MAN pitää julkisen lähiliikenteen tulevaisuuden kehityksessä mukana.

MAN eMobility -ratkaisut julkiseen lähiliikenteeseen

MAN on e-liikkuvuuden edelläkävijä

Jotta tulevaisuuden liikenne sopisi kaikille – liikenneyrityksille, matkustajille ja ympäristölle.

Esite

Kestävä linja-autoliikenne luo urbaania elämänlaatua.

Kaupungit ja metropolit kasvavat jatkuvasti. Kaikkialla maailmassa. UNO:n maailman väestöä koskevassa raportissa ennustetaan, että: vuoteen 2050 mennessä yli kaksi kolmasosaa maailman ihmisistä asuu taajamissa.

Elämisen laadun kannalta siirtyminen kestävään kaupunkiliikenteeseen on välttämätöntä: Melua, pienhiukkasia ja päästöjä on vähennettävä, ja pitkällä aikavälillä niistä on pyrittävä eroon kokonaan. Ilmastoneutraalit, nollapäästöiset liikkuvuusratkaisut määrittävät tulevaisuuden konseptit.

Sähköinen liikkuvuus on avainasemassa julkisen henkilöliikenteen kestävässä suunnittelussa. MAN on siitä varma. Tuemme ja neuvomme liikenneyrityksiä ja kuntien hallintoelimiä vaihtoehtoisiin liikkuvuusratkaisuihin siirtymisessä: jo nyt tarjoamme kannattavien konseptien suunnittelua ja jatkossa myös tehokkaita, käytännön tarpeita vastaavia ajoneuvotekniikoita – luotettavia MAN-palveluita unohtamatta.

Sähköinen liikkuvuus julkisessa lähiliikenteessä

”Vuonna 2030 60 prosenttia julkisesta lähiliikenteestä kulkee sähköisesti – MAN on siitä varma.”

Joachim Drees, MAN Truck & Bus SE:n toimitusjohtaja

Siirtyminen vähäpäästöisestä ”Low Emission” -tilasta päästöttömään ”No Emission” -tavoitteeseen

Ilmastonsuojelun edistäminen

Vähäpäästöisestä ”Low Emission”-tilasta päästöttömään ”No Emission”-tilaan kaupunkiliikenteessä – tästä tavoitteesta tulee realistinen sähköiseen liikkuvuuteen siirryttäessä.

Pienhiukkaspäästöjen ja melun vähentäminen kaupungeissa

Elämisen laadun turvaaminen

Akkukäyttöiset ajoneuvot vähentävät kaupunkien ja asukkaiden kuormitusta. Ne alentavat melu- ja pienhiukkaspäästöt minimiin.

Kestävyys ja tehokkuus turvaavat tulevaisuuden elinympäristön

Tulevaisuus täynnä mahdollisuuksia

Kestävä ja tehokas: MANin e-liikkuvuuteen liittyvien ratkaisujen avulla kunnat ja liikenneyritykset luovat tulevaisuuden kaupunkiliikenteen.


Kokonaisvaltainen palvelu, joka varmistaa onnistuneen siirtymisen vaihtoehtoisiin voimanlähteisiin.

Tie päästöttömään liikkuvuuteen asettaa liikenneyrityksille, ajokaluston hallinnasta huolehtiville yrityksille ja kuntien hallintoelimille koko joukon haasteita, jotka eivät rajoitu ainoastaan itse ajoneuvoihin.

Olemassa olevan kaluston vaihtaminen sähköbusseiksi asettaa suuria vaatimuksia kalustonhallinnalle, latausinfrastruktuurin asennukselle, toiminnan suunnittelulle ja paljon muulle. Kokonaisvaltainen palvelumme tukee sinua näissä haasteissa:

MAN Transport Solutions tarjoaa käyttöösi ammattitaitoisen tiimin yksilöllisten ja taloudellisten kuljetusratkaisujen laatimiseksi. Ammattilaisemme suunnittelevat yhdessä kanssasi räätälöidyt konseptit ja ratkaisut – ajoneuvojen käytöstä ja reittien optimoinnista aina optimaaliseen latausstrategiaan ja energiahuoltoon.

