MAN Transport Solutions

MAN Transport Solutions

Με εμάς αξιοποιείτε στο έπακρο τα πλεονεκτήματα των εναλλακτικών τεχνολογιών κίνησης και με οικονομία

Κλείστε ραντεβού Λήψη ενημερωτικού φυλλαδίου

Σας υποστηρίζουμε ολοκληρωμένα για μια επιτυχημένη μετάβαση σε εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης

Η φιλικότητα προς το περιβάλλον και η οικονομία είναι ζωτικής σημασίας για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τα αστικά λεωφορεία με εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης σας προσφέρουν νέες δυνατότητες, ώστε να τα συνδυάσετε και τα δύο. Δεν αρκεί, όμως, το να αντικαταστήσουμε τα παλιά οχήματα. Και μόνο η απόφαση πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα πλεονεκτήματα της μετάβασης σε ένα υβριδικό, αεριοκίνητο ή ηλεκτρικό όχημα, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Για αυτό αναπτύσσουμε για εσάς εξατομικευμένες λύσεις και προσαρμοσμένες στρατηγικές βήμα-βήμα. Με την υποστήριξη της MAN Transport Solutions, πολλές εταιρείες εφαρμόζουν ήδη με επιτυχία τα νέα συστήματα κίνησης στους στόλους τους εξασφαλίζοντας το μέλλον τους. Επωφεληθείτε από την εμπειρία και την τεχνογνωσία της ομάδας ειδικών μας.

Ανάλυση δικτύου και σχεδιασμός εφαρμογής

Ανάλυση δικτύου και σχεδιασμός εφαρμογής

Αναλύουμε την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησής σας και τη χρήση του στόλου σας. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους καθοριστικούς παράγοντες, καταρτίζουμε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο εφαρμογής με στόχο την οικονομικά αποδοτική μετάβαση του στόλου σας σε λεωφορεία με εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης βήμα-βήμα.

Προγραμματισμός εφαρμογής και υποδομή φόρτισης

Προγραμματισμός εφαρμογής και υποδομή φόρτισης

Με βάση το σχέδιο εφαρμογής των οχημάτων εναλλακτικής τεχνολογίας κίνησης που έχουμε ήδη καταρτίσει, σχεδιάζουμε την κατάλληλη στρατηγική και υποδομή φόρτισης. Επιπλέον, αναπτύσσουμε τη βέλτιστη στρατηγική τροφοδοσίας ενέργειας για την επιχείρησή σας.

Ενσωμάτωση στο στόλο και συντήρηση

Ενσωμάτωση στο στόλο και συντήρηση

Σας παρέχουμε συμβουλευτική σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση του συνόλου του στόλου λεωφορείων σας, σας υποστηρίζουμε κατά την εκπαίδευση του προσωπικού σας και παραμένουμε στη διάθεση του κέντρου σέρβις σας ως εξειδικευμένοι συνεργάτες.

Οι απαιτήσεις σας - η λύση μας για εσάς

Ποιά τεχνολογία κίνησης ενδείκνυται για το μέλλον της επιχείρησής μου;

Οι τακτικές συγκοινωνίες μας πρέπει να κινούνται αξιόπιστα και αποδοτικά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια μακροχρόνιων δοκιμών νέων τεχνολογιών ή αποτυχημένων επενδύσεων.

Αναλύσεις με ακρίβεια και σαφή δεδομένα

Αναλύουμε λεπτομερώς την τρέχουσα χρήση του στόλου σας. Στη συνέχεια, ελέγχουμε μέσω προσομοιώσεων ποιές εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης και ποιός συνδυασμός στόλου είναι εφικτός και χρήσιμος για εσάς. Και έτσι δημιουργούμε μια ουσιαστική σύγκριση κόστους-οφέλους για τις ανάγκες σας, όποιες και αν είναι αυτές, επιτόπου.

Για ποιά εναλλακτική τεχνολογία κίνησης είναι κατάλληλο το δίκτυο της γραμμής μου;

Η αυτονομία δεν αποτελούσε πρόβλημα για εμάς μέχρι σήμερα. Τώρα πρέπει όμως να αποφασίσουμε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ηλεκτρικό λεωφορείο στις διαδρομές μας.

Λεπτομερής προγραμματισμός δικτύου και εφαρμογής

Ελέγχουμε ολόκληρο το δίκτυο διαδρομών σας και όλους τους συναφείς παράγοντες. Συνεπώς, μπορούμε να σας ενημερώσουμε με σαφήνεια εάν και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικά, υβριδικά και αεριοκίνητα συστήματα κίνησης με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικό.

