Technologija ir kompetencija

MAN BrakeMatic

Naudojant nuolatinio greičio kontrolės sistemą MAN BrakeMatic, važiuojant nuokalne palaikomas pastovus greitis, nustatytas greičio palaikymo sistemos arba spaudžiant stabdžio pedalą. Tai atliekama atitinkamai automatiškai valdant lėtintuvus:

  • Lėtintuvų įjungimas naudojant greičio palaikymo sistemą: MAN „BrakeMatic nuolatinio lėtinimo funkcija nustato 2 km/val. didesnį greitį, nei nustatė greičio palaikymo sistema. Važiuojant nuokalne greitis palaikomas naudojant įprastus intarderius arba lėtintuvus.
  • Lėtintuvų įjungimas spaudžiant stabdžio pedalą: pristabdžius transporto priemonę nuokalnėje stabdžio pedalu, atleidus stabdžius atmintyje įrašomas tuo metu esantis greitis. Važiuojant nuokalne nustatytas greitis patikimai palaikomas naudojant MAN BrakeMatic įprastą intarderį arba lėtintuvą.
  • Lėtintuvų įjungimas pasiekus didžiausią greitį , naudojant funkciją MSC (angl. k. „Maximum Speed Control“): pasiekus didžiausią leistiną 100 km/val. greitį, įjungiami įprasti lėtintuvai, ir transporto priemonė nuolat pristabdoma, kad neviršytų didžiausio leistino greičio.


Privalumai

  • Saugesnis važiavimas, nes įjungiant lėtintuvus neatitraukiamas vairuotojo dėmesys
  • Didesnis ekonomiškumas, nes lėtintuvų naudojimas yra skatinamas
  • Patikimai palaikomas leistinas 100 km/val. didžiausias greitis (pagal Vokietijos gamintojų įsipareigojimą)