Kestävyys ja tehokkuus turvaavat tulevaisuuden elinympäristön.

Sujuva toiminta

E-bussien luotettava ja samalla kustannusoptimoitu toiminta edellyttää tarkkaa ja yksityiskohtaista suunnittelua. Olennaista on mukauttaa reittiverkosto tai käytetyt ajoneuvot parhaalla mahdollisella tavalla sähköisen liikkuvuuden erityisvaatimuksiin. Asiantuntijamme sovittavat simulaatioiden ja paikkakohtaisten analyysien avulla ajoneuvojen toimintasäteen ja latausjaksot reitin vaatimuksiin.

Tällä tavoin jo olemassa olevat linja-autoreitit voidaan muuntaa ongelmitta sähköbusseille ja vastaavasti joissain tapauksissa reittejä ja linjoja saatetaan joutua muuttamaan. Asiantuntijamme antavat suosituksia akun lataamisesta, minkä ansiosta myös päivittäinen ajoteho paranee.

Tarpeita vastaavat lataustekniikat ja energianhallinta

Lataustekniikat ja energianhallinta

Sähköisessä liikkuvuudessa kalustonhallinnalla ja energiahuollolla on suuri merkitys. Ratkaisevassa asemassa on yksilöllisen latausstrategian suunnittelu. Sen ansiosta liikenteenharjoittaja voi optimoida lataus- ja energiainfrastruktuurin rakenteen ja kustannukset sekä välttää kalliita latauspiikkejä.

Älykkään latausjärjestelmän avulla liikenteenharjoittajat voivat myös hyötyä edullisista sähkön hinnoista ja laskea siten käyttökustannuksiaan. Käyttö- ja latausprosessien simulaatio antaa sinulle käsityksen tarpeiden mukaisista lataustekniikoista sekä varikolla vaadittavasta varustelusta. Näiden tietojen pohjalta MAN-tiimi suunnittelee yksilölliset latausstrategia- ja energiahuoltoratkaisut.

Huoltoprosessit ja neuvontapalvelut

Huoltoprosessit ja neuvontapalvelut

MAN Transport Solutions kertoo liikenneyrityksille ja ajokaluston hallinnasta huolehtiville yrityksille, millä huoltosopimuksilla voidaan kulloisessakin tapauksessa varmistaa vaadittava turvallisuus ja luotettavuus. Mikäli myös oman korjaamohenkilökunnan on tarkoitus suorittaa huolto- ja korjaustöitä, vaaditaan pätevyys suurjänniteteknologiassa. MAN-ammattilaiset tarjoavat koulutusta, suunnittelevat huoltoprosesseja ja antavat neuvoja varikko- ja korjaamoinfran varustelua varten:

• Akkujen elinkaaren hallinta

• Varikon varustelu

• Karanteenikonsepti

• Vaurioituneiden akkujen diagnostiikka

• Akkujen varastointi

• Työntekijöiden koulutus

Ota yhteyttä MAN Transport Solutions -tiimiin


MANin e-bussit pitävät julkisen lähiliikenteen tulevaisuuden kehityksessä mukana.

MAN tarjoaa liikenneyrityksille ja ajokaluston hallinnasta huolehtiville yrityksille käytännön tarpeita vastaavia ja tehokkaita liikkuvuusratkaisuja. Ne sopivat dieselbusseille siinä kuin vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustetuille ajoneuvoille, kuten uudelle sähköbussisegmentille.

MAN Lion's City E, MANin täyssähköinen kaupunkibussi, on tästä hyvä esimerkki. MAN Lion's City E -bussilla MAN tarjoaa asiakkailleen ekologisesti ja taloudellisesti arvokkaan kokonaiskonseptin, joka kattaa täysin sähköllä toimivan ajoneuvon lisäksi myös infrastruktuuria sekä palveluita koskevan neuvonnan.

