Τεχνολογία και τεχνογνωσία

Το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας LGS (Lane Guard System)*

Το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας LGS (Lane Guard System)

Μεγαλύτερη ασφάλεια στην οδική κυκλοφορία με ακόμα πιο ακριβή αναγνώριση λωρίδας κυκλοφορίας: Το LGS επιτηρεί τη διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας, πιο αξιόπιστα από ποτέ, χάρη στην υπερσύγχρονη τεχνολογία καμερών. Αν το λεωφορείο περάσει πάνω από μια διαγράμμιση λωρίδας κυκλοφορίας χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το φλας, τότε το σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας προειδοποιεί τον οδηγό με ένα ευδιάκριτο ακουστικό σήμα και συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχήματος.

Το σύστημα υποβοήθησης ενεργοποιείται αυτόματα όταν η ταχύτητα υπερβαίνει τα 60 km/h και λαμβάνει υπόψη ότι πολλοί οδηγοί οχημάτων επαγγελματικής χρήσης συνηθίζουν να οδηγούν για λόγους ασφαλείας στο εξωτερικό άκρο της λωρίδας κυκλοφορίας – σε χώρες με κυκλοφορία στη δεξιά πλευρά του δρόμου – και προειδοποιεί για αυτήν την πλευρά του οχήματος. Επίσης το σύστημα ρυθμίζεται αυτόματα για χώρες με κυκλοφορία στη δεξιά και αριστερή πλευρά του δρόμου. Έτσι ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ένα προσαρμοζόμενο σύστημα προειδοποίησης.

* Στο πλαίσιο των ορίων του συστήματος.