Είναι δυνατή η χρήση μικτού στόλου;

Η μετάβαση στην κινητικότητα του μέλλοντος είναι σημαντική για εμάς. Ωστόσο, οι υπηρεσίες για την προετοιμασία διαδρομής και τη συντήρηση των διαφόρων συστημάτων κίνησης δεν πρέπει να διαταράσσουν τις διαδικασίες λειτουργίας μας.

Ενσωμάτωση στο στόλο και σχεδιασμός αμαξοστασίου

Η προσέγγισή μας είναι ολοκληρωμένη. Ενσωματώνουμε τα οχήματα με εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης στην καθημερινή ρουτίνα λειτουργίας σας με τρόπο τέτοιο, ώστε ολόκληρος ο στόλος σας να λειτουργεί ομαλά κατά τη φάση μετάβασης. Για τα ηλεκτρικά λεωφορεία λαμβάνουμε επίσης υπόψη την κατασκευή μιας κατάλληλης υποδομής φόρτισης και σας υποστηρίζουμε στο σχεδιασμό των χρόνων χρήσης και των κύκλων φόρτισης.

{{main-headline}}

{{lead}}

{{hex-1}}

{{hex-2}}

{{hex-3}}

{{hex-4}}

{{hex-5}}

{{hex-6}}

Εξασφαλίζουμε το μέλλον των λεωφορείων του στόλου σας

Η ομάδα ειδικών της MAN σας υποστηρίζει ολοκληρωμένα. Σας παρέχουμε τα στοιχεία για λειτουργικές και βέλτιστες κοστολογικά αποφάσεις κατά τη μετάβαση σε εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης. Είμαστε εκεί για εσάς - από την αρχική ενημέρωση μέχρι την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου.

Υβριδικό, αεριοκίνητο ή πλήρως ηλεκτρικό; Μπορείτε να διαπιστώσετε ποιό σύστημα κίνησης βελτιστοποιεί καλύτερα το στόλο των λεωφορείων σας μόνο μέσα από λεπτομερή ανάλυση του συγκεκριμένου σκοπού χρήσης. Αποφασιστικής σημασίας για τη σύνθεση του πλέον κατάλληλου μικτού στόλου είναι η αυτονομία που απαιτείται για τις εκάστοτε γραμμές λεωφορείων - ειδικά στην περίπτωση του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης.

Με το MAN Lion's City E, μπορείτε πλέον να διανύσετε μέχρι και 270 χιλιόμετρα χωρίς συμπληρωματική φόρτιση. Ωστόσο, πρέπει να λάβετε υπόψη και άλλους παράγοντες για να αποκτήσετε μια αξιόπιστη άποψη σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης και την οικονομική αποδοτικότητα.

Για παράδειγμα, τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι πιο οικονομικά κατά την οδήγηση με μέσες ταχύτητες μεταξύ 14 και 18 km/h. Την αυτονομία επηρεάζουν, επίσης, παράγοντες, όπως ο αριθμός των εκκινήσεων και των φρεναρισμάτων, ο αριθμός των επιβατών ή η τοπογραφία κατά μήκος των γραμμών σας. Ειδικά σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός, η χρήση θέρμανσης μπορεί να μειώσει σημαντικά την ημερήσια δυνατή διαδρομή του ηλεκτρικού λεωφορείου.

Η ενσωμάτωση λεωφορείων με εναλλακτική τεχνολογία κίνησης στο στόλο σας σημαίνει για την επιχείρησή σας περισσότερα από μια απλή αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων οχημάτων. Σημαίνει την είσοδό σας στην κινητικότητα του μέλλοντος - με όλα τα σχετικά οφέλη. Συγκεκριμένα, τα "ηλεκτρικά" φέρνουν μια σειρά από αλλαγές στις διαδικασίες λειτουργίας σας - από τον προγραμματισμό εφαρμογής έως τη βέλτιστη οδήγηση και τον εξοπλισμό συνεργείου.

Αποστολή μας είναι να εξασφαλίσουμε την επιτυχία της μετάβασής σας σε εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης από την πρώτη ημέρα. Σε συνεργασία με τη MAN Academy εκπαιδεύουμε το προσωπικό σας, ώστε να μπορεί να χειριστεί άριστα όλα τα νέα οχήματα. Ενημερώνουμε σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και το σωστό χειρισμό των οχημάτων σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Και βρισκόμαστε δίπλα σας σχετικά με το σέρβις - ως εξειδικευμένος συνεργάτης για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης.

