Tehnoloģijas un lietpratība

TyreManagement

Braukšanas drošības paaugstināšana: MAN autobusu „TyreManagement” (riepu pārvaldība) ietver riepu spiediena kontroles sistēmu TPM un riepu remontkomplektu RRK, vienlaikus atceļot nepieciešamību pēc rezerves riteņa.

Riepu spiediena kontroles sistēma (TPM)

Ar riepu spiediena kontroles sistēmu vadītāja rīcībā ir sistēma, kura pastāvīgi kontrolē gaisa spiedienu riepās (arī brauciena laikā) un, spiedienam samazinoties zem minimālā spiediena, brīdina vadītāju:

 • TPM (Tyre Pressure Monitoring)
 • Spiediena sensors pie katra diska
 • Spiediena signāli pa radio tiek pārraidīti rāmī stacionāri iebūvētajai vadības ierīcei un caur transportlīdzekļa CAN kopni parādīti displejā.
 • Ja spiediens par 20 procentiem samazinās zem noteiktā spiediena vai par 40 procentiem pārsniedz noteikto spiedienu, nostrādā automātiska brīdināšanas sistēma
 • Jebkurā laikā iespējama spiediena manuāla pārbaude

Riepu remontkomplekts (RRK)

 • Riepu remontkomplekts sniedz iespēju noblīvēt durtus caurumus riepas virsmā, nenomainot riepu.
 • Riepu hermētiķis „PREMIUM-SEAL” pa ventiļa atveri tiek iepildīts riepā un uz ilgu laiku noslēdz līdz pat piecus milimetrus lielu caurumu riepas virsmā (arī lēna gaisa zuduma gadījumā).
 • Pēc noblīvēšanas riepu ar gaisa kompresoru var atkal piepildīt ar gaisu.
 • Ar noblīvēto riepu iespējams nobraukt vēl līdz pat 1000 km.

Ieguvums

Riepu spiediena kontroles sistēma (TPM)

 • Uzlabots komforts un mazāks laika patēriņš, jo vadītājam nav jāveic laikietilpīgā pārbaude
 • Paaugstināta drošība: tiek novērsti 99% gadījumu, kad lēns spiediena zudums izraisa riepu bojājumus
 • Negadījumu novēršana vienmēr nozīmē arī dīkstāves laika saīsināšanu, pasažieru drošu nogādāšanu galamērķī un draudu neradīšanu vadītāja veselībai.
 • Degvielas patēriņa samazinājums, novēršot nepietiekamu gaisa spiedienu riepās
 • Ilgāks riepu kalpošanas laiks

Riepu remontkomplekts (RRK)

 • Lielāka lietderīgā slodze, jo var atteikties no rezerves riteņa (svara samazinājums par aptuveni 100 kg)
 • Paaugstināta drošība, jo, ja riepas bojājums rodas uz lielceļa, nav nepieciešams veikt riskantu riepas nomaiņu
 • Hermētiķis uz ūdens bāzes – vēlāka riepas remonta gadījumā izmazgājams