Tehnoloģijas un lietpratība

Braukšanas joslu kontroles palīgsistēma LGS (Lane Guard System)

Braukšanas joslu kontroles palīgsistēma LGS (Lane Guard System)

Lielāka drošība ceļu satiksmē, pateicoties vēl precīzākai joslu noteikšanai: Ar visjaunāko videokameru tehnoloģiju LGS tagad uzticamāk nekā jebkad agrāk pārrauga, kā tiek ievērota braukšanas josla. Ja autobuss šķērso braukšanas joslas marķējumu, neieslēdzot virzienrādītāju, braukšanas joslu kontroles sistēma brīdina vadītāju ar nepārprotamu skaņas signālu, tā palīdzot līdz minimumam samazināt negadījuma risku.

Šī palīgsistēma tiek automātiski aktivizēta, kad ātrums sasniedz 60 km/h, un tiek ņemts vērā arī tas, ka daudzi komerctransporta vadītāji drošības apsvērumu dēļ labprāt brauc tuvu joslas ārmalai — valstīs ar labās puses satiksmi pie labās malas — un šajā transportlīdzekļa pusē brīdinājums tiek iedarbināts vēlāk. Sistēma automātiski tiek iestatīta arī valstīm ar labās un kreisās puses satiksmi. Līdz ar to vadītājs var izbaudīt adaptīvu brīdināšanas sistēmu.