truck & Bus SE

Overgang van

Milieubescherming stimuleren

Met de overgang naar elektrische mobiliteit komt de overgang van ‘Low Emission’ naar ‘No Emission’ in het stadsverkeer binnen bereik.

Afname van de fijnstofemissies en geluidsoverlast in steden

Levenskwaliteit veilig stellen

Door accu aangedreven voertuigen ontlasten de steden en hun bewoners. Zij reduceren de geluids- en fijnstofbelasting tot een minimum.

Duurzaam en efficiënt voor een leefbare toekomst

De toekomst mogelijk maken

Duurzaam en efficiënt: Met MAN-oplossingen voor eMobiliteit geven de gemeenten en vervoersbedrijven vorm aan het stadsvervoer van morgen.

MAN Bus M-PULSE

MAN M-PULSE: Duurzame mobiliteit en efficiënte transportoplossingen

Met het innovatiemotto M-PULSE geeft MAN als visionair en pionier de beslissende impuls voor de transportwereld van morgen. De focus ligt op duurzame mobiliteit, een emissievrije toekomst en het onderzoek naar en de succesvolle implementatie van efficiënte en economische transportoplossingen.

Wij ondersteunen u bij de succesvolle overstap naar alternatieve aandrijvingen

Elektromobiliteit en andere alternatieve aandrijftechnologieën maken uw vloot consequent klaar voor de toekomst. Onze experts ondersteunen u daarbij – van de eerste informatie tot de succesvolle uitbreiding van uw vloot. MAN Transport Solutions is uw deskundige partner voor de integratie van bussen met een elektrische, hybride of gasaandrijving in uw vloot, waarbij de kosten en baten zijn geoptimaliseerd.

MAN Transport Solutions

MAN Transport Solutions

Wij helpen u om op strategische en kostenefficiënte wijze te profiteren van de voordelen van alternatieve aandrijvingen.

  • Individuele planning van voertuiginzet en integratie in de vloot
  • Planning van de laadinfrastructuur en van de energievoorziening
  • Trainen van uw medewerkers en ondersteuning van uw onderhoudswerkplaats

MAN Transport Solutions

MAN eBussen zetten het openbare vervoer over korte afstanden op weg naar de toekomst

MAN biedt aan vervoersbedrijven en fleetowners op de praktijk gericht en efficiënte mobiliteitsoplossingen, dat geldt voor dieselbussen en voertuigen met alternatieve aandrijfsystemen zoals in het nieuwe segment van de elektrische bussen.

Der MAN Lion's City E, de volledig elektrische stadsbus van MAN, geeft het goede voorbeeld. Met de MAN Lion's City E biedt MAN aan zijn klant een ecologisch en economisch waardevol totaalconcept dat naast het volledig elektrisch aangedreven voertuig ook advies over infrastructuur, diensten en services omvat.

Laadtechnologie op maat

Ook elektrische bussen moeten in het lijnverkeer hun dagelijkse route betrouwbaar kunnen afwikkelen. Zonder intelligente laadstrategie kan de vereiste actieradius niet worden gewaarborgd: De keuze van de laadtechnologie is daarom net zo belangrijk als het optimaliseren van de route in het lijnmanagement.

Flexibiliteit bij inzet met depot-Charging

Een belangrijk criterium voor eBussen in het stedelijke lijnverkeer is een storingsvrije inzet met een reële actieradius tot 200 kilometer. Onder deze voorwaarden is laden van de voertuigaccu's tijdens stilstand in de remise momenteel de meest economische en betrouwbare oplossing.

Voorwaarde hiervoor is een optimalisering van het lijnennet en een intelligente laadstrategie. Een alternatief voor depot-charging is het oppurtunity-charging, waardoor actieradius naar behoefte kan toenemen. Deze methode verlangt echter hoge startinvesteringen in de laadstructuur en gaat ten koste van de inzetflexibiliteit van de integratie van eBussen in het wagenpark.

MAN Depot Charging

• Laadprocedure tijdens stilstand in de remise

• Geen investeringen in extra laadinfrastructuur langs de routes

• Meer inzetflexibiliteit, omdat geen aanrijtijd en stilstand bij vaste tussenlaadstations noodzakelijk is

Uniforme strategieën voor allesomvattende elektromobiliteit

In het samenwerkingsproject eBusCS werken onze specialisten samen met ontwikkelaars en fabrikanten, maar ook met andere teams met experts om een uniforme standaard voor interfaces en laadtechnologie tot stand te brengen. Wij bij MAN zijn overtuigd: een standaard is een voorwaarde voor breed gedragen elektromobiliteit.

Uniforme, fabrikant- en landgrensoverschrijdende standaard

Uniforme, fabrikant- en landgrensoverschrijdende standaard is de voorwaarde voor het succes van de elektrische mobiliteit in het openbare stadsverkeer. Een gezamenlijke standaard op het gebied van laad- en opslagtechnologieën kunnen de uitvoerders van de stadsbussen, met name de gemengde wagenparken, de vereiste mate aan flexibiliteit, interoperabiliteit en planningszekerheid bieden.

MAN-specialisten voor elektrische aandrijfsystemen nemen actief deel aan verschillende commissies op het gebied van ontwikkeling en totstandbrenging van een gemeenschappelijke basis voor technologie voor eMobility-oplossingen.

Samenwerkingsproject „eBusCS“

In het door het ministerie van Economische Zaken en Energie (BMWi) gesubsidieerde project eBusCS, ontwikkelen voertuigfabrikanten, systeemaanbieders en wetenschappers gezamenlijk oplossingen voor het laden van elektrobussen. De basis daarvoor is de bij personenauto’s al succesvol ingevoerde Combined-Charging-System (CCS). Dankzij de domeinspecifieke doorontwikkeling van de interfaces en protocollen leveren de projectpartners een belangrijke bijdrage om een internationale standaard tot stand te brengen. MAN werkt intensief mee aan deze overkoepelende uitwisseling tussen fabrikanten.

Wij maken onder andere deel uit van de overeenkomstige commissies van VDA (Verband der Automobilindustrie), VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) en de UITP (International Association of Public Transport). Tevens ondersteunen wij de activiteiten van de Europese commissie voor elektrotechnische normering (CEN/CELEC).

Generatie eBus

U wilt meer weten over MAN en elektromobiliteit?

Neem contact met ons op. Wij staan voor u klaar. Bovendien hebben wij hieronder nog meer informatie gereed om te downloaden.