Tekniikka ja pätevyys

Elektroninen ajovakauden hallinta (ESP)*

Elektroninen ajovakauden hallinta ESP (Electronic Stability Program) tukee kuljettajaa kriittisissä ajotilanteissa kuten perän heilahdellessa tai auton uhatessa kaatua liian nopeassa kaarreajossa. ESP:llä varustetussa autossa on lisäksi ohjauskulman, pyörähdysnopeuden ja kiihtyvyyden tunnistin. Elektroniikan arkkitehtuurissa ESP-ohjainlaite on yhdistetty seuraaviin kahteen toimintoon:

Dynaaminen ajovakaudenhallinta (DSP)

Dynaamisella ajovakaudenhallinnalla estetään aliohjautuminen (etupyörien sivuluisu) jarruttamalla sisäkaarteenpuoleista takapyörää. Yliohjautuminen (perän sivuluisu) vältetään jarruttamalla ulkokaarteenpuoleista etupyörää.

Kaatumissuoja (ROP)

Ennen kuin poikittaiskiihtyvyys käy vaaralliseksi, ajonopeutta vähennetään ennaltaehkäisevästi vähentämällä moottorin momenttia tai jarruttamalla.


Hyödyt

  • Hidastamalla ajonopeutta poikittaiskiihtyvyyden käydessä kriittiseksi ehkäistään vaarallisia ajotilanteita.
  • Jarruttamalla koko autoa voimakkaasti sisäkaarteenpuoleisen pyörän noustessa tiestä estetään auton kaatuminen ja siten vältytään vakavilta henkilö- ja materiaalivahingoilta.
  • Tasaavilla jarrutuksilla tuetaan kuljettajaa kriittisissä ajotilanteissa.
  • Onnettomuuksien välttäminen merkitsee aina myös seisonta-aikojen vähenemistä, matkustajien saattamista turvallisesti perille ja kuljettajan, matkustajien ja muiden tienkäyttäjien terveyden vaarantumattomuutta.

* Järjestelmän rajojen sisällä.