MAN pitää julkisen lähiliikenteen tulevaisuuden kehityksessä mukana.

MAN eMobility -ratkaisut julkiseen lähiliikenteeseen

MAN on e-liikkuvuuden edelläkävijä

Jotta tulevaisuuden liikenne sopisi kaikille – liikenneyrityksille, matkustajille ja ympäristölle.

Esite

Kestävä linja-autoliikenne luo urbaania elämänlaatua.

Kaupungit ja metropolit kasvavat jatkuvasti. Kaikkialla maailmassa. UNO:n maailman väestöä koskevassa raportissa ennustetaan, että: vuoteen 2050 mennessä yli kaksi kolmasosaa maailman ihmisistä asuu taajamissa.

Elämisen laadun kannalta siirtyminen kestävään kaupunkiliikenteeseen on välttämätöntä: Melua, pienhiukkasia ja päästöjä on vähennettävä, ja pitkällä aikavälillä niistä on pyrittävä eroon kokonaan. Ilmastoneutraalit, nollapäästöiset liikkuvuusratkaisut määrittävät tulevaisuuden konseptit.

Sähköinen liikkuvuus on avainasemassa julkisen henkilöliikenteen kestävässä suunnittelussa. MAN on siitä varma. Tuemme ja neuvomme liikenneyrityksiä ja kuntien hallintoelimiä vaihtoehtoisiin liikkuvuusratkaisuihin siirtymisessä: jo nyt tarjoamme kannattavien konseptien suunnittelua ja jatkossa myös tehokkaita, käytännön tarpeita vastaavia ajoneuvotekniikoita – luotettavia MAN-palveluita unohtamatta.

Sähköinen liikkuvuus julkisessa lähiliikenteessä

”Vuonna 2030 60 prosenttia julkisesta lähiliikenteestä kulkee sähköisesti – MAN on siitä varma.”

Joachim Drees, MAN Truck & Bus SE:n toimitusjohtaja

Siirtyminen vähäpäästöisestä ”Low Emission” -tilasta päästöttömään ”No Emission” -tavoitteeseen

Ilmastonsuojelun edistäminen

Vähäpäästöisestä ”Low Emission”-tilasta päästöttömään ”No Emission”-tilaan kaupunkiliikenteessä – tästä tavoitteesta tulee realistinen sähköiseen liikkuvuuteen siirryttäessä.

Pienhiukkaspäästöjen ja melun vähentäminen kaupungeissa

Elämisen laadun turvaaminen

Akkukäyttöiset ajoneuvot vähentävät kaupunkien ja asukkaiden kuormitusta. Ne alentavat melu- ja pienhiukkaspäästöt minimiin.

Kestävyys ja tehokkuus turvaavat tulevaisuuden elinympäristön

Tulevaisuus täynnä mahdollisuuksia

Kestävä ja tehokas: MANin e-liikkuvuuteen liittyvien ratkaisujen avulla kunnat ja liikenneyritykset luovat tulevaisuuden kaupunkiliikenteen.

Tuemme sinua onnistuneessa siirtymisessä vaihtoehtoisiin voimanlähteisiin

eMobility ja muut vaihtoehtoiset voimanlähdetekniikat pitävät ajoneuvokalustosi johdonmukaisesti tulevaisuuden kehityksessä mukana. Asiantuntijamme tukevat sinua siinä – ensimmäisistä tiedoista aina ajoneuvokalustosi onnistuneeseen täydentämiseen asti. MAN Transport Solutions on pätevä kumppani sähkö-, hybridi- ja kaasukäyttöisten linja-autojen kustannus- ja hyötyoptimoidun ajoneuvokaluston integrointia varten.

MAN Transport Solutions

MAN Transport Solutions

Autamme sinua hyödyntämään vaihtoehtoisten voimanlähteiden edut strategisesti ja kustannustehokkaasti.

  • Ajoneuvojen käytön ja ajoneuvokaluston integroinnin yksilöllinen suunnittelu
  • Latausinfrastruktuurin ja energiahuollon suunnittelu
  • Huoltokorjaamon työntekijäkoulutus ja tuki

MAN Transport Solutions

MANin e-bussit pitävät julkisen lähiliikenteen tulevaisuuden kehityksessä mukana.