Το αν θα εξοικονομήσετε χρήματα μεταβαίνοντας σε στόλο ηλεκτρικών λεωφορείων σε σχέση με έναν πετρελαιοκίνητο στόλο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαμόρφωση της τροφοδοσίας ενέργειας. Ελέγχουμε όλα τα δυνατά μέσα για τη βελτιστοποίηση του κόστους σας. Για παράδειγμα, πώς να κάνετε στοχευμένη χρήση των χρόνων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλού κόστους και πώς αποφεύγετε τις φορτίσεις αιχμής με κλιμακωτή φόρτιση. Ή σε ποιο βαθμό μπορείτε να μειώσετε το ενεργειακό κόστος μέσω αυτο-τροφοδοσίας.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο για τη βιώσιμη απόδοση της ηλεκτροκίνησης είναι η μπαταρία του οχήματος. Και αυτό επειδή η χωρητικότητα και η απόδοση των μπαταριών μειώνεται με τον καιρό. Το πόσο γρήγορη και έντονη είναι αυτή η επίδραση, εξαρτάται. Παράγοντες, όπως η συμπεριφορά των χρηστών, η συντήρηση και η συχνότητα φόρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό. Συνεπώς, η βελτιστοποιημένη διαχείριση μπαταριών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού μας για τη χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων στο μικτό στόλο σας.

Μπορείτε να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης μόνο εφόσον το αμαξοστάσιό σας διαθέτει προσαρμοσμένη υποδομή φόρτισης. Οι αποτελεσματικές λειτουργικές διαδικασίες για τη φόρτιση στο αμαξοστάσιο είναι εξίσου σημαντικές με τη μέγιστη διαθεσιμότητα των ηλεκτρικών λεωφορείων σε μια τακτική γραμμή.

Οι ειδικοί μας αναπτύσσουν στρατηγικές και χρονοδιαγράμματα φόρτισης προσαρμοσμένα με τον καλύτερο τρόπο στη λειτουργία του στόλου σας. Συγκεκριμένα, σχεδιάζουν τον τύπο και τον αριθμό των σημείων φόρτισης καθώς και την ιδανική διάταξη στο αμαξοστάσιό σας. Κάθε σχέδιο υποβάλλεται σε πρακτική δοκιμή με προσομοίωση για να αποδειχθεί η πρακτικότητα του.

Παρεμπιπτόντως: Η MAN βασίζεται αποκλειστικά στο πρότυπο τεχνολογία φόρτισης CCS (Combined-Charging-System). Επιτρέπει τη φόρτιση ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή και το όχημα και εγγυάται μέγιστη ευελιξία και ασφάλεια σχεδιασμού.

Αναλαμβάνουμε την κατάλληλη υποδομή φόρτισης μαζί με τους συνεργάτες μας

Ολοκληρωμένες λύσεις υποδομής φόρτισης

Προσφέρουμε την κατάλληλη λύση φόρτισης για το ηλεκτρικό όχημά σας. Μαζί με τους συνεργάτες μας προσδιορίζουμε για εσάς και τις απαιτήσεις σας την τέλεια προσαρμοσμένη υποδομή φόρτισης. Εκτός από την κατάλληλη λύση φόρτισης, εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να λάβετε και την εγκατάσταση και συντήρηση από έναν και μόνο συνεργάτη.

Οι ανάγκες της υποδομής φόρτισης συμφωνούνται σε συνεργασία μαζί σας

Το αίτημά σας

Κατά την αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος συζητάμε μαζί σας την ανάγκη εγκατάστασης συστήματος φόρτισης. Ο προσωπικός σας αρμόδιος επικοινωνίας της MAN συμφωνεί μαζί σας την κατάλληλη υποδομή φόρτισης για το όχημά σας και ενημερώνεται επιτόπου για τις απαιτήσεις σας και την τοπική κατάσταση.

Προσφορές για λύσεις υποδομής φόρτισης από συνεργάτες μας

Λήψη κατάλληλων προσφορών

Σε στενή συνεργασία με τους ελεγμένους συνεργάτες μας βρίσκουμε για εσάς και τον στόλο σας την κατάλληλη λύση υποδομής φόρτισης. Κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας εσείς συνεχίζετε να μιλάτε μόνο με τον προσωπικό σας αρμόδιο επικοινωνίας της MAN.

Μαζί συζητάμε τις εφικτές λύσεις της υποδομής φόρτισης.

Ανάθεση της επιθυμητής λύσης φόρτισης

Ο προσωπικός σας αρμόδιος επικοινωνίας της MAN μαζί με τον συνεργάτη της υποδομής φόρτισης θα σας δώσουν προτάσεις λύσεων και θα συζητήσουν μαζί σας τις λεπτομέρειες. Εσείς θα λάβετε την απόφαση για τη λύση που θέλετε να υλοποιήσει ο συνεργάτης μας.

