Tehnoloogia ja kompetents

TyreManagement

Sõiduohutuse parandamine - MAN busside TyreManagement (rehvihaldus) hõlmab rehvirõhu kontrollsüsteemi TPM ja rehviparanduskomplekti RRK, kusjuures puudub varuratas.

Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPM)

Rehvirõhu kontrollsüsteemi näol on juhi kasutuses süsteem, mis jälgib pidevalt sõiduki rehvirõhku (ka sõidu ajal) ja hoiatab, kui rõhk rehvides langeb alla miinimumi:

 • TPM (Tyre Pressure Monitoring)
 • Rõhuandur igal veljel
 • Raadio teel edastatakse rõhusignaalid raamile kinnitatud juhtseadmele ja kuvatakse sõiduki CAN-siini kaudu ekraanil
 • Automaathoiatused, mida kuvatakse kui rõhk on langenud nimiväärtusest 20 protsendi võrra allapoole või on tõusnud nimiväärtusest 40 protsendi võrra ülespoole
 • Igal ajal saab käsitsi teha rõhupäringu

Rehviparanduskomplekt (RRK)

 • Rehviparanduskomplekt võimaldab tihendada rehviturvises olevaid sisselõikekohti, ilma et tarvitseks rehvi välja vahetada
 • Rehvitihendusvahend PREMIUM-SEAL lastakse rehvidesse ventiiliava kaudu ja see suleb kuni viiemillimeetrise augu rehviturvises, ka järkjärgulise õhukao puhul.
 • Seejärel saab rehvi uuesti täita vooliku abil, kasutades sõiduki suruõhusüsteemi.
 • Selliselt parandatud rehviga saab sõita kuni 1000 km.

Eelised

Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPM)

 • Juhi jaoks tähendab see suuremat mugavust ja väiksemat ajakulu tänu ajamahuka kontrollimistoimingu äralangemisele
 • Suurem turvalisus - õnnestub vältida 99% kõikidest vigastustest, mida tekitab järkjärguline rõhukadu
 • Õnnetuste vältimine hõlmab alati ka seisakuaegade vähendamist ning reisijate turvalist toimetamist sihtkohta, seadmata ohtu juhi tervist.
 • Kütusekulu vähendamine liiga madala rehvirõhu vältimisega
 • Rehvide tööea pikenemine

Rehviparanduskomplekt (RRK)

 • Suurem kandevõime, kuna on loobutud ühest varurattast (vähendab kaalu umbes 100 kg võrra)
 • Paranenud turvalisus, kuna puudub vajadus riskantseks rehvivahetuseks (eriti ohtlik maanteel olles)
 • Vees lahustuva tihendusvahendi saab hilisemal rehviparandusel välja pesta