Τεχνολογία και τεχνογνωσία

MAN AttentionGuard* στο λεωφορείο

Διπλή ασφάλεια στις μεγάλες διαδρομές: Σύστημα εφίστασης προσοχής και σύστημα παρακολούθησης λωρίδας κυκλοφορίας

Το τουριστικό λεωφορείο κινείται στον αυτοκινητόδρομο. Οι σημάνσεις δείχνουν, πώς η βιντεοκάμερα πίσω από το παρμπρίζ ανιχνεύει την απόσταση του λεωφορείου από τη διαγράμμιση των λωρίδων κυκλοφορίας.

Σε μακρινές και μονότονες διαδρομές σε αυτοκινητόδρομους ή εθνικές οδούς μπορεί να παρουσιαστεί κόπωση και απώλεια της προσοχής του οδηγού. Αυτό συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος. Σε αυτήν την περίπτωση δεν προσφέρουν προστασία οι νομοθετημένες ώρες οδήγησης και ανάπαυσης. Το MAN AttentionGuard συνεισφέρει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχήματος στα όρια του συστήματος, καθώς αναγνωρίζει εγκαίρως τα πρώτα σημάδια έλλειψης συγκέντρωσης και υπερβολικής κόπωσης. Το MAN AttentionGuard βασίζεται στο MAN LaneGuard Systems (LGS-σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας), το οποίο επιτηρεί τη σωστή διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας με τη βοήθεια κάμερας.

Λειτουργία και χειρισμός

Το MAN AttentionGuard χρησιμοποιεί τα δεδομένα της κάμερας του LGS καθώς και άλλα σχετικά δεδομένα του οχήματος. Ένα μαθηματικό μοντέλο αξιολογεί τον αριθμό των παραβιάσεων της λωρίδας κυκλοφορίας σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και λαμβάνει συμπεράσματα για πιθανή απώλεια της προσοχής ή κόπωση του οδηγού. Στην οθόνη εμφανίζεται για περίπου 10 δευτερόλεπτα το μήνυμα «Συνιστάται διάλειμμα», ενώ παράλληλα ηχεί ένα ακουστικό και παράγεται προαιρετικά ένα απτικό σήμα. Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα πάνω από τα 60 km/h και μπορεί να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί μέσω του διακόπτη LGS.

Ενώ το LGS προειδοποιεί ήδη με την πρώτη παραβίαση της λωρίδας κυκλοφορίας, το AttentionGuard ανταποκρίνεται μόνο ύστερα από επανειλημμένες παραβιάσεις, όταν η συμπεριφορά διεύθυνσης του οδηγού αλλάζει ύποπτα σε σύγκριση με την έναρξη της οδήγησης. Και τα δύο συστήματα συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της ασφάλειας του οδηγού και των επιβατών – φυσικά και κατά τη νυχτερινή οδήγηση. Ο οδηγός υποστηρίζεται με ενεργή αποφυγή ατυχημάτων ενώ ταυτόχρονα περιορίζονται οι δαπάνες επισκευών και οι χρόνοι διακοπής λειτουργίας. AttentionGuard και LGS – έξυπνη ασφάλεια, διπλό όφελος.

* Στο πλαίσιο των ορίων του συστήματος.


Διατίθεται για τα παρακάτω μοντέλα: