Tehnoloģijas un lietpratība

Elektroniskā stabilitātes programma (ESP)

Elektroniskā stabilitātes programma ESP (Electronic Stability Program) sniedz atbalstu vadītājam tādās kritiskās situācijās kā izslīdēšanas vai apgāšanās draudi, pārāk ātri izbraucot līkumus. Ar ESP aprīkots transportlīdzeklis papildus tiek aprīkots ar stūres pagrieziena leņķa, rotācijas ātruma un paātrinājuma sensoru. Elektronikas arhitektūrā tiek integrēta ESP vadības ierīce ar divām tālāk norādītajām funkcijām.

Dinamiskā stabilitātes programma (DSP)

Ar dinamisko stabilitātes programmu, nobremzējot līkuma iekšpusē esošo aizmugurējo riteni, tiek novērsta nepietiekama pagriežamība (stumšana ar priekšējiem riteņiem). Pārmērīga pagriežamība (izslīdēšana aizmugurē) tiek novērsta, nobremzējot līkuma ārpusē esošo priekšējo riteni.

Apgāšanās novēršana (ROP jeb Roll-Over Prevention)

Pirms transportlīdzeklis sasniedz kritisku šķērspaātrinājumu, samazinot dzinēja griezes momentu vai veicot bremzēšanu, drošības nolūkos vispirms tiek samazināts ātrums.


Ieguvums

  • Bīstamas situācijas novērš preventīva ātruma samazināšana kritiska šķērspaātrinājuma gadījumā.
  • Visa transportlīdzekļa spēcīga nobremzēšana, paceļoties kādam no līkuma iekšpusē esošajiem riteņiem, novērš apgāšanos, kura bieži rada nopietnas sekas cilvēku veselībai un materiālajām vērtībām.
  • Izlīdzinošā bremzēšana sniedz atbalstu vadītājam kritiskās braukšanas situācijās.
  • Negadījumu novēršana vienmēr nozīmē arī dīkstāves laika saīsināšanu, pasažieru drošu nogādāšanu galamērķī un draudu neradīšanu vadītāja, pasažieru un citu satiksmes dalībnieku veselībai.