Εταιρικά 

“Eίμαστε Υπεύθυνοι”

H MAN παρουσιάζει τις θετικές επιδόσεις της στο πεδίο της εταιρικής ευθύνης

Ο όμιλος MAN δημοσίευσε την έκθεσή του για την Εταιρική Ευθύνη του 2012, παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα που κατέγραψε στον τομέα της προστασίας του κλίματος. Η έκθεση με τίτλο "Είμαστε υπεύθυνοι", είναι η τρίτη κατά σειρά που συντάσσεται από τη ΜΑΝ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI (Global Reporting Initiative, Διεθνής Πρωτοβουλία για την Έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας).

Στην έκθεση αυτή, καταγράφεται η θετική αποτίμηση από την εφαρμογή της τριετούς στρατηγικής της Εταιρικής Ευθύνης. Η εταιρεία είναι για παράδειγμα σε θέση, να ανακοινώσει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) στα 31 εργοστάσια παραγωγής της, μία μείωση της τάξεως του 5% από το 2008. Η στρατηγική που σχεδίασε ο Όμιλος ΜΑΝ για την προστασία του κλίματος προβλέπει, μία μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 25% έως το 2020. Για πρώτη φορά, η έκθεση για την Εταιρική Ευθύνη περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Ωστόσο, το βασικό θέμα της έκθεσης είναι η προσπάθεια της ΜΑΝ για την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τους πελάτες της. Έτσι για παράδειγμα, παρουσιάζονται καινοτόμες λύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των μεταφορών στα μεγάλα αστικά κέντρα του μέλλοντος. Η τεχνολογία Euro VI που χρησιμοποιείται στη νέα σειρά φορτηγών TG, εγγυάται τη σχεδόν απαλλαγμένη από ρύπους λειτουργία των επαγγελματικών οχημάτων. Προτεραιότητα δίδεται στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Στον τομέα της εξέλιξης των κινητήρων (Power Engineering), η έκθεση παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σαν κινητήρια δύναμη για μεγαλύτερη προστασία του κλίματος και εισάγουν την τεχνολογία της ΜΑΝ για την επεξεργασία των καυσαερίων που εκλύονται από μηχανές μεγάλων πλοίων.

Η απόδοση και η μείωση των εκπομπών καυσαερίων, είναι μεταξύ των βασικών εξελίξεων που έχει θέσει η ΜΑΝ στο επίκεντρο του στόχου της. Όμως, παρόλη την υψηλή τεχνολογία, στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών της βρίσκεται ο άνθρωπος. Όπως κατέστησε σαφές ο Jochen Schumm, επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινων Πόρων της ΜΑΝ SE και της MAN Truck & Bus AG στη διάρκεια της παρουσίασης στο Truck Forum του Μονάχου: “Χωρίς την κορυφαία ομάδα μας που αποτελείται από εξαιρετικά μέλη, δεν θα είχαμε πραγματοποιήσει καμία από τις επιτυχίες μας. Τα στελέχη μας είναι πράγματι ο ισχυρότερος μοχλός, για την ενεργή εφαρμογή της Eταιρικής Eυθύνης στην ΜΑΝ. Για να θεμελιώσουμε γερές βάσεις στην πολιτική της Εταιρικής Ευθύνης, θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε αυτήν την κορυφαία ομάδα και να της δώσουμε τη δυνατότητα να αναλάβει την ευθύνη για τις καθημερινές δραστηριότητες”. 60 προσκεκλημένοι από τον κλάδο του αυτοκινήτου και των μεταφορών, περιφερειακές επιχειρήσεις, εκπρόσωποι της πολιτικής και πελάτες συναντήθηκαν στην ΜΑΝ για να συμμετάσχουν σε έναν διάλογο με θέμα την Εταιρική Ευθύνη.

Η έκθεση Εταιρικής Ευθύνης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.man.eu. Η ΜΑΝ υπέβαλε οικειοθελώς την έκθεσή της σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης (ISAE) 3000.