Εταιρικά 

“ Η ΜΑΝ δημοσιεύει Οδηγούς Διάσωσης για Φορτηγά & Λεωφορεία”

Πολύτιμη βοήθεια για την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περιπτώσεις διάσωσης μετά από ατύχημα και για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Ατυχήματα πάντα συμβαίνουν. Το προσωπικό διάσωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καταφθάνει στον τόπο του ατυχήματος, όπου καλείται με ταχύτητα και ασφάλεια να απεγκλωβίσει τον οδηγό και τους συν-επιβαίνοντες του Λεωφορείου. Το πυροσβεστικό σώμα είναι βέβαια εκπαι-δευμένο για όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Υπάρχει όμως μία σειρά ερωτημάτων που θα πρέπει να απαντηθούν:

Πώς θα φθάσουν οι πυροσβέστες στους τραυματίες αν οι πόρτες έχουν «μπλοκάρει»; Ποιες είναι οι πλέον ενδεικνυόμενες θέσεις για την τοποθέτηση των υδραυλικών σωστικών εξοπλισμών; Πώς λειτουργεί το σύστημα ρύθμισης των καθισμάτων;

Το προσωπικό για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μπορεί να βρει τις απαντήσεις σε δύο Οδηγούς Διάσωσης της MAN, έναν για τα φορτηγά και έναν για λεωφορεία. Διατίθενται στα αγγλικά και τα γερμανικά και μπορεί κανείς να τους αναζητήσει από την ιστοσελίδα του Αfter Sales της ΜΑΝ (MAN After Sales Portal) www.asp.mantruckandbus.com, στις Πληροφορίες στον κατάλογο μενού - Service Documents). Δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο συγκεκριμένους Οδηγούς.

Οι οδηγοί διάσωσης είναι κατάλληλοι για την εκπαίδευση του πυροσβεστικού σώματος. Έχουν συνταχθεί με την επαγγελματική υποστήριξη κορυφαίων ειδικών σε ζητήματα διάσωσης σε περίπτωση ατυχήματος, προερχόμενων από την Weber Rescue Team.

Ο οδηγός διάσωσης για τα φορτηγά εξηγεί βήμα προς βήμα τις τεχνικές πτυχές απεγκλωβισμού ενός ατόμου που έχει παγιδευτεί στην καμπίνα. Τα διαγράμματα παρουσιάζουν στο προσωπικό διάσωσης τον τρόπο χρήσης των καθισμάτων με ανάρτηση αέρος.

Ο οδηγός διάσωσης για τα λεωφορεία περιγράφει πώς είναι κατασκευασμένα επιμέρους τα μοντέλα της MAN και της ΝΕΟPLAN. Υπάρχουν σχέδια που παρουσιάζουν τα σημεία ενίσχυσης του πλαισίου του λεωφορείου, τόσο στο εμπρόσθιο μέρος όσο και περιμετρικά. Εικόνες και γραφικές παραστάσεις περιγράφουν με σαφήνεια, πώς απ-ασφαλίζονται οι θύρες του οχήματος από έξω. Ο οδηγός διάσωσης παρουσιάζει με λεπτομέρεια τα ειδικά χαρακτηριστικά λεωφορείων με κινητήρες συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και υβριδικών.