Εγκατάσταση της λύσης υποδομής φόρτισης

Εγκατάσταση από τον συνεργάτη της υποδομής φόρτισης

Μετά από την επιτυχή ανάθεση της εργασίας, ο προσωπικός σας αρμόδιος επικοινωνίας της MAN καθορίζει μαζί σας επιτόπου την προθεσμία εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας της υποδομής φόρτισης από τον συνεργάτη μας. Τόσο εύκολα και άνετα ξεκινάτε την e-Κινητικότητα.

Η κατάλληλη λύση φόρτισης για τις απαιτήσεις σας

Σε στενή συνεργασία με καταξιωμένους συνεργάτες όπως είναι η Heliox και η SBRS, η MAN είναι σε θέση να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την είσοδό σας στην e-Κινητικότητα – όσο πιο απλά, με ασφάλεια και οικονομικά γίνεται. Από το ηλεκτρικό όχημα, έως την κατάλληλη υποδομή φόρτισης και την εγκατάστασή της εξυπηρετήστε από έναν και μόνο συνεργάτη. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορούμε να αναλάβουμε και τη συντήρηση της λύσης φόρτισης.

Λύσεις φόρτισης για την είσοδό σας στην e-Κινητικότητα

Προσφέρουμε πανευρωπαϊκά εκτεταμένες λύσεις φόρτισης που είναι τέλεια προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας και τα οχήματά μας. Η προσφορά μας καλύπτει μια μεγάλη γκάμα: Από φορητές συσκευές φόρτισης έως και σταθερά εγκατεστημένες λύσεις για μεγάλους στόλους.

  • Σταθμοί φόρτισης με ισχύ φόρτισης από 40 έως 150 kW
  • Πολλαπλή έξοδος: Φόρτιση δύο συνδεδεμένων οχημάτων με πλήρη ισχύ σε κάθε έξοδο
  • Προληπτική συντήρηση: Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σύμφωνα με το ειδικό πλάνο χρήσης του κάθε πελάτη
  • Υπηρεσίες Connectivity για απομακρυσμένη διάγνωση και συντήρηση ώστε να επιτυγχάνεται αδιάκοπη λειτουργία


MAN Lion’s City E

Το MAN Lion’s City E

Το νέο πλήρως ηλεκτρικό MAN Lion’s City E θέτει τα πρότυπα: Με μηδενικές εκπομπές και ελάχιστο θόρυβο, ενισχύει την ποιότητα ζωής στην πόλη σας. Με σύστημα κίνησης μεγάλης αυτονομίας που σας επιτρέπει να διανύσετε έως και 270 χλμ. την ημέρα χωρίς ενδιάμεση φόρτιση. Και ο φουτουριστικός σχεδιασμός του εξωτερικού και του εσωτερικού του απλά μαγνητίζει!

Μετάβαση στο Lion's City E
MAN Lion’s City G

Το MAN Lion’s City G

Μπείτε μέσα. Για μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση στο πετρέλαιο: Το MAN Lion's City G με φυσικό αέριο οδηγεί στο μέλλον με χαμηλές εκπομπές ρύπων. Ο νέος κινητήρας αερίου E18 εξασφαλίζει δυνατή απόδοση και άψογη κατανάλωση καυσίμου.

Μετάβαση στο Lion's City G

Έχετε ερωτήσεις;

Η ομάδα ειδικών της MAN θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα πλεονεκτήματα των εναλλακτικών τεχνολογιών κίνησης. Κλείστε το συντομότερο ένα ραντεβού για να συζητήσετε με τους ειδικούς της MAN Transport Solutions.

Το όχημα του μέλλοντος στην πόλη με τη MAN

MAN eTGE

Το νέο MAN eTGE

Το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό βαν της MAN: Χωρίς εκπομπές και θόρυβο, ταιριάζει σε κάθε περιβαλλοντική ζώνη και αποτελεί κέρδος για κάθε πόλη. Το MAN eTGE είναι εξίσου αξιόπιστο και ευρύχωρο όπως τα δοκιμασμένα MAN Van.

MAN eTGM

Το νέο MAN eTGM

Το πρώτο μας ηλεκτροκίνητο MAN eTruck προσφέρει αστική κυκλοφορία χωρίς εκπομπές και θόρυβο. Παράλληλα διαθέτει το ίδιο ωφέλιμο φορτίο όπως τα μοντέλα με συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης.

MAN CitE

Το νέο MAN CitE

Εργονομικό, σίγουρο, καθαρό: Το πλήρως ηλεκτρικό concept φορτηγού πόλης MAN CitE επαναπροσδιορίζει την αστική συγκοινωνία - τόσο από άποψη ασφάλειας, εργονομίας και σχεδιασμού, όσο και με την απόλυτη άνεση κίνησης και τις μηδενικές εκπομπές ρύπων.