Tehnoloģijas un lietpratība

MAN BrakeMatic

Bremzēšanas automātiskā funkcija („Bremsomat”) „MAN BrakeMatic”, braucot lejā no kalna, ļauj uzturēt nemainīgu, ar braukšanas ātruma uzturēšanas sistēmu („Tempomat”) vai ar bremžu pedāli iestatītu ātrumu, automātiski regulējot t. s. kalnu bremzi.

  • Kalnu bremzes aktivizēšana ar „Tempomat”: „MAN BrakeMatic” kalna bremzes funkcija iestata par 2 km/h lielāku ātrumu nekā ar „Tempomat” iestatītais ātrums. Braucot no kalna, ātrumu uztur sērijveidā iebūvētais intarders vai retarders.
  • Kalna bremzes aktivizēšana, pielāgojot bremzēšanu: ja, braucot lejā no kalna, transportlīdzekli nobremzē ar bremžu pedāli, tiek saglabāts ātrums, kāds tika sasniegts bremzes aktivizēšanas brīdī. Braucot no kalna, noteikto ātrumu droši uztur „MAN BrakeMatic”, izmantojot sērijveidā iebūvēto intarderu vai retarderu.
  • Kalnu bremzes aktivizēšana, sasniedzot maksimālo braukšanas ātrumu ar„Maximum Speed Control” (MSC): sasniedzot maksimāli pieļaujamo ātrumu 100 km/h, sāk darboties sērijveidā iebūvētā kalnu bremze, kas transportlīdzekļa kustības ātrumu jebkurā laikā uztur zem maksimālā ātruma.


Ieguvums

  • Lielāka braukšanas drošība, jo vadītāja uzmanību nenovērš kalnu bremzes aktivizēšanās
  • Lielāks ekonomiskums, jo palielinās kalnu bremzes pielietojums
  • Maksimāli pieļaujamā ātruma 100 km/h droša uzturēšana (vācu ražotāju individuāla apņemšanās)