Τεχνολογία & ικανότητα

MAN BrakeMatic

Το Bremsomat MAN BrakeMatic επιτρέπει τη σταθερή διατήρηση μιας ταχύτητας που έχει οριστεί από το Tempomat ή μέσω του πεντάλ φρένου σε κατηφόρα, ρυθμίζοντας αυτομάτως την αντίστοιχη σταθερή πέδηση:

  • Ενεργοποίηση της σταθερής πέδησης με Tempomat: Η λειτουργία σταθερής πέδησης του MAN BrakeMatic ενεργοποιείται 2 km/h πάνω από τη ταχύτητα που έχει οριστεί μέσω του Tempomat. Σε κατωφέρεια η ταχύτητα διατηρείται σταθερά με τη χρήση του intarder ή επιβραδυντή που είναι τοποθετημένος ως βασικός εξοπλισμός.
  • Ενεργοποίηση της σταθερής πέδησης μέσω προσαρμοσμένης πέδησης: Κατά το φρενάρισμα του οχήματος μέσω του πεντάλ φρένου σε κατωφέρεια αποθηκεύεται η ταχύτητα που επιτεύχθηκε μετά τη λύση του φρένου. Η ορισμένη ταχύτητα διατηρείται στην κατωφέρεια αξιόπιστα από το MAN BrakeMatic με τη χρήση του intarder ή επιβραδυντή που είναι τοποθετημένος ως βασικός εξοπλισμός.
  • Ενεργοποίηση της σταθερής πέδησης με την επίτευξη της ανώτατης ταχύτητας μέσω Maximum Speed Control (MSC): με την επίτευξη της ανώτατης επιτρεπτής ταχύτητας των 100 km/h ενεργοποιούνται τα συστήματα σταθερής πέδησης που είναι τοποθετημένα ως βασικός εξοπλισμός και διατηρούν το όχημα ανά πάσα στιγμή κάτω από την ανώτατη ταχύτητα.


Πλεονεκτήματα

  • Μεγαλύτερη ασφάλεια οδήγησης, διότι δεν αποσπάται η προσοχή του οδηγού από την ενεργοποίηση της σταθερής πέδησης
  • Μεγαλύτερη αποδοτικότητα, διότι προωθήται η χρήση της σταθερής πέδησης
  • Αξιόπιστη τήρηση της ανώτατης επιτρεπτής ταχύτητας των 100 km/h (δέσμευση κατασκευαστών της Γερμανίας)


Διατίθεται για τα παρακάτω μοντέλα: