Τεχνολογία και τεχνογνωσία

MAN BrakeMatic*

Το σύστημα ελέγχου φρένων MAN BrakeMatic επιτρέπει τη σταθερή διατήρηση μιας ταχύτητας που έχει οριστεί από το σύστημα ελέγχου ταχύτητας κίνησης (FGR) ή μέσω του πεντάλ φρένου σε κατωφέρεια, ρυθμίζοντας αυτομάτως την αντίστοιχη σταθερή πέδηση:

  • Ενεργοποίηση της σταθερής πέδησης με το σύστημα ελέγχου ταχύτητας κίνησης (FGR): Η λειτουργία σταθερής πέδησης του MAN BrakeMatic ενεργοποιείται 2 km/h πάνω από τη ταχύτητα που έχει οριστεί μέσω του συστήματος ελέγχου ταχύτητας κίνησης (FGR). Σε κατωφέρεια η ταχύτητα διατηρείται σταθερά με τη χρήση του intarder ή επιβραδυντή που είναι τοποθετημένος ως βασικός εξοπλισμός.
  • Ενεργοποίηση της σταθερής πέδησης μέσω προσαρμοζόμενης πέδησης: Κατά το φρενάρισμα του οχήματος μέσω του πεντάλ φρένου σε κατωφέρειες, αποθηκεύεται η επιτευγμένη ταχύτητα μετά το άφημα του φρένου. Η ορισμένη ταχύτητα κίνησης διατηρείται στην κατωφέρεια αξιόπιστα από το MAN BrakeMatic με τη χρήση του Intarder ή του Retarder που είναι τοποθετημένα ως βασικός εξοπλισμός.
  • Ενεργοποίηση της σταθερής πέδησης κατά την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας κίνησης μέσω του Maximum Speed Control (MSC): Κατά την επίτευξη της μέγιστης επιτρεπτής ταχύτητας των 100 km/h επεμβαίνουν τα συστήματα σταθερής πέδησης που είναι τοποθετημένα ως βασικός εξοπλισμός και διατηρούν το όχημα ανά πάσα στιγμή κάτω από τη μέγιστη ταχύτητα.

* Στο πλαίσιο των ορίων του συστήματος.


Πλεονεκτήματα

  • Μεγαλύτερη ασφάλεια οδήγησης, διότι δεν αποσπάται η προσοχή του οδηγού από την ενεργοποίηση της σταθερής πέδησης
  • Μεγαλύτερη αποδοτικότητα, διότι χρησιμοποιείται η σταθερή πέδηση
  • Αξιόπιστη τήρηση της ανώτατης επιτρεπτής ταχύτητας των 100 km/h (δέσμευση κατασκευαστών της Γερμανίας)


Διατίθεται για τα παρακάτω μοντέλα: