Technologija ir kompetencija

MAN BrakeMatic®

Naudojant nuolatinio greičio kontrolės sistemą MAN BrakeMatic®, važiuojant nuokalne palaikomas pastovus greitis, nustatytas greičio palaikymo sistemos arba spaudžiant stabdžio pedalą. Tai atliekama atitinkamai automatiškai valdant lėtintuvus:

  • Lėtintuvų įjungimas naudojant greičio palaikymo sistemą: MAN „BrakeMatic® nuolatinio lėtinimo funkcija nustato 2 km/val. didesnį greitį, nei nustatė greičio palaikymo sistema. Važiuojant nuokalne greitis palaikomas naudojant įprastus intarderius arba lėtintuvus.
  • Lėtintuvų įjungimas spaudžiant stabdžio pedalą: pristabdžius transporto priemonę nuokalnėje stabdžio pedalu, atleidus stabdžius atmintyje įrašomas tuo metu esantis greitis. Važiuojant nuokalne nustatytas greitis patikimai palaikomas naudojant MAN BrakeMatic® įprastą intarderį arba lėtintuvą.
  • Lėtintuvų įjungimas pasiekus didžiausią greitį , naudojant funkciją MSC (angl. k. „Maximum Speed Control“): pasiekus didžiausią leistiną 100 km/val. greitį, įjungiami įprasti lėtintuvai, ir transporto priemonė nuolat pristabdoma, kad neviršytų didžiausio leistino greičio.Privalumai

  • Saugesnis važiavimas, nes įjungiant lėtintuvus neatitraukiamas vairuotojo dėmesys
  • Didesnis ekonomiškumas, nes lėtintuvų naudojimas yra skatinamas
  • Patikimai palaikomas leistinas 100 km/val. didžiausias greitis (pagal Vokietijos gamintojų įsipareigojimą)