Tehnoloģijas un lietpratība

MAN BrakeMatic®

Bremzēšanas automātiskā funkcija („Bremsomat”) „MAN BrakeMatic”®, braucot lejā no kalna, ļauj uzturēt nemainīgu, ar braukšanas ātruma uzturēšanas sistēmu („Tempomat”) vai ar bremžu pedāli iestatītu ātrumu, automātiski regulējot t. s. kalnu bremzi.

  • Kalnu bremzes aktivizēšana ar „Tempomat”: „MAN BrakeMatic”® kalna bremzes funkcija iestata par 2 km/h lielāku ātrumu nekā ar „Tempomat” iestatītais ātrums. Braucot no kalna, ātrumu uztur sērijveidā iebūvētais intarders vai retarders.
  • Kalna bremzes aktivizēšana, pielāgojot bremzēšanu: ja, braucot lejā no kalna, transportlīdzekli nobremzē ar bremžu pedāli, tiek saglabāts ātrums, kāds tika sasniegts bremzes aktivizēšanas brīdī. Braucot no kalna, noteikto ātrumu droši uztur „MAN BrakeMatic”®, izmantojot sērijveidā iebūvēto intarderu vai retarderu.
  • Kalnu bremzes aktivizēšana, sasniedzot maksimālo braukšanas ātrumu ar„Maximum Speed Control” (MSC): sasniedzot maksimāli pieļaujamo ātrumu 100 km/h, sāk darboties sērijveidā iebūvētā kalnu bremze, kas transportlīdzekļa kustības ātrumu jebkurā laikā uztur zem maksimālā ātruma.Ieguvums

  • Lielāka braukšanas drošība, jo vadītāja uzmanību nenovērš kalnu bremzes aktivizēšanās
  • Lielāks ekonomiskums, jo palielinās kalnu bremzes pielietojums
  • Maksimāli pieļaujamā ātruma 100 km/h droša uzturēšana (vācu ražotāju individuāla apņemšanās)