MAN ServiceContracts - TCO-palvelut

MAN ServiceContracts – TCO-palvelut ja säästömahdollisuudet

TCO-laskin

Tehokas ajokaluston hallinta on aina suoraan yhteydessä kustannuspuolella saavutettaviin säästöihin. Onnistumisen kannalta keskeistä on tällöin ennen muuta kokonaisvaltainen tarkastelutapa: Ajoneuvon hankinnan osalta yritykset tarkastelevat usein ainoastaan kertaluontoisia hankintakustannuksia ja jättävät ajoneuvon myöhemmin aiheuttamat kustannukset huomiotta. Kuitenkin juuri tämä tekijä vaikuttaa ratkaisevasti ajoneuvon todelliseen kannattavuuteen, sillä ajoneuvon hankintakustannukset muodostavat usein vain pienen osan kokonaiskustannuksista, niin sanotusta hankinnan koko elinkaaren aikaisista kustannuksista "Total Cost of Ownership" (TCO). Ota tämän vuoksi kaikki ajoneuvosta aiheutuvat kustannukset huomioon jo ajoneuvon elinkaaren aikana.

Yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn, MAN- ja NEOPLAN-merkkisille kuorma- ja linja-autoille tarkoitetun MAN-huoltosopimuksen avulla TCO-kustannuksia on mahdollista pienentää yli 50 %:lla. Tämän lisäksi kalustosi toimintavarmuus ja taloudellisuus paranevat, sillä korjaamokäynnit tulevat suoritetuksi ajallaan ja kiinteä huoltohinnoittelu pienentää toisaalta huolto- ja korjauskustannuksia – kulloinkin tarvittavasta työmäärästä riippumatta. Tämä parantaa kustannuslaskennan tarkkuutta ja helpottaa korjaustyöstä aiheutuvien kustannusten suunnittelua. Myös polttoaineen kulutus pienenee selvästi, sillä ajoneuvo pysyy jatkuvasti teknisesti optimaalisessa kunnossa. Ja jotta sopimus olisi kattava, MAN huolehtii puolestasi myös kaikista korjaus- ja huoltotöihin liittyvistä hallinnollisista tehtävistä. Tämä vähentää laskentatoimen tehtäviä yrityksessäsi, minkä lisäksi yrityksesi ei tarvitse huolehtia enää lainkaan takuu- ja harkintatakuutiedusteluista.