Tekniikka ja pätevyys

Adaptiivinen vakionopeudensäädin (ACC)*

Turvallisuus ja käyttömukavuus

Nopeutta aliarvioidaan usein, etäisyyttä edellä ajavaan taas yliarvioidaan. ACC-järjestelmä osaa itse sovittaa sekä ajonopeuden että etäisyyden edellä ajavaan tehtyjen ennakkoasetusten perusteella.

Järjestelmä on käytettävissä alkaen ajonopeudesta 25 km/h. Pääsääntöisesti sitä kuitenkin käytetään ajettaessa pika- ja moottoriteillä.

Noin 150 metrin etäisyydelle ulottuva ACC-tutka-anturi tunnistaa samalla ajokaistalla edellä ajavien autojen etäisyyden ja suhteellisen nopeuden. ACC-ohjainlaite laskee parhaan lähestymisstrategian tunnistimilta saatujen tietojen, oman ajokaistan kulun, oman nopeuden ja kuljettajan reaktioiden perusteella ja ohjaa moottorinohjausta ja jarrujen ohjausta (kestojarruja ja käyttöjarrujärjestelmää). Ajoneuvon nopeutta, kiihtyvyyttä ja hidastuvuutta säädetään aktiivisesti, jolloin etäisyys edellä ajavaan saadaan pidettyä haluttuna.

* Järjestelmän rajojen sisällä.