Tehnoloogia ja kompetents

MAN BrakeMatic

Pidurdusautomaatika MAN BrakeMatic võimaldab mäest allasõidul hoida muutumatuna püsikiiruse hoidja või piduripedaaliga reguleeritud kiirust, rakendades vastavalt vajadusele automaatselt kestuspidureid.

  • Kestuspidurite rakendamine püsikiiruse hoidjaga: MAN BrakeMatic kestuspiduri funktsioon rakendub, kui püsikiiruse hoidjaga seatud kiirust ületatakse 2 km/h võrra. Langusel hoitakse kiirust, kasutades kestvuspidureid.
  • Kestuspidurite rakendamine reguleerimispidurdusel: sõiduki kallakul pidurdamisel piduripedaaliga salvestatakse kiirus, mis saavutati piduri vabastamisel. MAN BrakeMatic hoiab langustel seatud kiirust, rakendades kestvuspidureid.
  • Kestuspidurite rakendamine ülemise piirkiiruse saavutamisel Maximum Speed Controli (MSC) kasutamisel: piirkiiruse 100 km/h saavutamisel rakenduvad standardsed kestuspidurid ja hoiavad sõiduki kiiruse ülemisest piirist allpool.


Eelised

  • Suurem liiklusohutus, kuna kestuspiduri rakendamine ei koorma juhi tähelepanu
  • Suurem ökonoomsus tänu kestuspidurite kasutamise täiustamisele
  • Kindel kinnipidamine ülemisest piirkiirusest 100 km/h (Saksa tootjate kokkulepe)