MAN tarjoaa liikenneyrityksille ja ajokaluston hallinnasta huolehtiville yrityksille käytännön tarpeita vastaavia ja tehokkaita liikkuvuusratkaisuja. Ne sopivat dieselbusseille siinä kuin vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustetuille ajoneuvoille, kuten uudelle sähköbussisegmentille.

MAN Lion's City E, MANin täyssähköinen kaupunkibussi, on tästä hyvä esimerkki. MAN Lion's City E -bussilla MAN tarjoaa asiakkailleen ekologisesti ja taloudellisesti arvokkaan kokonaiskonseptin, joka kattaa täysin sähköllä toimivan ajoneuvon lisäksi myös infrastruktuuria sekä palveluita koskevan neuvonnan.

Räätälöity lataustekniikka

Myös sähköbussien pitää reittiliikenteessä suorittaa päivittäiset ajonsa luotettavasti. Älykäs latausstrategia on välttämätön vaadittavan toimintasäteen varmistamiseksi: Lisäksi tärkeää on lataustekniikan valinta samoin kuin reittien optimointi reittiverkostossa.

Lataus varikolla tuo joustavuutta käyttöön

Olennainen kriteeri e-bussien käytölle kaupunkiliikenteessä on niiden häiriötön toiminta ja jopa 200 kilometrin toimintasäde todellisissa olosuhteissa. Näillä edellytyksillä ajoneuvon akkujen lataus varikolla seisokkiaikoina on tällä hetkellä taloudellisin ja luotettavin ratkaisu.

Edellytyksenä on reittiverkoston optimointi ja älykäs latausstrategia. Varikkolatauksen vaihtoehtona on pikalataus, jolloin toimintasädettä voidaan pidentää tarpeen mukaan. Tämä menetelmä vaatii kuitenkin korkeita alkuinvestointeja latausinfraan ja heikentää e-bussien joustavuutta kaluston integroinnissa.

MAN-varikkolataus

• Lataus seisokkiaikana varikolla

• Ei investointeja ylimääräiseen latausinfraan reittien varrella

• Lisää joustavuutta, koska ajoa kiinteille pikalatausasemille seisokkiaikoineen ei vaadita

Yhtenäiset standardit takaavat sähköisen liikkuvuuden aukottomuuden

Asiantuntijamme työskentelevät eBusCS-projektissa yhdessä suunnittelijoiden, valmistajien ja muiden asiantuntijatiimien kanssa yhtenäisten standardien vakiinnuttamiseksi liitännöille ja lataustekniikalle. MAN on varma: Standardit ovat aukottomasti toimivan sähköisen liikkuvuuden edellytys.

Yhtenäiset, valmistajasta ja maasta riippumattomat standardit

Yhtenäiset, valmistajasta ja maasta riippumattomat standardit ovat edellytys sähköisen liikkuvuuden menestymiselle julkisessa kaupunkiliikenteessä. Yhteiset standardit lataus- ja akkutekniikoissa voivat tarjota kaupunkibusseja liikennöiville yrityksille - etenkin sekakalustoja omistaville - tarvittavan määrän joustavuutta, yhteentoimivuutta ja suunnitteluvarmuutta.

Sähkömoottorien MAN-ammattilaiset toimivat aktiivisesti mitä erilaisimmissa elimissä yhteisen teknologiaperustan suunnittelemiseksi ja vakiinnuttamiseksi eMobility-ratkaisuille.

eBusCS-projekti

Saksan talous- ja energiaministeriön (BMWi) tukemassa eBusCS-projektissa ajoneuvovalmistajat, järjestelmätoimittajat ja tiedeyhteisöt kehittävät yhteisiä ratkaisuja sähköbussien lataukseen. Perustana käytetään henkilöautoalalla jo käytössä olevaa CCS-latausjärjestelmää (Combined Charging System). Liitäntöjen ja protokollien alakohtaisella jatkokehittelyllä projektikumppanit tuovat tärkeän panoksen kansainvälisten standardien vakiinnuttamiseksi. MAN on tiiviisti mukana tässä valmistajien välisessä tietojenvaihdossa.

Toimimme muun muassa VDA:n, VDV:n ja UITP:n elimissä. Tuemme lisäksi eurooppalaisen sähköalan standardisoimisjärjestön CEN/CELEC toimintaa.

Haluatko lisätietoja MANista ja sähköisestä liikkuvuudesta?

Ota meihin yhteyttä. Olemme käytettävissäsi. Voit myös ladata lisätietoja.