Τεχνολογία & ικανότητα

Άξονες

Ιδανικός εξοπλισμός σε κάθε περίπτωση: Τα λεωφορεία της MAN έχουν τον ιδανικό εξοπλισμό για τις ανάγκες σας από κάθε άποψη. Ανάλογα με τον τομέα χρήσης τοποθετούνται οι κατάλληλοι άξονες στα λεωφορεία.


Άξονας πλήμνης (πίσω άξονας)

Ως κινητήριο άξονα η MAN τοποθετεί μεταξύ των άλλων άξονα πλήμνης MAN-ZF με κεντρική μετάδοση κίνησης μετατοπισμένης προς τα αριστερά.


Χαρακτηριστικά:

  • Ελάχιστη συντήρηση
  • Μειωμένος χώρος τοποθέτησης λόγω εξωτερικής τοποθέτησης των πλανητών του κινητήριου άξονα
  • Χαμηλό ύψος δαπέδου στην περιοχή του πίσω άξονα λόγω ειδικής κατασκευής του άξονα πλήμνης (χαμήλωμα της βελτιστοποιημένης ως προς το βάρος γέφυρας άξονα και πλαγίως τοποθετημένο διαφορικό)


Υποειδής άξονας (πίσω άξονας)

Εκτός του άξονα πλήμνης σε μερικά λεωφορεία της MAN τοποθετούνται και εύκολος στη συντήρηση υποειδής άξονας MAN ως κινητήριος άξονας.


Χαρακτηριστικά:

  • Χαμηλότερη φθορά και υψηλή ροπή εκκίνησης λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας των οδοντωτών τροχών
  • Ελάχιστη απώλεια απόδοσης και χαμηλός θόρυβος κίνησης
  • Χαμηλό απόβαρο και μεγάλο ωφέλιμο φορτίο


Άκαμπτος άξονας (μπροστινός άξονας)

Οι άκαμπτοι άξονες ως μπροστινοί άξονες είναι εξοπλισμένοι με δισκόφρενα.


Χαρακτηριστικά:

  • Ανθεκτικός και δυναμικός
  • Αυξημένη ασφάλεια οδήγησης και αισθητά μειωμένες ταλαντεύσεις
  • Μεγάλη άνεση

Ανεξάρτητη ανάρτηση τροχών: Για τα τουριστικά και υπεραστικά λεωφορεία προσφέρονται ανεξάρτητες αναρτήσεις τροχών γαι μέγιστη άνεση.