Räätälöity lataustekniikka

Myös sähköbussien pitää reittiliikenteessä suorittaa päivittäiset ajonsa luotettavasti. Älykäs latausstrategia on välttämätön vaadittavan toimintasäteen varmistamiseksi: Lisäksi tärkeää on lataustekniikan valinta samoin kuin reittien optimointi reittiverkostossa.

Lataus varikolla tuo joustavuutta käyttöön

Olennainen kriteeri e-bussien käytölle kaupunkiliikenteessä on niiden häiriötön toiminta ja jopa 200 kilometrin toimintasäde todellisissa olosuhteissa. Näillä edellytyksillä ajoneuvon akkujen lataus varikolla seisokkiaikoina on tällä hetkellä taloudellisin ja luotettavin ratkaisu.

Edellytyksenä on reittiverkoston optimointi ja älykäs latausstrategia. Varikkolatauksen vaihtoehtona on pikalataus, jolloin toimintasädettä voidaan pidentää tarpeen mukaan. Tämä menetelmä vaatii kuitenkin korkeita alkuinvestointeja latausinfraan ja heikentää e-bussien joustavuutta kaluston integroinnissa.

MAN-varikkolataus

• Lataus seisokkiaikana varikolla

• Ei investointeja ylimääräiseen latausinfraan reittien varrella

• Lisää joustavuutta, koska ajoa kiinteille pikalatausasemille seisokkiaikoineen ei vaadita

Yhtenäiset standardit takaavat sähköisen liikkuvuuden aukottomuuden

Asiantuntijamme työskentelevät eBusCS-projektissa yhdessä suunnittelijoiden, valmistajien ja muiden asiantuntijatiimien kanssa yhtenäisten standardien vakiinnuttamiseksi liitännöille ja lataustekniikalle. MAN on varma: Standardit ovat aukottomasti toimivan sähköisen liikkuvuuden edellytys.

Yhtenäiset, valmistajasta ja maasta riippumattomat standardit

Yhtenäiset, valmistajasta ja maasta riippumattomat standardit ovat edellytys sähköisen liikkuvuuden menestymiselle julkisessa kaupunkiliikenteessä. Yhteiset standardit lataus- ja akkutekniikoissa voivat tarjota kaupunkibusseja liikennöiville yrityksille - etenkin sekakalustoja omistaville - tarvittavan määrän joustavuutta, yhteentoimivuutta ja suunnitteluvarmuutta.

Sähkömoottorien MAN-ammattilaiset toimivat aktiivisesti mitä erilaisimmissa elimissä yhteisen teknologiaperustan suunnittelemiseksi ja vakiinnuttamiseksi eMobility-ratkaisuille.

eBusCS-projekti

Saksan talous- ja energiaministeriön (BMWi) tukemassa eBusCS-projektissa ajoneuvovalmistajat, järjestelmätoimittajat ja tiedeyhteisöt kehittävät yhteisiä ratkaisuja sähköbussien lataukseen. Perustana käytetään henkilöautoalalla jo käytössä olevaa CCS-latausjärjestelmää (Combined Charging System). Liitäntöjen ja protokollien alakohtaisella jatkokehittelyllä projektikumppanit tuovat tärkeän panoksen kansainvälisten standardien vakiinnuttamiseksi. MAN on tiiviisti mukana tässä valmistajien välisessä tietojenvaihdossa.

Toimimme muun muassa VDA:n, VDV:n ja UITP:n elimissä. Tuemme lisäksi eurooppalaisen sähköalan standardisoimisjärjestön CEN/CELEC toimintaa.

Haluatko lisätietoja MANista ja sähköisestä liikkuvuudesta?

Ota meihin yhteyttä. Olemme käytettävissäsi. Voit myös ladata lisätietoja.