Tehnoloģijas un lietpratība

Sistēma MAN AttentionGuard autobusā

Divkārša drošība garos braucienos: modrības uzraudzības palīgsistēma un joslu kontrole

Tūristu autobuss brauc pa automaģistrāli. Marķējumi rāda, kā videokamera aiz priekšējā stikla filmē autobusa attālumu līdz braukšanas joslas robežai.

Veicot pasažieru pārvadājumus garos un monotonos maršrutos pa automaģistrālēm vai šosejām, vadītājs nogurst un viņa koncentrēšanās spējas samazinās. Tas būtiski palielina negadījumu risku. Tiesību aktos noteiktie darba un atpūtas laiki tikai daļēji pasargā no tā. Sistēma MAN AttentionGuard līdz minimumam samazina negadījumu risku garos maršrutos, konstatējot pirmās vadītāja izklaidības un noguruma pazīmes, pirms situācija kļuvusi kritiska. Sistēmas MAN AttentionGuard pamatā ir MAN braukšanas joslu kontroles sistēma (LGS), kas, izmantojot videokameru, kontrolē braukšanas joslas ievērošanu.

Funkcijas un to lietošana

Sistēma MAN AttentionGuard izmanto LGS videokameras datus un citus nozīmīgus transportlīdzekļa datus. Ar matemātisku modeli tiek izvērtēts braukšanas joslu pārkāpšanas gadījumu skaits noteiktā laika periodā un secināts par vadītāja iespējamu izklaidību vai pārgurumu. Displejā apmēram 10 sekundes tiek rādīts ziņojums “Ieteicams pārtraukums”, papildus atskan brīdinājuma skaņas signāls, kā arī pēc izvēles — haptisks signāls. Braucot ar ātrumu, kas pārsniedz 60 km/h, sistēma tiek aktivizēta automātiski, un to var ieslēgt un izslēgt ar LGS taustiņu.

Ja LGS brīdina jau pie pirmā braukšanas joslas pārkāpuma, sistēma AttentionGuard reaģē tikai tad, ja tas notiek atkārtoti, kad vadītāja uzvedība būtiski mainījusies kopš brauciena sākuma. Abas sistēmas ievērojami uzlabo vadītāja un pasažieru drošību tālos ceļojumos, kā arī nakts braucienos. Tā kā negadījumi tiek aktīvi novērsti, samazinās arī remonta izmaksas un dīkstāves laiks. AttentionGuard un LGS — inteliģenta drošība, kas atmaksājas dubulti.