Tehnoloogia ja kompetents

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP)

Elektrooniline stabiilsuskontroll ESP (Electronic Stability Program) kaitseb juhti kriitilistes sõiduolukordades nagu külglibisemine või ümberminek liiga kiiresti läbitavates kurvides. ESPga sõidukil on lisaks ka roolinurga ja kiirendusandur. Elektroonikasüsteemi on integreeritud ESP-juhtseade koos järgneva kahe funktsiooniga:

Dynamic Stability Program (DSP)

Dynamic Stability Program (dünaamiline stabiilsusprogramm) hoiab tänu sisekurvipoolse tagaratta pidurdamisele ära alajuhitavuse. Ülejuhitavus (tagaosa külglibisemine) hoitakse ära väliskurvipoolse esiratta pidurdamisel.

Ümberminekukaitse (Roll-Over Prevention ehk ROP)

Kriitiliste risti suunaliste kiirenduste puhul vähendatakse kiirust ennetavalt mootori pöördemomendi redutseerimise või pidurdamise teel.


Eelised

  • Ennetav kiirusevähendus kriitilise ristisuunalise kiirenduse korral hoiab ära ohtlikud sõiduolukorrad.
  • Kogu sõiduki tugev pidurdamine sisekurvipoolse ratta tõusmise korral takistab ümberminekut, mis lõpeks raskete inimvigastuste ja ainelise kahjuga.
  • Tasakaalustavad pidurdused aitavad juhti kriitilistes sõiduoludes.
  • Õnnetuste vältimine hõlmab alati ka seisakuaegade vähendamist ning reisijate turvalist toimetamist sihtkohta, ilma et satuks ohtu juhi, reisijate ja teiste liiklejate tervis.